Strona Główna BIP Strona Główna
styczeń
 

28.01.2016
GRA DECYZYJNA


Zgodnie z „Planem działalności WKU w Kaliszu na 2016 r.” w dniu 28 stycznia 2016r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu przeprowadzono Grę Decyzyjną na temat „Realizacjazadań zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych przez ogniwa układu pozamilitarnego. Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku”.

W Grze Decyzyjnej udział wzięli przedstawiciele Starostw Powiatowych z terenu administrowanego przez WKU w Kaliszu, przedstawiciele powiatowych Komend Policji oraz Poczty Polskiej.

Celem spotkania było zapoznanie z organizacją i prowadzeniem akcji kurierskiej WKU w Kaliszu w procesie zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, przedstawienie organizacji i sposobu doręczania dokumentów powołania przez terenowe organy administracji publicznej, Policję oraz Pocztę, a także współdziałania Policji z WKU oraz TOAP w celu zabezpieczenia przebiegu akcji kurierskiej na administrowanym terenie.

W trakcie prowadzenia Gry Decyzyjnej sprawdzono aktualizację porozumień zawartych między Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Kaliszu a Komendantem Miejskim i PowiatowymiPolicji, Urzędami Miast oraz Starostwami Powiatowym z administrowanego terenu, dotyczących organizacji akcji kurierskiej oraz zabezpieczenia realizacji zadań mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.


Tekst: p.Joanna SIKORA

Foto: p.Joanna SIKORA

 

 


25-27.01.2016
SZKOLENIE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ


W dniach 25-27 stycznia bieżącego roku w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu odbyło się szkolenie osób zatrudnionych do prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej w czasie prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku. Przybyłe na szkolenie osoby z powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, jarocińskiego oraz pleszewskiego przywitał Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Szef Wydziału Rekrutacji mjr Jerzy SOBCZAK przeprowadził szkolenie w trakcie, którego zapoznano osoby funkcyjne z podstawami aktami prawnymi, terminami i przebiegiem kwalifikacji wojskowej oraz ochroną danych osobowych. Osoby prowadzące pracę świetlicową zapoznano z obowiązującymi przepisami dotyczącymi powszechnego obowiązku obrony RP, zasadami powoływania do służby przygotowawczej, zawodowej, kandydackiej oraz naborem do Narodowych Sił Rezerwowych jak również przekazano niezbędne materiały edukacyjne.

Ostatnim etapem szkolenia było zapoznanie z zasadami wypełniania książeczek wojskowych oraz praktyczne wykonywanie czynności przy zakładaniu i aktualizowaniu ewidencji wojskowej na kartach ewidencyjnych oraz na elektronicznych nośnikach pamięci przez poszczególne osoby funkcyjne.

Tekst: kpt. Jacek WOLF

Foto: kpt. Jacek WOLF

 

 


23.01.2016
ROCZNIACA WYZWOLENIA KALISZA SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ.


Władze Kalisza z wiceprezydentem Arturem Kijewskim i Zbigniewem Włodarkiem, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, przedstawiciele władzy wojewódzkiej i powiatowych samorządów, miejskie instytucje, organizacje i stowarzyszenia, w końcu reprezentanci związków kombatanckich, służb mundurowych oraz kaliska młodzież i dzieci - wszyscy spotkali się w sobotę przed kaliskim ratuszem, by w samo południe uczcić 71. rocznicę wyzwolenia Kalisza spod okupacji hitlerowskiej.

Tradycyjnie na tablicy upamiętniającej ofiary wojny złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Głos zabrał Janusz Sibiński z Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kaliszu, zwracając uwagę na towarzyszącą kaliszanom pamiętnego, zimowego dnia roku 1945 nadzieję wolności: "Ale droga ku upragnionej wolności była okupiona jeszcze wieloma ofiarami".

Przed kaliskim magistratem wspominano również ofiary represji stalinowskich i zamordowanych po wojnie Żołnierzy Wyklętych.

W uroczystości udział wziął Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Tekst oraz foto na podstawie: www.rc.fm.pl oraz www.poznan.um.gov.pl

 

 


22.01.2016
SPOTKANIE KOMBATANTÓW W PRZYGODZICACH


W dniu 22 stycznia 2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach odbyło się spotkanie członków Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Gminnego Koła w Przygodzicach. Zebranie poświęcone było podsumowaniu działalności związku w 2015 r. oraz określeniu celów na rok bieżący. Po wprowadzeniu sztandaru na salę Prezes ZK RP i BWP st. sierż. Tadeusz WŁÓDARCZYK przywitał wszystkich zaproszonych gości. W czasie spotkania zostały wręczone odznaczenia resortowe oraz dyplomy. W związku z kolejną rocznicą wyzwolenia Gminy Przygodzic, przedstawiony został krótki rys historyczny, który zakończył się ciekawą dyskusją i wspomnieniami kombatantów z młodzieńczych lat kiedy Polska była pod okupacją hitlerowską. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował kpt. Jacek WOLF. Tekst: kpt. Jacek WOLF Foto. kpt. Jacek WOLF, Marcin GILARSKI

 

 


19.01.2016
ROCZNICA ROZSTRZELANIA CZŁONKÓW PODZIEMIA ANTYHITLEROWSKIEGO W KALISZU


Samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji patriotycznych i kombatanckich, poczty sztandarowe oraz harcerze i służby mundurowe uczestniczyli w obchodach 71. rocznicy rozstrzelania 56 żołnierzy podziemia antyhitlerowskiego.

Wśród przybyłych na cmentarz Tyniecki, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła członków antyhitlerowskiego podziemia w Kaliszu, byli także przedstawiciele Sejmu. - Złożyłem kwiaty przy mogile wyrażając mój szacunek dla zamordowanych żołnierzy Armii Krajowej - mówi poseł Jan Mosiński. - Doskonale pamiętamy o tym, że „Solidarność” zarówno w okresie, kiedy była tworzona w latach 80-tych oraz później w stanie wojennym czerpała z doświadczeń Armii Krajowej z okresu II wojny światowej, kształtując tak zwaną konspirację, podziemie. Tamta praca była wzorowana właśnie na działaniach Armii Krajowej, która zawsze była nam bliska - w swojej historii i bohaterstwie w walce o wolną Ojczyznę. W Kaliszu wciąż żyją przedstawiciele Armii Krajowej. Pamiętam okres, kiedy byłem szefem „Solidarności” Regionu Wielkopolska Południowa. Mieliśmy bardzo bliskie kontakty ze starszymi kolegami ze Światowego Związku Armii Krajowej. Te dobre relacje trwają do dzisiaj.

19 stycznia 1945 roku w Lesie Skarszewskim zastrzeleni zostali członkowie miejscowego podziemia antyhitlerowskiego. Kilka miesięcy wcześniej, w marcu 1944 Gestapo dokonało w Kaliszu masowych aresztowań. Wśród ponad setki aresztowanych znaleźli się Polacy por. AK Bolesław Krawiec ps. „Stach”, Janina Stasiak, Tadeusz Pyzik i Barbara Pawlak oraz członkowie Armii Krajowej pochodzenia niemieckiego Elwira Fibiger (córka Alfreda Fibigera właściciela Fabryki Fortepianów i Pianin Calisia), Alfred Nowacki ps. „Piąty” (właściciel fabryki przetwórstwa spożywczego w Winiarach), Konrad Wünsche (właściciel majątku w Opatówku) , Emil Fulde (właściciel majątku w Żydowie) i jego syn Henryk, Jerzy Dreszer (architekt), Irena Stark, Bruno Lompa, Bożena Deutschmann. Działalność w polskim podziemiu tak dużej liczby osób pochodzenia niemieckiego była dla nazistów wielkim zaskoczeniem, dlatego zdecydowano się na pokazowy proces. Po trwającym dziewięć miesięcy śledztwo na karę śmierci zostali skazani: Henryk Fulde, Konrad Wünsche, Bruno Lompa, Elwira Fibiger, Alfred Nowacki, Jerzy Dreszer, Bolesław Krawiec, Tadeusz Pyzik i Barbara Pawlak. Wyrok wykonano 19 stycznia 1945 roku, na dwa dni przed zajęciem Kalisza przez Armię Czerwoną. Spośród 56 zastrzelonych osób, udało się ustalić tożsamość tylko 30 zamordowanych. Ciała niezidentyfikowanych osób złożono w wspólnej mogile na cmentarzu Tynieckim.

Foto: Monika Marcinkowska
Tekst: na podstawie www.wkaliszu.pl