Strona Główna BIP Strona Główna
maj
 

30.05.2016
SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELKOPOLSKIEJ KADRY DOWÓDCZEJ


W dniu 30.05.2016 r. Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Poznaniu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kadry dowódczej (kierowniczej) jednostek (instytucji) wojskowych, wyrażających się w licznych zapytaniach wpływających do tutejszej Delegatury WOP, zorganizowała i przeprowadziła szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla dowódców, szefów, komendantów, dyrektorów, kierowników jednostek (instytucji) wojskowych z rejonu działania DWOP w Poznaniu.

Program szkolenia obejmował następującą tematykę:
1. Rola i zadania Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w systemie ochrony przeciwpożarowej Resortu Obrony Narodowej
2. Akty prawne regulujące zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w państwie i resorcie obrony narodowej
3. Zadania, obowiązki i odpowiedzialność dowódców jednostek wojskowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
4. Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej zarządcy administratora i użytkownika nieruchomości wojskowych
5. Wpływ certyfikacji na jakość świadczonych usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej
6. Zasady zachowania na wypadek powstania i zauważenia pożaru
7. Zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem. W szkoleniu uczestniczyło 20 dowódców, szefów, komendantów, dyrektorów, prezesów, kierowników z jednostek (instytucji) wojskowych dyslokowanych w rejonie działania DWOP Poznań.

W celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu szkolenia do przeprowadzenia części zajęć zaproszeni zostali współpracujący z DWOP Poznań mł. bryg. Marek Wiktorski z KP PSP w Obornikach oraz st. bryg. rez. Jerzy Bronowicz Dyrektor OCUP SITP w Poznaniu.

Miłym akcentem na zakończenie szkolenia było wręczenie wyróżnień za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz podziękowań za wieloletnią aktywna współpracę z DWOP Poznań. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Szef WZI Poznań płk Tadeusz BOREK odznaczony brązowym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" oraz Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu płk Krzysztof MASTALERZ wyróżniony "Listem okolicznościowym Szefa DWOP Poznań" i Dyrektor OCUP SITP w Poznaniu st. bryg. rez. Jerzy BRONOWICZ wyróżniony honorową odznaką "Przyjaciel Delegatury WOP w Poznaniu".

W szkoleniu udział wziął również Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI oraz nieetatowy inspektor ochrony ppoż WKU w Kaliszu Robert LEŚNIEWSKI.

TEKST oraz FOTO na podstawie: http://wop.wp.mil.pl/pl/7_532.html


25.05.2016
DZIEŃ WETERANA


W związku z obchodami Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa, w dniu 25 maja br. oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek WOLF z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu zapalił znicze w miejscowości Iwanowice na grobie śp. kpr. Radosława SZYSZKIEWICZA oraz w Jarocinie na grobie śp. Kpt. Daniela Ambrozińskiego.

W tym roku po raz piąty obchodzimy Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa , wprowadzony w życie z dniem 30 marca 2012 r., przyznający weteranom i weteranom poszkodowanym szereg uprawnień, związanych z uhonorowaniem ich służby oraz zapewnieniem im świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy psychologicznej, dofinansowania nauki, uprawnień socjalnych i pracowniczych, a także możliwości przyznania dodatku weterana tym spośród nich, którzy pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką.Foto: kpt. Jacek WOLF
Autor tekstu: na podstawie: Marzanna SZYSZKIEWICZ, Eliza BĄK


22.05.2016
UROCZYSTOŚĆ UCZCZENIA PAMIĘCI KS. FRANCISZKA KUCHOWICZA W JANKOWIE PRZYGODZKIM


Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w obchodach 1050. rocznicy Chrztu Polski, zorganizowanych w Jankowie Przygodzkim. Uroczystość połączona została z złożeniem do grobu prochów pierwszego proboszcza miejscowej parafii pw. św. Józefa ks. Franciszka Kuchowicza oraz uczczeniem pamięci Powstańców Wielkopolskich.

Ks. Franciszek Kuchowicz urodził się w 1887 roku w Czerniejewie w powiecie gnieźnieńskim. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1917 roku w Poznaniu. Od marca 1925 roku tworzył parafię w Jankowie Przygodzkim. Zmarł śmiercią męczeńską w kwietniu 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Obchody uświetnił występ kompanii reprezentacyjnej oraz orkiestry Wojska Polskiego.

W obchodach udział wziął również Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Foto oraz tekst: na podstawie: www.poznan.um.gov.pl


22.05.2016
POWIATOWO-GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA


W dniu 22 maja w Mycielinie odbyły się Powiatowo-Gminne obchody Dnia Strażaka połączone z wyświęceniem samochodu dla OSP Mycielin.

Uroczystości zostały poprzedzone przemarszem delegacji z jednostek OSP z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Mycielin przez Mycielin. Po przemarszu przed strażnicą OSP została odprawiona uroczysta msza św. oraz przeprowadzono oficjalne uroczystości związkowe podczas których zostały wręczone medale i odznaczenia zasłużonym druhom oraz podziękowania dla osób, które współpracowały z ochotnikami.

W uroczystościach wziął udział szef wydziału Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu mjr Jerzy SOBCZAK, który przekazał strażakom życzenia z okazji Dnia Strażaka.

Opracowano na podstawie strony internetowej Gminy Mycielin.


21.05.2016
WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZKIE ZAWODY LOK W DWUBOJU OBRONNYM


21 maja br. na strzelnicy Karczemka w Pleszewie odbyły się Wielkopolskie Wojewódzkie Zawody Ligi Obrony Kraju w Dwuboju Obronnym, których organizatorem był Wielkopolski Zarząd Wojewódzkiego LOK w Poznaniu.

Po uroczystym rozpoczęciu zawodów, sędzia główny wraz kierownikiem zawodów zapoznali uczestników z programem oraz regulaminem mistrzostw, a także udzieli instruktażu poszczególnym drużynom.

W zawodach obecnością swoją zaszczycił Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI, który ufundował i uroczyście wręczył okazały puchar najlepszej drużynie. 1 miejsce we wszystkich kategoriach w Mistrzostwach Wielkopolski w Dwuboju Obronnym –zajęła drużyna z Gimnazjum nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Pleszewie. Gratulacje!

Autor tekstu : kpt. Jacek WOLF
Foto: na podstawie: https://www.facebook.com/Gimnazjum-nr-2-im-%C5%9Bw-Kr%C3%B3lowej-Jadwigi-w-Pleszewie-1032305950137245/


20.05.2016
OBCHODY DNIA STRAŻAKA W KM PSP W KALISZU


W dniu 20 maja w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odbyła się uroczystość z okazji obchodów Dnia Strażaka połączona z wręczeniem aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe i wręczeniem medali dla wyróżnionych strażaków. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował szef wydziału mjr Jerzy SOBCZAK. Na spotkanie przybył przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu zastępca naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru – mł. bryg. Sławomir Brandt oraz zaproszeni goście.

Podczas uroczystości Dnia Strażaka wręczono również nagrody laureatom, eliminacji miejskich, XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego przebiegającego pod patronatem Komendanta Głównego PSP.

Autor tekstu : mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Andrzej Kurzyński


18.05.2016
NADZÓR SŁUŻBOWY Z WSZW W POZNANIU


18 maja br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu został przeprowadzony nadzór służbowy przez kontrolerów z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, któremu przewodniczył kpt. Robert OŁOSZEWSKI. Pozostałymi członkami zespołu byli : Jagoda BURDA-ORŁOWICZ, Leszek WOŹNIAK, Leszek JABŁOŃSKI.
Zakres przedmiotowy prowadzonego nadzoru dotyczył działalności w zakresie pokojowego uzupełnienia i promocji obronności, realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, realizacji działalności medialnej oraz przygotowania WKU w Kaliszu do logistycznego i medycznego zabezpieczenia osiągania gotowości do podjęcia działań.

Autor tekstu : mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: kpt. Jack Wolf


12.05.2016
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W POZNANIU W TENISIE ZIEMNYM


W dniach 12 - 13 maja 2016 r. na kortach tenisowych Wojskowego Zespołu Sportowego w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 53 A odbyły się mistrzostwa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu w tenisie ziemnym.
W mistrzostwach uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu oraz podległych Wojskowych Komend Uzupełnień z administrowanego terenu. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował mjr Jerzy SOBCZAK oraz kpt. Jacek WOLF. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie najlepszych zawodników w tenisie ziemnym, którzy będą reprezentować WSzW w Poznaniu w mistrzostwach na szczeblu Sztabu Generalnego WP oraz umożliwienie zawodnikom zaprezentowania poziomu swojego wyszkolenia, a ponadto inspirowanie żołnierzy i społeczności środowiska wojskowego do podnoszenia i utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej.
Zawody zostały przeprowadzone w konkurencji indywidualnej oraz deblowej z podziałem na kategorie wiekowe.Zwycięzcami zawodów zostali:

W konkurencji indywidualnej w kategorii do 50 lat:

