Strona Główna BIP Strona Główna
kwiecień
 

29.04.2016
71. ROCZNICA POWSTANIA 16. JAROCIŃSKIEGO BATALIONU REMONTU LOTNISK


29 kwietnia 2016 roku na terenie jarocińskich koszar odbyła się uroczystość upamiętniająca 71. rocznicę powstania 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk im. gen. bryg. Stanisława TACZAKA.

Uroczystości rozpoczęto już 28 kwietnia br. złożeniem kwiatów przez dowództwo batalionu przed pomnikiem patrona jednostki, gen. Stanisława TACZAKA w Mieszkowie. Następnego dnia w godzinach przedpołudniowych żołnierze, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Jarocina uczestniczyli we mszy św. która została odprawiona w kościele p.w. oo. Franciszkanów w Jarocinie. Zaraz po uroczystej mszy, rozpoczęła się zasadnicza część uroczystości. Po przyjęciu meldunku od Dowódcy uroczystości mjr. Jacka GOCHNO, Dowódca Batalionu ppłk Andrzej GALAN dokonał przeglądu pododdziałów, po czym przywitał grono gości oraz przybyłych mieszkańców ziemi jarocińskiej.

W uroczystości wzięła udział kompania honorowa 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk pod dowództwem kpt. Adriana KEMPA, poczet flagowy, poczty sztandarowe szkół oraz związków kombatanckich i drużyn harcerskich. Podczas trwania uroczystego apelu, Dowódca jednostki wojskowej wręczył żołnierzowi batalionu brązowy medal ,,Zasłużonemu saperowi WP? nadany przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Natomiast podziękowania za wzorową służbę, Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Dariusz MALINOWSKI skierował do stanu osobowego batalionu w odczytanym przez ppłk Jacka PIAZDECKIEGO okolicznościowym adresie. Swoim rozkazem Dowódca 2. SLT nadał Tytuł Honorowy ?Zasłużony Żołnierz RP z odznaką III stopnia? kpt. Radosławowi STASZAK oraz st. kpr. Krzysztofowi TOMANIK.

Po zakończeniu okolicznościowych przemówień, Dowódca Batalionu złożył wszystkim żołnierzom oraz pracownikom wojska serdeczne podziękowania za rzetelną i wymagającą wielu poświęceń służbę i pracę na rzecz jarocińskiego batalionu, honorując ich Medalem Pamiątkowym i Odznaką Pamiątkową 16.brl, a także wręczając nagrody rzeczowe oraz listy gratulacyjne.

Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości była defilada pododdziałów jarocińskiego batalionu, klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie, przedstawicieli Związku Strzeleckiego ?Strzelec? oraz Harcerzy. Całość uroczystości uświetniała Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania, pod dowództwem tamburmajora st. chor. szt. Konrada BORYCKIEGO.

Chwilę po zakończeniu uroczystego apelu odbył festyn towarzyszący, który przyciągnął wielu gości, w tym tych najmłodszych ze szkół podstawowych i przedszkoli. Żołnierze batalionu przy pomocy uczniów z klasy wojskowej ZSP nr 2 w Jarocinie przygotowali punkty zadaniowe, na których to dzieci zaliczali sprawności sapera, ratownika, plastyka oraz wojownika walki wręcz. Po ukończeniu wszystkich punktów dzieci otrzymywały dyplomy pamiątkowe, medale oraz upominki. Goście mieli okazję uczestniczyć również w pokazie judo, a także zapoznać się ze sprzętem będącym na wyposażeniu batalionu.

Państwowa Straż Pożarna z Jarocina przygotowała pokaz ratownictwa techniczno-drogowego, demonstrując rozcinanie auta w celu wyciągnięcia poszkodowanego. Szerokie rzesze zwiedzających przyciągał również punkt z okresu Powstania Wielkopolskiego, przygotowany przez Stowarzyszenie JEDNOŚĆ z Jarocina oraz ścianka wspinaczkowa zorganizowana przez drużynę ZHP Jarocin, a także pokaz szybowca z Aeroklubu Ostrowskiego. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jarocinie przygotowała dla najmłodszych warsztaty wykonywania kotylionów w barwach narodowych, podobnie uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie, którzy rozdawali upieczone przez nich ciastka w kształcie polskiej flagi. Dużym zainteresowaniem cieszył się również punkt promocyjny batalionu. W związku z przypadającymi zaraz po naszym jubileuszu, święta Dnia Flagi oraz Konstytucji 3 Maja podczas naszego festynu rozdawane były flagi narodowe przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Trucht-Wspólny Dom.

W uroczystości udział wziął mjr Jerzy SOBCZAK, natomiast stoisko informacyjno-promocyjne przygotowali przedstawiciele WKU w Kaliszu: kpt. Jacek WOLF, Joanna SIKORA oraz Marek REGULSKI.

Tekst: na podstawie www.16brl.wp.mil.pl;
Foto: na podstawie www.16brl.wp.mil.pl, Joanna SIKORA, Marek REGULSKI, Adam LIS


28.04.2016
IV WIELKOPOLSKI PRZEGLĄD MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W KONINIE.


Dnia 28 kwietnia br. w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie odbył się IV Wielkopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych, w którym wzięło udział dziewięć drużyn z Wielkopolski.

Konkurs składał się z dwóch części: z programu obowiązkowego, oraz z programu dowolnego. Pokaz musztry oceniało pięcioro sędziów, min. oficer wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu kpt. Jacek WOLF. Wszystkie drużyny prezentowały elementy musztry indywidualnej oraz zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP.

Jury wyłoniło zwycięzców w następującej kolejności:

Miejsce I zajęła drużyna z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie;
Miejsce II zajęła drużyna z Zespołu Szkół Technicznych z Koła;
Miejsce III zajęła drużyna z V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

Puchary oraz nagrody rzeczowe wręczył Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Pan dr Jerzy Licki.

Zwycięska drużyna Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, w dniach 3-4 czerwca 2016 r. będzie reprezentowała województwo wielkopolskie podczas IV Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych w Zakopanem.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: kpt. Jacek WOLF, www.kopernik.konin.pl, www.kolo.naszemiasto.pl


25.04.2016
DRZWI OTWARTEJ SZKOŁY W ZS W LISKOWIE


25 kwietnia bieżącego roku Zespół Szkół nr 1 w Liskowie szeroko otworzył swoje drzwi dla uczniów klas III gimnazjów, którzy niebawem staną przed dylematem wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Już od godzin porannych przed murami szkoły pojawili się gimnazjaliści, którzy przyjechali z okolicznych gmin, by zapoznać się z ofertą kształcenia w Technikum nr 1 w Liskowie oraz Liceum Ogólnokształcącym przygotowującym min. do pracy w służbach mundurowych i jednostkach zarządzania kryzysowego.

Gimnazjaliści mieli okazje zobaczyć specjalny pokaz sprawności funkcjonariuszy z Nieetatowej Grupy Realizacyjnej podlegającej pod Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Ponadto spotkać się z Szefem Biura Ochrony „Black Angel”, który zaprezentował nowinki techniczne i opowiadał o standardach obowiązujących w zakresie ochrony ludzi i mienia. Jak również porozmawiać na temat przyszłej kariery wojskowej z oficerem wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu kpt. Jackiem Wolfem.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: kpt. Jacek WOLF, mjr rez. Marek TRAWKOWSKI


25.04.2016
MAŁY KATYŃ


25.04 br. w lasku winiarskim, została odprawiona polowa msza święta, podczas której modlono się za ofiary zbrodni hitlerowskich popełnionych w czasie okupacji niemieckiej. Las w Winiarach nazywany jest „małym Katyniem”, tu bowiem w 1939 i 1940 roku Hitlerowcy zamordowali kilkuset Wielkopolan. Wśród ofiar byli także ostrowianie.

