Strona Główna BIP Strona Główna
OSOBY Z TRUDNOŚCIAMI KOMUNIKACYJNYMI
 
 

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z następujących rozwiązań:

 1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej
 2. Osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu.

 3. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności przez:
  • strona internetowa WKU w Kaliszu (kalisz.wku.wp.mil.pl);
  • poczta elektroniczna (wkukalisz@wp.mil.pl);
  • faks nr 261 612 831;
  • platforma e-PUAP.
 4. Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego
 5. Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu może skorzystać z pomocy tłumacza:

  • polskiego języka migowego (PJM);
  • systemu językowo-migowego (SJM);
  • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

  Osoba uprawniona w celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego winna zgłosić taką potrzebę minimum na trzy dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu z wyłączeniem sytuacji nagłych i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN).

  Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza.