Strona Główna BIP Strona Główna
luty
 

26.02.2016
SPOTKANIE EDUKACYJNE W PRZEDSZKOLU.Dnia 26 lutego bieżącego roku w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wlkp. odbyły się zajęcia edukacyjne o tematyce wojskowej. Grupa najmłodszych przedszkolaków zaprosiła na spotkanie kpt. Jacka Wolfa z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu.

Maluszki z ogromnym zainteresowaniem obejrzały pokaz slajdów oraz wysłuchały wykładu poszerzając swoje horyzonty o odpowiedzialnej służbie w Wojsku Polskim. Następnie włączyły się z ogromnym entuzjazmem do krótkiego treningu musztry połączonego z lekcją czołgania się na brzuchu. Każdy przedszkolak przymierzył nakrycie głowy, maskę przeciwgazową oraz kamizelkę taktyczną. Na pytanie kto w przyszłości chciałby pracować wojsku, wszystkie dzieci podniosły ręce do góry. W nagrodę każdy przedszkolak otrzymał od kapitana Jacka Wolfa symboliczny upominek.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: kpt. Jacek WOLF, Magdalena Kubiak

 

 


26.02.2016
SPOTKANIE Z MUNDUREM W SP NR 9 W OSTROWIE WLKP.26 lutego br. kpt. Jacek WOLF - oficer wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu spotkał się z uczniami klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wlkp. Celem spotkania było przybliżenie najmłodszym zawodu żołnierza, a także zapoznać z podstawowym sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu sił zbrojnych. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem słuchali kpt. Jacka WOLFA o codziennej służbie żołnierza zawodowego. Następnie po krótkiej prezentacji multimedialnej z ogromnym zaangażowaniem wzięli udział w treningu musztry ucząc się stania w postawie zasadniczej i swobodnej, zwrotów w miejscu, oddawania honorów, a także maszerowania krokiem defiladowym. Na zakończenie każdy uczeń miał możliwość założenia nakrycia głowy, maski przeciwgazowej oraz kamizelki taktycznej.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: Martyna KUPCZYK-KUBACKA

 

 


25.02.2016
534 miejsca na uczelniach wojskowych !!!


W roku akademickim 2016/2017 r. cztery uczelnie wojskowe przyjmą 534 kandydatów na żołnierzy na pięcioletnie studia stacjonarne, w tym najwięcej bo 280 miejsc przeznaczono w Wojskowej Akademii Technicznej – wynika z projektu rozporządzenia MON przesłanego w tych dniach do konsultacji międzyresortowej.

Bardzo późno w tym roku Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia ws. limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych. Limit ustalono na podstawie analizy wakujących pierwszych stanowisk oficerskich w perspektywie 5 – letniego czasu kształcenia przyszłych absolwentów, ale opóźnienie było spowodowane zamieszaniem kadrowym w Departamencie Kadr oraz Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

Mamy koniec lutego br. Tymczasem młodzi ludzie, którzy przygotowują się do matury mają czas tylko do końca marca br. na zarejestrowanie się w uczelnianej bazie rekrutacyjnej. A przecież to dopiero projekt wysłany do konsultacji. Dlatego w uzasadnieniu, MON informuje, że podpisane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem publikacji w Dzienniku Ustaw, a nie dopiero po 14 dniach. Argumentem jest „złożona procedura badań lekarskich w stosunku do kandydatów, ubiegających się o kształcenie na kierunku lotnictwo i kosmonautyka w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Ponad połowa miejsc – na WAT

W poprzednich latach, podobne limity były publikowane na ogół jesienią. W stosunku do poprzedniego roku, MON zwiększył limit miejsc o 12, czyli niewiele. W 2016 roku, cztery uczelnie wojskowe przyjmą łącznie 534 kandydatów na oficerów zawodowych, z tego najwięcej – Wojskowa Akademia Techniczna ( 280 wobec 281 w zeszłym roku).

Zgodnie z projektem limity na WAT przedstawiają się następująco:

• elektronika i telekomunikacja - 92 ( w 2015 r. limit wynosił 84 miejsc),
• informatyka – 50 (47),
• mechatronika – 27 (26),
• lotnictwo i kosmonautyka - 25 (30),
• budownictwo -25,
• kryptografia i cyberbezpieczeństwo – 15 ( 15),
• chemia – 7 (15).

Z kolei Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu planuje przyjąć na pięcioletnie studia stacjonarne 150 kandydatów na oficerów 144 w 2015 r.), z tego na zarządzaniu – 142 (było 126) a na inżynierii bezpieczeństwa – 8 (18). W Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie zarezerwowano 74 miejsca (69 w 2015 r.), z czego na wydziale lotnictwa i kosmonautyki - 60 (48), na nawigacji – 10 (15) oraz logistyki – 4 (6). Z kolei Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni będzie mogła przyjąć 30 (35) maturzystów, w tym po 10 na wydziale nawigacji i informatyki, po 5 - mechaniki i budowy maszyn oraz mechatroniki.

Zasady naboru ustalono w połowie czerwca 2015 r.

Szczegółowe zasady naboru kandydatów na uczelnie wojskowe, w tym również uchwały senatów, znajdują się w zarządzeniu nr 15/MON z 15 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy w roku akademickim 2016/2017 [Dz. Urz. MON z 16.06.2015, poz. 164].

Generalnie, pierwszym krokiem każdego kandydata na oficera, powinna być rejestracja w internetowej bazie uczelni i wypełnienie ankiety w termie od 1 do 31 marca 2016 r. Ponadto należy dostarczyć wniosek do rektora o przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, życiorys, skrócony odpis aktu urodzenia oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Należy także pamiętać, że kandydat na żołnierza musi spełniać ustawowe warunki zawarte w pragmatyce, czyli m.in. mieć obywatelstwo polskie, być niekarany sądownie ( konieczny jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego) i posiadać świadectwo dojrzałości.

Z tym jest problem. W ubiegłym roku prawie co czwarty maturzysta nie uzyskał świadectwa dojrzałości, oblewając głównie egzamin z matematyki. Z tego powodu jest spora różnica między liczbą zarejestrowanych kandydatów w bazie uczelni i WKU oraz tych, którzy przystąpią do egzaminu. R.Ch.

foto

 

Autor tekstu: Napisane przez R.Ch.
Autor zdjęć: Archiwum WSOWL ( mjr Piotr Szczepański)

 

 


22.02.2016
NARADA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ STRAŻY POŻARNEJ W KALISZUW poniedziałek 22 lutego 2016r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odbyła się roczna narada służbowa z udziałem mł. bryg. Jarosława Kuśmirka – Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Celem narady było podsumowanie działalności kaliskich strażaków w minionym 2015 roku. W naradzie udział wzięli strażacy i pracownicy cywilni zatrudnieni w Komendzie, a także zaproszeni goście:

Senator RP Andrzej Wojtyła, Poseł na Sejm RP Piotr Kaleta, przedstawiciel Pani Poseł na Sejm RP Joanny Cichockiej -Ryszard Końduch, Poseł na Sejm Jan Mosiński, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚ i GW w Poznaniu Marek Zieliński, Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński, Wiceprezydent Miasta Kalisza Piotr Kościelny, Wicestarosta Kaliski Jan Kłysz, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu Paweł Sobczak, Przewodniczący Rady Miasta Kalisza Andrzej Plichta, Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn Justyna Urbaniak, Wójt Gminy Lisków Maria Krawiec, Wójt Gminy Blizanów Sławomir Musioł, Wójt Gminy Koźminek Andrzej Miklas, Wójt Gminy Mycielin Jerzy Matuszewski, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Wójt Gminy Żelazków Sylwiusz Jakubowski, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, Proboszcz Kościoła Garnizonowego w Kaliszu ks. płk Tadeusz Pałuska, Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu Dariusz Hybś, Komendant Placówki SG w Kaliszu ppłk SG Paweł Maziec, Skarbnik Miasta Kalisza Irena Sawicka, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM w Kaliszu Aleksander Quoos, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Przeciwpożarowej w Kaliszu kpt. Piotr Pietrucha.Komendant Miejski PSP w Kaliszu st. bryg. Wieńczysław Prokop w formie multimedialnej prezentacji przedstawił informacje z realizacji zadań Komendy w roku ubiegłym.

Po zakończeniu narady w części garażowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Kaliszu nastąpiło uroczyste przekazanie strażakom ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu Scania, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu Mercedes, specjalnego lekkiego samochodu ratownictwa wysokościowego marki Ford Ranger, lekkiego specjalnego samochodu dowodzenia i łączności marki Mercedes Sprinter, lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa wodnego marki Mercedes Sprinter oraz przyczepy z agregatem prądotwórczym.

Opracował: sekc. Kamil Kozelan

 

 


19.02.2016
DRZWI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZYGODZICACH


19 lutego bieżącego roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Przygodzicach odbyły się Drzwi Otwarte. Miały one na celu przybliżenie potencjalnym uczniom bogatego dorobku szkoły, jak również przedstawienie bogatej oferty edukacyjnej, gdzie zaproponowano gimnazjalistom min. kierunki kształcenia takie jak liceum ogólnokształcące o profilu wojskowym oraz zarządzania kryzysowego.

Podczas tegorocznych Drzwi Otwartych Szkoły odwiedzający mieli okazję uczestniczyć w wielu interesujących zajęciach. Warsztaty przeprowadzone zostały w formie kilku bloków tematycznych między innymi: historycznym, ekologicznym, plastycznym, chemicznym, fizycznym, oraz musztry wojskowej. Zaprezentowano także wystawę historyczno - militarną, gry i łamigłówki matematyczne, zabawy językowe oraz turniej gier komputerowych. Ponadto zorganizowano pokazy technik kryminalistycznych oraz interwencji policyjnej, a także zajęcia z samoobrony i daktyloskopii.

W Dniach Otwartych udział wziął również kpt. Jacek Wolf z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu przybliżając zasady naboru do szkolnictwa wojskowego jak również do służby przygotowawczej oraz Narodowych Sił Rezerwowych wystawiając stoisko informacyjno – promocyjne.

Autor tekstu: kpt. Jacek Wolf
Autor zdjęć: kpt. Jacek WOLF, Marcin Ekiert

 

 


12.02.2016
TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ W LISKOWIE.


12 lutego odbył się V Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół o Profilu Mundurowym – Lisków 2016. Organizatorami oraz fundatorami nagród byli: Zespół Szkół nr 1 w Liskowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

W fantastycznej rywalizacji sportowej uczestniczyło siedem szkół ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu i Zespół Szkół nr 1 w Liskowie. Do rywalizacji sportowej ze starszymi kolegami zaproszono także gimnazjalistów z: Goszczanowa, Koźminka i Liskowa. Drużyny zostały podzielone na trzy grupy: dwie trzyzespołowe oraz jedną czterozespołową. Zwycięzcy poszczególnych grup oraz jedna drużyna z drugiego miejsca z najlepszym bilansem punktowym awansowali do półfinałów.

Po losowaniu pierwszą parę półfinałową stworzyły reprezentacje: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach i Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie. Po bardzo emocjonującym meczu zwycięsko z pojedynku wyszli gospodarze, pokonując rywali 2:1. W drugim półfinale rywalizowały ze sobą uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu. Spotkanie również dostarczyło olbrzymich emocji, a zwycięstwo przypadło drużynie Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, która pokonała przeciwników 3:0.

Mecz o trzecie miejsce był jednostronnym widowiskiem, w którym zdecydowanie lepsi okazali się reprezentanci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach, którzy gładko pokonali rywali z Kalisza 2:0. Natomiast w wielkim finale spotkali się ubiegłoroczni mistrzowie – reprezentacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich i gospodarze turnieju – drużyna Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie. Walczący o mistrzostwo zawodnicy zagwarantowali kibicom ogromną dawkę sportowych emocji. W regulaminowym czasie gry padł bezbramkowy remis. Zwycięzcę wyłoniły dopiero rzuty karne. Bardziej odporni psychicznie okazali się gospodarze, którzy pokonali gości 2:0.

V Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych o Profilu Mundurowym wygrała reprezentacja Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, w składzie: Paweł Bartosiak, Piotr Bartosiak, Daniel Dziubek, Patryk Filipiak, Tomasz Filipiak, Seweryn Gąsiorowski, Jakub Jaszczak, Tomasz Skonieczny i Wiktor Tomaszewski. Zaszczytną drugą pozycję zdobyła drużyna Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, natomiast na trzecim miejscu uplasowali się zawodnicy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach. Królem strzelców V Turnieju Halowej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych o Profilu Mundurowym został Jakub Jaszczak – uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, który zdobył 4 bramki. Najlepszym bramkarzem wybrano Tomasza Skoniecznego również z Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie.

Nagrody i dyplomy zwycięskim drużynom wręczali: pułkownik Andrzej Krupiński i mjr Jerzy Sobczak z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie mgr inż. Piotr Pasik.

Autor tekstu: na podstawie www.zs1liskow.pl
Autor zdjęć: mjr Jerzy SOBCZAK, kpt. Jacek WOLF

 

 

 

 


11.02.2016
OBCHODY ŚWIĘTA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W COSSW W KALISZU.


Uroczystości w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu rozpoczęły się oddaniem hołdu poległym w służbie funkcjonariuszom więziennictwa i złożeniem wiązanek kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym te wydarzenia.

O godz. 13.00 przed zaproszonymi na uroczystości do ośrodka gośćmi, zaprezentowała się kompania honorowa Służby Więziennej, pod dowództwem kpt. Marka Kaszczyka. Defiladę, w której uczestniczyli słuchacze szkoleń zawodowych, obejrzeli Prezydent Miasta Kalisza, Grzegorz Sapiński wraz z Wiceprezydentem, Piotrem Kościelnym, Prezydent Miasta Ostrowa Wlkp., Beata Klimek, Przewodniczący Rady Miasta, Andrzej Plichta, wraz z Wiceprzewodniczącym, Edwardem Prusem, Wicestarosta Powiatu kaliskiego, Jan Kłysz, Wiceburmistrz Nowych Skalmierzyc, Zdzisław Mielczarek a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, m.in. Komendant Miejski Policji w Kaliszu, mł. insp. Mirosław Ścisły, który został odznaczony brązowym medalem Za zasługi w pracy penitencjarnej. Uroczystość była doskonałą okazją do podziękowania za wsparcie w organizacji wielu przedsięwzięć edukacyjnych, prewencyjnych i sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Kaliszu i powiecie kaliskim. Na obchody Święta Służby Więziennej przybyli również: przedstawiciele świata nauki, duchowieństwa, oraz innych instytucji współpracujących z ośrodkiem. Uczestnikami obchodów byli też sygnatariusze Forum Edukacji Służb Mundurowych, kadra ośrodka i przedstawiciele słuchaczy szkoleń. Niezależne Samorządne Związki Zawodowe Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa reprezentował wiceprzewodniczący Zarządu Głównego, Dariusz Grajczyński, a Zarząd Koła Emerytów reprezentował przewodniczący Krzysztof Jackowski. W licznych wystąpieniach, goście podkreślali bardzo dobrą, wszechstronną współpracę z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej, opartą na wzajemnym zaangażowaniu w realizacji projektów, ale także szacunku i życzliwości. Obok życzeń i gratulacji składanych z okazji święta Służby Więziennej, dziękowano za działalność na rzecz społeczności lokalnej i przedsięwzięcia, znaczące o pełnym zrozumieniu wzajemnych potrzeb.

Spośród funkcjonariuszy ośrodka, srebrną odznaką za zasługi w pracy penitencjarnej odznaczony został kpt. Robert Nowacki, st. wykładowca zakładu szkolenia ochronnego. Brązową odznaką: sierż. sztab. Jacek Duleba, technik działu kwatermistrzowskiego, kpt. Ewa Gąsiorek, st. wykładowca zakładu szkolenia penitencjarnego, por. Katarzyna Krępczyńska, st. inspektor zakładu technologii informatycznych i edukacyjnych. Na wyższy stopień służbowy, chorążego Służby Więziennej został mianowany, mł. chor. Mateusz Andrzejczak, technik zakładu technologii informatycznych i edukacyjnych.

Asystę honorową stanowili funkcjonariusze ośrodka i słuchacze szkoleń zawodowych. W poczcie sztandarowym wystąpili: dowódca pocztu: kpt. Zbigniew Mackiewicz, sztandarowy: kpr. Mateusz Pastuszak, asystował sierż. sztab. Piotr Stodzież. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił występ chóru Dysonans z II L.O. im. T. Kościuszki w Kaliszu, pod dyrekcją Izabeli Pietrzak. Po uroczystości zaproszeni goście obejrzeli wystawę prac studentów i absolwentów wydziału pedagogiczno-artystycznego, kierunku malarstwo UAM w Kaliszu, a także zwiedzili Izbę Tradycji.

Słuchacze szkoleń świętowali aktywnie i zdrowo. W sali sportowej ośrodka odbyły się rozgrywki w pikę siatkową. Dobra zabawa, przestrzeganie zasad fair-play oraz siła wsparcia ze strony dopingujących kolegów zdołała wyłonić zwycięzcę, jakim okazał się 7 pluton II kompanii, słuchaczy szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski SW.

W uroczystości udział wziął również Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu, ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Autor tekstu: na podstawie www.cossw.pl
Autor zdjęć: na podstawie www.cossw.pl

 

 

 

 


03.02.2016
PRELEKCJA Z UCZNIAMI V LO W KALISZU.


Dnia 3 lutego br. odbyło się spotkanie z uczniami klas mundurowych V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek WOLF.

Przeprowadzona prelekcja miała na celu zapoznanie uczniów z wymaganiami jakie trzeba spełnić aby zostać żołnierzem oraz możliwościami naboru do służby wojskowej w 2016 roku w ramach służby kandydackiej, służby przygotowawczej, NSR oraz służby zawodowej w korpusie szeregowych. Uczniowie z dużym zainteresowaniem przysłuchiwali się informacjom dotyczącym możliwości kontynuacji nauki na różnych kierunkach studiów w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: Piotr KEMPIŃSKI

 

 

 

 


03.02.2016
KONFERENCJA PRASOWA W PKLEK W KALISZU


W trzecim dniu działalności Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 w Kaliszu, podczas realizacji czynności związanych z kwalifikacją wojskową została przeprowadzona konferencja prasowa mająca na celu poinformowanie mediów o zasadach i sposobie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. W konferencji wzięli udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI, oficer Wydziału Rekrutacji kpt. Jacek WOLF, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnym w Urzędzie Miejskim Aleksander QUOOS, przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu dr Stanisław TRZEPACZ, a także lokalne media.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: Ewa Wysocka

 

 

 

 


02.02.2016
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W KALISZU


W dniu 1 lutego 2016 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu funkcjonować będzie 8 powiatowych komisji lekarskich. Kwalifikacja wojskowa kończy się z dniem 30 kwietnia 2016 r.

Jako pierwsza w dniu 1 lutego swoją działalność rozpoczęła Powiatowa Komisja Lekarska w Kaliszu, która zlokalizowana jest przy ul. Śródmiejskiej 34 (Przychodnia Lekarska Rogatka). Komisja urzędować będzie do 4 kwietnia i przyjmie 1049 mężczyzn rocznika podstawowego – 1997, który jest zobowiązany zgłosić się do kwalifikacji wojskowej w 2016 r. W drugiej kolejności, w dniu 2 lutego swoją działalność rozpoczęła Powiatowa Komisja Lekarska w Ostrowie Wlkp. przy ul. Limanowskiego 17. Komisja urzędować będzie do 11 marca i przyjmie 981 mężczyzn rocznika podstawowego – 1997, który jest zobowiązany zgłosić się do kwalifikacji wojskowej w 2016 r. Ponadto obydwie komisje zobowiązane są przyjąć mężczyzn ze starszych roczników (1992-1996), którzy z różnych przyczyn nie zgłosili się jeszcze do kwalifikacji wojskowej, kobiet kończących naukę w szkołach policealnych oraz uczelniach wyższych związanych ze służbą zdrowia, jak również ochotników.

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport, zaświadczenie ze szkoły o pobieranej nauce, jedno zdjęcie oraz dokumenty potwierdzające stan zdrowia o ile takie posiadają i mogą one mieć wpływ na określenie kategorii zdrowia.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: Włodzimierz SELIGA, Tomasz SIEKLUCKI

 

 

 

 


01.02.2016
UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI


Dnia 1 lutego br. w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu odbyła się uroczystość z okazji wręczenia medali.

Decyzją nr 2428/KADR Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 roku o nadaniu medalu "Za Zasługi dla Obronności Kraju" w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali pracownicy podległej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu:

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU:
- Pan Andrzej GRZYWACZ.

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU:
- Pan Eugeniusz CHOJNACKI;
- Pan Robert LEŚNIEWSKI;
- kpt. Robert SAKOWSKI.

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU:
- kpt. Jacek WOLF.

Zasłużonym żołnierzom oraz pracownikom wojska w imieniu Ministra Obrony Narodowej medale wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: Monika MARCINKOWSKA