Las w podkaliskich Winiarach co roku jest miejscem zadumy nad ofiarami okupacji hitlerowskiej podczas II wojny światowej. 22 grudnia 1939 oraz w styczniu i w lutym 1940, rozstrzelano tu Polaków, którzy byli wcześniej przetrzymywani w więzieniach w Ostrowie Wielkopolskim i w Kaliszu. Źródła opisujące tę straszną zbrodnię podają, że liczba wówczas pomordowanych wyniosła około 700 osób. Byli wśród nich ostrowianie – m.in. uczestnicy Powstania Wielkopolskiego, przedstawiciele władz i inteligencji, twórcy Republiki Ostrowskiej. W miejscu mordu ustawiony został obelisk z tablicą pamiątkową.

Mszy świętej przewodniczył ksiądz prałat Adam MODLIŃSKI prepozyt kapituły katedralnej w Kaliszu, delegat księdza biskupa kaliskiego. Mszę koncelebrował ksiądz prałat Stanisław TOFIL.

Pod obeliskiem zapalono znicze oraz złożono wiązanki kwiatów, a na uroczystość przybyły rodziny pomordowanych, kombatanci, młodzież szkolna, a także przedstawiciele władz samorządowych. W uroczystości wziął również udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Źródło: UM Ostrów Wlkp.


16.04.2016
76. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ W KALISZU


W sobotę 16 kwietnia br. w Kaliszu odbyły się uroczyste obchody 76. rocznicy zbrodni katyńskiej. Rozpoczęła je msza święta w Kościele Garnizonowym. Następnie uczestnicy przy rytmach orkiestry przemaszerowali do ogrójca klasztoru oo. jezuitów, by złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze pod pomnikiem katyńskim.

Uroczystości przygotował Miejski Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kaliszu, Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” oraz władze samorządowe miasta Kalisza. W obchodach 76. rocznicy zbrodni katyńskiej udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele organizacji kombatanckich, służb mundurowych oraz kaliskich szkół. Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentował ppłk Andrzej KRUPIŃSKI. Warte honorową przy pomniku katyńskim wystawiła Komenda Miejska Policji w Kaliszu oraz I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

Uroczystej mszy św. w intencji ofiar Katynia w Kościele Garnizonowym przewodniczył delegat biskupa kaliskiego, ksiądz prałat Jacek PLOTA w asyście o. Andrzeja LEMIESZA, superior jezuitów oraz ks. płk w st. spocz. Tadeusza PAŁUSKI, kapelana Rodzin Katyńskich, który wygłosił homilię.

Podczas obchodów przypomniano również o katastrofie prezydenckiego samolotu z 10 kwietnia 2010 roku, w której zginęła m.in. kaliszanka Gabriela ZYCH.

Po nabożeństwie uczestnicy przeszli do ogrójca klasztoru oo. jezuitów, by złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze pod pomnikiem upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej, zwłaszcza 200 kaliszan i osób związanych z Kaliszem zamordowanych przez sowietów. O wydarzeniach z 1940 roku przypomniał w krótkim referacie Remigiusz PRZYBYŁ, historyk z I LO w Kaliszu.


Autor tekstu i zdjęć: Andrzej Kurzyński


16.04.2016
KALISKA LINIA MAGINOTA


Replikę CKM-u, amunicję czy oryginalny niemiecki hełm można oglądać od soboty w schronie bojowym nr 4 w Kościelnej Wsi. Bunkier oficjalnie został izbą muzealną poświęconą wojnie obronnej z 1939 roku. Izbę stworzyła Fundacja „Walkiria”, która opiekuje się Kaliską Linią Maginota.