  • I. kpt. Andrzej NIERADKO – WSzW w Poznaniu
  • II. kpt. Sylwin DONART - WKU w Koninie
  • III. kpt. Robert OŁOSZEWSKI – WSzW w Poznaniu
W konkurencji indywidualnej w kategorii powyżej 50 lat:
  • I. kpt. Bogdan STASIAK - WKU w Pile
  • II. ppłk Ryszard GRZEŚKOWIAK - WKU w Poznaniu
  • III. mjr Jerzy SOBCZAK - WKU w Kaliszu
W konkurencji deblowej:
  • I. kpt. Andrzej NIERADKO, kpt. Robert OŁOSZEWSKI - WSzW w Poznaniu
  • II. ppłk Tomasz CIEŚLAK, kpt. Bogdan STASIAK - WKU w Pile
  • III. ppłk Ryszard GRZEŚKOWIAK, kpt. Grzegorz WDOWSKI - WKU w Poznaniu
Autor tekstu : mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Jagoda Burda – Orłowicz, Agnieszka Felcenloben, Dorota Narożna


16.05.2016
DNI OTWARYTCH KOSZAR w 25 BKPow.


25 maja 2016 roku w ramach Święta Weterana oraz 24 czerwca br. z okazji Święta 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się dni otwartych koszar (godz. 9.oo- 14.oo), w trakcie których potencjalni ochotnicy do służby przygotowawczej mogą poznać specyfikę jednostki wojskowej i warunki służby. Osoby zainteresowane powinny zabrać ze sobą dokumenty dotyczące wykształcenia oraz kwalifikacji (kursy, szkolenia itp.). Punkt promocyjny będzie znajdował się na stadionie przy ulicy Piłsudskiego.03.05.2016
OBCHODY Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA ORAZ PRZYRZECZENIE STRZELCÓW ZWIĄZKU STRZELECKIEGO W KĘPNIE


W dniu 3 maja br. mszą świętą za Ojczyznę w Kościele p.w. Św. Marcina rozpoczęto oficjalną część obchodów w Kępnie, z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Następnie poczty sztandarowe, delegacje władz samorządowych, parlamentarzystów, środowisk kombatanckich, jednostek samorządowych, służb mundurowych, instytucji, stowarzyszeń oraz mieszkańców przemaszerowały na kępiński Rynek. Po wysłuchaniu okolicznościowego wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Kępno Piotra Psikusa przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

Ważnym wydarzeniem, którym nadał rangi dzisiejszemu świętu, było złożenie przyrzeczeń strzeleckich przez Kandydatów na Strzelców Związku Strzeleckiego pododdział Syców – Kępno.

Na zakończenie członkowie organizacji proobronnej, a także policjanci i strażacy wzięli udział w uroczystej defiladzie.

Tekst: kpt. Jacek WOLF;
Foto: Kamila STEMPIN-WOLF.


03.05.2016
ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA


3 maja br. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński wziął udział w miejskich obchodach 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbyły się na Rynku Głównym w Kaliszu.

Uroczystość rozpoczął krótki koncert w wykonaniu Stowarzyszenia Orkiestry Dętej "Gród nad Prosną" pod dyrekcją Wojciecha Zielezińskiego. Inscenizację słowno-muzyczną zatytułowaną „Krótka historia spisana na ławce” zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Kaliszu pod kierunkiem Darii Jurek, Bartłomieja Sobieszczańskiego i Zbigniewa Jenka. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent miasta Grzegorz Sapiński.

Następnie uczestnicy przeszli do kaliskiej katedry, gdzie odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ordynariusza diecezji kaliskiej biskupa Edwarda Janiaka.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: na podstawie www.kalisz.naszemiasto.pl


02.05.2016
DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSOLITEJ POLSKIEJ


Dnia 2 maja br. przed kaliskim ratuszem władze miasta oraz mieszkańcy Kalisza uczcili Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Harcerze z Komendy Hufca ZHP w Kaliszu - w obecności wiceprezydentów Kalisza: Piotra Kościelnego i Artura Kijewskiego; Edwarda Prusa, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej; przedstawicieli: parlamentu, Urzędu Miejskiego, służb mundurowych, środowisk kombatanckich - dokonali uroczystego wciągnięcia flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt.

Przedstawiciele wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu: kpt. Jacek WOLF, Monika MARCINKOWSKA oraz Maria GARCAREK przygotowali na Rynku Głównym w Kaliszu punkt informacyjno – promocyjny. Przedstawiciele WKU rozdali mieszkańcom Kalisza biało - czerwone balony oraz chorągiewki. Osoby odwiedzające stoisko były informowane o zasadach naboru do zawodowej służby wojskowej oraz możliwościach odbycia służby przygotowawczej.

Tekst: kpt. Jacek WOLF;
Foto: Monika MARCINKOWSKA