Strona Główna BIP Strona Główna
DOKUMENTY DO POBRANIA
 
WNIOSEK O FINANSOWĄ POMOC REKONWERSYJNĄ
ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA O UPRAWNIENIACH DO PROWADZENIA SZKOLEŃ
ZGODA DOWÓDCY NA PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE
OŚWIADCZENIE O KOSZTACH PONIESIONYCH NA PRZEJAZDY I NOCLEGI ZWIĄZANYCH Z PRZEKWALIFIKIOWANIEM ZADOWODWYM
OŚWIADCZENIE ZOŁNIERZA O PLANOWANYM ZAMIARZE ZWOLNIENIA
ZAŚWIADCZENIE PRAKTYKODAWCY
ZGODA DOWÓDCY NA PRAKTYKE ZAWODOWĄ
WNIOSEK DO DYREKTORA O SKIEROWANIE NA PRAKTYKE ZAWODOWĄ
ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI ZAWODOWEJ
OŚWIADCZENIE O KOSZTACH PONIESIONYCH ZWIĄZANYCH Z PRAKTYKĄ ZAWODOWĄ
WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O POMOC REKONWERSYJNĄ
OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE