Strona Główna BIP Strona Główna
marzec
 

31.03.2016
UROCZYSTE NADANIE PRACOWNICZYCH PRZYDZIAŁÓW MOBILIZACYJNYCH30 marca br. w sali tradycji 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk odbyło się uroczyste nadanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych pracownikom jednostki wojskowej.

Pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych.

W uroczystości nadania przydziałów wziął udział Zastępca Dowódcy Batalionu, Szef Sztabu mjr Jacek GOCHNO oraz przedstawiciele WKU w Kaliszu, mjr Przemysław BOJARCZUK, p. Marek REGULSKI oraz p. Eugeniusz CHOJNACKI.

Autor tekstu: mjr Przemysław BOJARCZUK
Autor zdjęć: Marek REGULSKI

 

foto foto foto foto foto foto foto foto

 


23.03.2016
IX TARGI EDUKACYJNE W KALISZU18 marca bieżącego roku w Hali Kalisz Arena odbyły się IX Kaliskie Targi Edukacyjne. Około 45 wystawców z miasta Kalisza oraz sąsiednich powiatów chwaliło się swoimi osiągnięciami, żeby zachęcić jak najwięcej młodych kaliszan do wstąpienia w ich progi.

Oficjalnego otwarcia targów dokonał Prezydent miasta Kalisza Grzegorz SAPIŃSKI wraz ze swoimi zastępcami.

Podczas targów stoisko promocyjne wystawiła także Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu, w którym oficerowie wydziału rekrutacji mjr Jerzy SOBCZAK i kpt. Jacek WOLF udzielali zainteresowanym informacji na temat dalszej edukacji w uczelniach wojskowych oraz o zasadach naboru do służby przygotowawczej. Wyposażenie stoiska promocyjnego w sprzęt i uzbrojenie zabezpieczyli żołnierze z 16 Jarocińskiego Batalion Remontu Lotnisk pod dowództwem mł. chor. Mariusza ŚWIERKOWSKIEGO, który na bieżąco informował o trudach pracy zawodowej na poszczególnych stanowiskach służbowych, jak również o zasadach naboru do służby zawodowej w JW. 3918. Ponadto st. szer. Agnieszka GAWEŁ ze 104 batalionu logistycznego w Wałczu informowała wszystkie osoby odwiedzające stoisko o możliwościach pełnienia służby zawodowej w jednostkach logistycznych. W targach udział wziął również Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Organizatorem Kaliskich Targów Edukacyjnych był Urząd Miejski w Kaliszu przy współpracy Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Autor tekstu: kpt. Jacek Wolf
Autor zdjęć: mjr Jerzy Sobczak, kpt. Jacek Wolf, st. szer. Agnieszka Gaweł

 

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

 


23.03.2016
PODPISANO KOLEJNE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY18 marca bieżącego roku, podczas odbywających się Targów Edukacyjnych w Kaliszu, podpisano kolejne porozumienia o współpracy pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Kaliszu, a I LO w Kaliszu oraz ZSP nr 2 w Kaliszu.

Przed oficjalnym rozpoczęciem targów edukacyjnych Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI sformalizował fakt współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu w obecności dyrektora szkoły Pana Janusza MATUSZEWSKIEGO. W następnej kolejności podpisano porozumienie z I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu reprezentowanym przez pełniącą obowiązki dyrektora szkoły Panią Jadwigę BARTOSZEK.

Współpraca będzie prowadzona w celu upowszechniania patriotycznych tradycji oręża polskiego, wspierania nowoczesnych form edukacji młodzieży w realizacji programów edukacji obronnej, pogłębiania wiedzy, szczególnie uczniów klas mundurowych szkoły z zakresu obronności państwa i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: kpt. Jacek WOLF, mjr Jerzy SOBCZAK

 

foto foto foto foto

 


17.03.2016
SPOTKANIA Z TEGOROCZNYMI MATURZYSTAMI W ZSP NR 1 W KĘPNIEW dniu 11 marca bieżącego roku odbyło się spotkanie z młodzieżą szkolną, która w tym roku przystępować będzie do egzaminu dojrzałości. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kończący naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.

Przeprowadzona prelekcja dotyczyła:
• zasad naboru oraz możliwości pełnienia służby przygotowawczej;
• zasad naboru oraz możliwości pełnienia służby wojskowej w ramach NSR;
• zasad naboru oraz możliwości pełnienia zawodowej służby wojskowej;
• zasad naboru oraz możliwości podjęcia nauki w ramach służby kandydackiej w uczelniach wojskowych oraz uczelni medycznej.