Kaliska Linia Maginota – zwana inaczej Przedmościem Kalisz to 21 żelbetonowych schronów w zachodniej i południowo – zachodniej części Kalisza, które miały ochronić miasto przed inwazją hitlerowską. Dziś te pomniki historii, często mocno zniszczone, próbuje uratować Fundacja „Walkiria” Tomasza Dalinkiewicza. Schron bojowy nr 4 przy ul. Poligonowej od teraz jest sztandarowym obiektem, którym opiekuje się fundacja. Zwiedzający, oprócz odrestaurowanego, wysprzątanego schronu mogą zobaczyć replikę CKM –u oraz inne oryginalne artefakty z okresu II wojny światowej, które fundacja pozyskała bezpłatnie od darczyńców z całej Polski. W schronie znajdziemy broń i amunicję, buty wojskowe czy oryginalny niemiecki hełm. – Bunkry tworzyły swoisty pierścień obronny wokół miasta, którego zadaniem było ochrona i niedopuszczenie wroga na dalsze pozycje. Wartość historyczna tych obiektów jest ogromna, ponieważ przez wiele lat nie były one uznawane za zabytki, a w epoce minionej były wręcz specjalnie niszczone – mówi historyk Radosław Sapieja.

Sobotnia impreza zgromadziła wielu miłośników historii, ale także zwykłych kaliszan chcących zobaczyć z bliska kawałek historii. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował mjr Jerzy Sobczak.

Organizatorzy zadbali także o atrakcje dla najmłodszych, którzy mogli osobiście sprawdzić, na czym polegają badania georadarem. Schron bojowy nr 4 w Kościelnej Wsi będzie można zwiedzać po wcześniejszym uzgodnieniu z prezesem fundacji „Walkiria”, Tomaszem Dalinkiewiczem.


Opracowano na podstawie strony internetowej faktykaliskie.pl


07.04.2016
MISTRZOSTWA W PIŁCE SIATKOWEJ


W dniach 7-8 kwietnia 2016 r. w hali sportowej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu odbyły się mistrzostwa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu w siatkówce o puchar Szefa WSzW w Poznaniu – płk. dr. Zdzisława MAŁKOWSKIEGO.
Celem przedsięwzięcia było wyłonienie najlepszych zawodników w piłce siatkowej, którzy będą reprezentować WSzW w Poznaniu w mistrzostwach na szczeblu Sztabu Generalnego WP oraz inspirowanie żołnierzy i społeczności środowiska wojskowego do podnoszenia i utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej.
W mistrzostwach uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu oraz wojskowych komend uzupełnień z terenu województwa wielkopolskiego.

Klasyfikacja końcowa:
I. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
II. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie
III. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile

Skład zwycięskiej drużyny Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu:
- ppłk Andrzej KRUPIŃSKI
- kpt. Adam NAWROCKI
- kpt. Jacek WOLF
- Piotr KUBIAK
- Marek REGULSKI
- Włodzimierz SELIGA

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu wz. ppłk Włodzimierz CIECIURA podziękował wszystkim drużynom za udział i duże zaangażowanie podczas prowadzonych rozgrywek, pogratulował zwycięskim drużynom osiągniętych wyników oraz wręczył puchary.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Jagoda Burda-Orłowicz


06.04.2016
KALISKIE TARGI PRACY6 kwietnia br. o godz. 10.00 w Sali Recepcyjnej Ratusza rozpoczęły się 9. Kaliskie Targi Pracy, których uroczystego otwarcia dokonali wiceprezydenci miasta: Piotr KOŚCIELNY i Karolina PAWLICZAK, wiceprzewodniczący rady miejskiej Zbigniew WŁODAREK oraz Artur SZYMCZAK, dyrektor PUP w Kaliszu.

Jak i w poprzednich latach w targach wzięła udział Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu, która wystawiła stoisko promocyjno-informacyjne. Szef wydziału mjr Jerzy SOBCZAK i Maria GARCAREK informowali osoby odwiedzające stoisko o aktualnych możliwości znalezienia zatrudnienia w Siłach Zbrojnych RP. Pytania w większości dotyczyły zasad naboru do zawodowej służby wojskowej oraz osób które nigdy nie były wojsku, możliwości odbycia służby przygotowawczej.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Tomasz Staszczyk