Prelekcję przeprowadził przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu kpt. Jacek Wolf.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: Natalia Kawalec

 

foto foto foto

 


17.03.2016
PRELEKCJA W ZSP NR 2 W OSTRZESZOWIEDnia 11.03.2016 r. oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek Wolf z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu spotkał się z uczniami klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ostrzeszowie. Przeprowadzona prelekcja miała na celu zapoznanie uczniów z wymaganiami jakie trzeba spełniać aby zostać żołnierzem oraz możliwościami naboru do służby wojskowej w 2016 roku w ramach szkolnictwa wojskowego, służby przygotowawczej oraz NSR. Uczniowie z największym zainteresowaniem przysłuchiwali się informacjom dotyczącym możliwości kontynuacji nauki na różnych kierunkach studiów w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: Magdalena Sikora.

 

 


07.03.2016
ROZPOCZĘCIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W KROTOSZYNIE7 marca br. swoją działalność rozpoczęła Powiatowa Komisja Lekarskaw Krotoszynie. W uroczystym rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej wziął udział Starosta Krotoszyński Stanisław SZCZOTKA oraz zastępca Burmistrza Krotoszyna, Ryszard CZUSZKE. Wojskowego Komendant Uzupełnień w Kaliszu reprezentował Szef Wydziału mjr Jerzy SOBCZAK, który w im. Ministra Obrony Narodowej uhonorował przewodniczącego PKLek. w Krotoszynie Pana Stanisława ŁAZARSKIEGO srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Podobnie jak w latach poprzednich - kwalifikacja odbywa się na terenie Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych Nr 1 w Krotoszynie. Komisji przewodniczy dr n.med. Stanisław ŁAZARSKI natomiast obowiązki Przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu wykonywać będzie Pani Monika MARCINKOWSKA.Przed Powiatową Komisję Lekarską wzywani są młodzi mężczyźni z terenu powiatu krotoszyńskiego z rocznika 1997 i z roczników starszych , którzy do tej pory nie poddali się kwalifikacji wojskowej. Przed komisją stawiają się też kobiety - absolwentki szkół medycznych i pielęgniarskich. Kwalifikacja wojskowa potrwa do końca miesiąca marca.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Monika Marcinkowska

 

 


04.03.2016
TARGI PRACY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM4 marca br. z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy odbyły się w Ostrowie Wielkopolskim Targi Pracy i Edukacji Zawodowej. W tegorocznej edycji, swoją ofertę zaprezentowało ponad 25 firm gotowych zatrudnić pracowników, do tego instytucje związane z rynkiem pracy takie, jak: Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Miasta Ostrowa (w zakresie ewidencji działalności gospodarczej), Państwowa Inspekcja Pracy oraz szkoły kształcące w konkretnych zawodach.

W Targach Pracy wzięła również udział Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu. Szef Wydziału mjr Jerzy SOBCZAK udzielał zainteresowanym osobom informacji na temat zasad podjęcia zatrudnienia w wojsku. Pytania dotyczyły zasad naboru do służby przygotowawczej, możliwości dalszej edukacji w uczelniach wojskowych oraz jakie wymagania należy spełnić aby podpisać kontrakt i mieć nadany przydział kryzysowy w ramach Narodowych Sił Rezerwowanych.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Jacek Nowakowski

 

 


01.03.2016
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”01.03.2016 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu odbyła się uroczysta zbiórka kadry i pracowników wojska w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

W trakcie zbiórki Szef Wydziału mjr Jerzy SOBCZAK odczytał Przesłanie Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego MACIEREWICZA do żołnierzy Wojska Polskiego z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

Również w tym dniu kpt. Adam NAWROCKI wziął udział w uroczystości poświęconej pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zorganizowanej na cmentarzu miejskim w Krotoszynie, na którym znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy WSGO „Warta” z oddziału por. Zygmunta Borostowskiego „Bora”.

Natomiast wieczorem o godz. 18.00 mjr Jerzy SOBCZAK uczetniczył w Mszy Świętej w intencji „Żołnierzy Wyklętych” odprawionej w kościele pw. Świętej Rodziny przez biskupa Edwarda JANIAKA a następnie po przejściu ulicami miasta do Ogrójca oo. Jezuitów zapalił znicz przy pomniku poświęconym pamięci żołnierzy AK.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Monika Marcinkowska, Anna Błaszczyk