Strona Główna BIP Strona Główna
2015
 

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w

JW. 2423 w Żaganiu

Jednostka Wojskowa 2423 w Żaganiu organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy posiadających kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach NSR i mających odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej.

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie jednostki wojskowej (ul. Żarska 1) w każdy piątek o godz. 8.00.

Jednostka poszukuje kandydatów na n/w specjalności wojskowe:

Nazwa stanowiska

Specjalność wojskowa

Działonowy

SW 20B61 (24 stanowiska)

Kierowca

SW 20B63 (23 stanowiska)

Młodszy ładowniczy

SW 20B62 (19 stanowisk)

Kierowca

SW 38T65 (1 stanowisko)

Kierowca/obsługa

SW 38T65/38B74 (1 stanowisko)

Kierowca/operator

SW 38T65/38B70 (2 stanowiska)

Mechanik

SW 38T83 (1 stanowisko)

Mechanik/spawacz

SW 38T74/SW 38T84 (1 stanowisko)

Młodszy elektromechanik

SW 38T72 (1 stanowisko)

Młodszy kierowca

SW 38T64 (1 stanowisko)

Młodszy kierowca/spawacz

SW 38T64/38T84 (4 stanowiska)

Młodszy kierowca/ślusarz

SW 38T64/38T81 (3 stanowiska)

Młodszy ślusarz

SW 38T81 (1 stanowisko)

 Nie prowadzi się kwalifikacji w korpusie podoficerów młodszych.

W korpusie podoficerów poszukiwani są:

Nazwa stanowiska

Specjalność wojskowa

Szyfrant

SW 28B37 (1 stanowisko)

Dowódca ośrodka analizy skażeń

SW 36A23 (3 stanowiska)

Dowódca drużyny remontowej

SW 38T31 (3 stanowiska)

       Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego (w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej),
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (w przypadku żołnierzy NSR)

 Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu  261 688 924.

UWAGA!!!

Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 688 924 ) o celowości wyjazdu.

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW. 5700 MIĘDZYRZECZ

  

Jednostka Wojskowa 5700 w Międzyrzeczu (ul. Wojska Polskiego 17) rozpoczyna zintensyfikowany nabór  do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych we wszystkich specjalnościach wojskowych. W jednostce występują obecnie 143 wolne stanowiska służbowe. Kwalifikacje polegać będą na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej.

Kwalifikacje odbywać się będą w siedzibie jednostki wojskowej w każdy wtorek o godzinie 8.00

Żołnierze zainteresowani przystąpieniem do egzaminu powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,
 • kserokopia kontraktu NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

UWAGA ! ! !

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261 674 814 lub 261 674265

 

   

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w

1 batalionie strzelców podhalańskich w Rzeszowie

 

1 batalion strzelców podhalańskich w Rzeszowie poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na n/w stanowisko służbowe:
  

Lp.

Nazwa stanowiska

STE

SW 1

SW 2

1

Kucharz

szer. /st. szer.

38B61

 

 

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-155-574.

 

 

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w CSWL w Poznaniu

 

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu  poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów zawodowych (w stopniu: plutonowy, sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży) na n/w stanowiska służbowe:

a) w korpusie szeregowych zawodowych:

SW

Nazwa specjalności wojskowej

38T64

Kierowca kategorii C

38T65

Kierowca kategorii C + E

20B72

Kierowca KTO Rosomak

20B68

Kierowca pojazdu na podwoziu czołgowym

20B69

Kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego

b) w korpusie podoficerów zawodowych (w stopniu: plutonowy, sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży)

SW

Nazwa specjalności wojskowej

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Stanowisko

20B21

Ogólna

Wojsk Lądowych

Pancerno-Zmechannizowana

Starszy Instruktor

28B21

Ogólna

Łączności i Informatyki

Eksploatacji Systemów Łączności

Instruktor

30A21

Ogólna

Rozpoznania i Walki Elektronicznej

Rozpoznania Ogólnego

Instruktor

34A21

Ogólna

Inżynierii Wojskowej

Saperska

Instruktor

34A27

Eksploatacja sprzętu do prac ziemnych

Inżynierii Wojskowej

Saperska

Instruktor

34B21

Ogólna

Inżynierii Wojskowej

Przeprawowa

Instruktor

36A21

Ogólna

Obrony przed Bronią Masowego Rażenia

Rozpoznania i Likwidacji Skażeń

Instruktor

38B25

Gospodarka magazynowa środków bojowych

Logistyki

Materiałowa

Starszy Instruktor

38T24

Instruktor nauki jazdy

Logistyki

Techniczna

Starszy Instruktor

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-575-240.

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 86/90) w dniu 16.09.2015 r. o godzinie 07.40.

 

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 

·         dokument tożsamości,

·         książeczkę wojskową,

·         dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

·         dokumenty potwierdzające wykształcenie,

·         zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,

·         strój sportowy;

·         przybory piśmiennicze.

 

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

·         dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,

·         kserokopia kontraktu NSR,

·         kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,

·         kserokopię opinii z ćwiczeń.

 

 UWAGA!!!

Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie ( tel. 261-575-240) lub drogą mailową: cswlpoznan.sekcjapersonalna@wp.mil.pl potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w

6 batalionie chemicznym w Śremie

 
6 batalion chemiczny w Śremie  poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska służbowe:   
 

Lp.

Nazwa stanowiska

STE

SW 1

SW 2

Uwagi

1.

Kierownik laboratorium

ppor./por.

36A01

36A03

 

2.

Podoficer sztabowy

pdf.

54B21

   

3.

Starszy podoficer sztabowy

pdf.

20B21

   

4.

Starszy podoficer sztabowy

pdf.

36A21

   

5.

Starszy podoficer sztabowy

pdf.

36A21

   

6.

Podoficer sztabowy

pdf.

36A21

   

7.

Młodszy podoficer sztabowy

pdf.

54C21

   

8.

Instruktor

pdf.

36A21

   

9.

Starszy podoficer sztabowy

pdf.

28B21

   

10.

Dowódca radiostacji

pdf.

28B26

   

11.

Technik

pdf.

38T21

38T26

 

12.

Dowódca drużyny/ dowódca obsługi

pdf. mł.

36A23

   

13.

Dowódca drużyny

pdf. mł.

36A22

   

14.

Dowódca plutonu

pdf.

36A21

 

wakat od 01.10.2015 r.

15.

Ratownik medyczny

pdf. mł.

40H21

   

16.

Młodszy podoficer

pdf. mł.

38B21

38T21

wakat od 01.02.2016 r.

17.

Dowódca radiostacji

pdf.

28B26

   

18.

Starszy ratownik/kierowca

pdf.

36A24

38T27

 

19.

Starszy ratownik

pdf.

36A21

   

20.

Ratownik

pdf. mł.

36A21

   

21.

Technik

pdf.

36A23

   

22.

Odkażacz/elektromechanik

szer./st.szer.

36A62

34T64

wakat od 01.10.2015 r.

23.

Kierowca/odkażacz

szer./st.szer.

38T64

36A62

 

24.

Kierowca/odkażacz

szer./st.szer.

38T64

36A62

 

25.

Kierowca/zwiadowca

szer./st.szer.

20B72

36A65

 

26.

Obsługa

szer./st.szer.

36A62

   

27.

Młodszy odkażacz

szer./st.szer.

36A62

   

28.

Młodszy odkażacz

szer./st.szer.

36A62

   

29.

Młodszy kierowca

szer./st.szer.

38T64

   

30.

Elektromechanik/kierowca

szer./st.szer.

34T64

38T64

 

31.

Mechanik/kierowca

szer./st.szer.

36T65

38T65

 

32.

Młodszy elektryk

szer./st.szer.

34T64

   

33.

Mechanik

szer./st.szer.

36T65

   

34.

Młodszy kierowca

szer./st.szer.

38T64

   

35.

Kierowca

szer./st.szer.

38T68

   

36.

Kierowca

szer./st.szer.

38T65

   

37.

Kierowca

szer./st.szer.

38T68

   

38.

Młodszy kierowca

szer./st.szer.

38T64

   

39.

Kierowca/elektryk

szer./st.szer.

38T65

38T72

 

 

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-524-651. 

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie 6 batalionu chemicznego w Śremie w

dniu 16.10.2015 r. o godzinie 08.00.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

·         dokument tożsamości,

·         książeczkę wojskową,

·         dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

·         dokumenty potwierdzające wykształcenie,

·         zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,

·         strój sportowy;

·         przybory piśmiennicze.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

·         dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,

·         kserokopia kontraktu NSR,

·         kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,

·         kserokopię opinii z ćwiczeń.

 UWAGA!!!

Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie ( tel. 261-524-651) potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.

 

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w

2 Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu

 

2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na n/w stanowiska służbowe:
  

Lp.

Nazwa stanowiska

STE

SW 1

SW 2

1

Kierowca

szer. /st. szer.

38T64

28B70

2

Elektromechanik

szer. /st. szer.

34T64

 

3

Młodszy mechanik

szer. /st. szer.

38T75

 

  
Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-371-191.

 

 

 

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w

5 pułku inżynieryjnym Szczecin - Podjuchy

 

5 pułk inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na n/w stanowiska służbowe:
  

Lp.

Nazwa stanowiska

STE

SW 1

SW 2

1

Młodszy operator

szer. /st. szer.

34A74

 

2

Młodszy kierowca/ elektromechanik

szer. /st. szer.

38T62

28B70

3

Saper/obsługa

szer. /st. szer.

34A64

34A65

4

Młodszy pontonier

szer. /st. szer.

34B64

 

5

Kierowca/operator

szer. /st. szer.

38T64

38C62

6

Młodszy saper

szer. /st. szer.

34A62

20B78

7

Operator

szer. /st. szer.

34A75

 

8

Kierowca

szer. /st. szer.

38T65

 

9

Młodszy kierowca/obsługa

szer. /st. szer.

38T65

34B64

10

Młodszy kierowca/obsługa

szer. /st. szer.

38T64

38B64

 

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie Jednostki Wojskowej 2901 Szczecin Podjuchy (ul. Metalowa 39) w dniu 26.08.2015 r. w godzinach 08.00-13.00

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

·         dokument tożsamości,

·         książeczkę wojskową,

·         dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

·         dokumenty potwierdzające wykształcenie,

·         zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,

·         strój sportowy;

·         przybory piśmiennicze.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

·         dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,

·         kserokopia kontraktu NSR,

·         kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,

·         kserokopię opinii z ćwiczeń.

UWAGA!!!

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-454-788. Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.

 

 

 

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w

Jednostce Wojskowej 1128 Malbork

Jednostka Wojskowa 1128 w Malborku  poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na n/w stanowiska służbowe:
  

Lp.

Nazwa stanowiska

STE

SW 1

SW 2

1

mechanik/kierowca

szer. /st. szer.

22J62

38T65

2

mechanik/kierowca

szer. /st. szer.

22J68

38T65

3

mechanik/kierowca

szer. /st. szer.

22J79

38T64

4

kierowca/obsługa

szer. /st. szer.

38T64

22J77

5

młodszy/kierowca

szer. /st. szer.

38T64

 

6

elektromechanik/kierowca

szer. /st. szer.

22G66

38T65

7

kierowca

szer. /st. szer.

38T65

38T64

8

kierowca/elektromechanik

szer. /st. szer.

38T65

22H63

9

operator

szer. /st. szer.

34A75

 

10

kierowca

szer. /st. szer.

38T68

 

 Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-536-742. 

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie Jednostki Wojskowej 1128 Malbork (ul. 17-go Marca 20) w dniu 15.09.2015 r. o godzinie 08.30.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

·         dokument tożsamości,

·         książeczkę wojskową,

·         dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

·         dokumenty potwierdzające wykształcenie,

·         zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,

·         strój sportowy;

·         przybory piśmiennicze.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

·         dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,

·         kserokopia kontraktu NSR,

·         kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,

·         kserokopię opinii z ćwiczeń.

 UWAGA!!!

Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie ( tel. 261-536-742) potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.

 

 

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w

16 batalionie saperów w Nisku

  

16 batalion saperów w Nisku poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska służbowe:
  

Nazwa stanowiska

SW 1

SW 2

Stopień etatowy

Starszy instruktor

 

54F21

 

Podoficer

Starszy podoficer sztabowy

 

28B21

28C22

Podoficer

Starszy podoficer sztabowy

 

34A21

 

Podoficer

Zwiadowca

Młodszy nurek

34A63

24F61

Szer./st. szer.

Dowódca obsługi

Starszy instruktor

40H21

24E26

Podoficer

Podoficer

 

24E26

 

Podoficer młodszy

Pomocnik Dowódcy Plutonu

Dowódca drużyny

34A21

 

Podoficer

Pomocnik Dowódcy Plutonu

Dowódca drużyny

34A21

 

Podoficer

Pomocnik Dowódcy Plutonu

Dowódca drużyny

34A21

 

Podoficer

Pomocnik Dowódcy Plutonu

Dowódca drużyny

34A24

 

Podoficer

Zastępca dowódcy zespołu

Lekarz

40A01

 

Ppor./por.

  
Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-152-556 lub 261-152-558.

 

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w

JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim

  

Jednostka wojskowa 4391 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach: 04, 11, 18, 25 września 2015 r. o godz. 8:30.

Kandydat kierowany na kwalifikacje powinien posiadać:

 • dokument osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • życiorys,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze.

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261 167 011 oraz 261 167 017

 

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w jednostkach podległych Dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie

  

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w jednostkach podległych Dowódcy 6 Brygady powietrznodesantowej w Krakowie:

1.     6 batalion dowodzenia w Krakowie,
ul. Ułanów 43 (tel. 261-135-538):

·         9, 22 wrzesień 2015 r.;

·         6, 20 październik 2015 r.;

·         3, 17 listopad 2015 r.;

·         8, 15 grudzień 2015 r..

2.     6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach,
ul. Andersa 47 (tel. 261-111-713):

·         9, 23 wrzesień 2015 r.;

·         7, 21 październik 2015 r.;

·         4, 18 listopad 2015 r.;

·         2, 16 grudzień 2015 r.

3.     16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie,
ul. Wrocławska 82 (tel. 261-134-602):

·         8, 22 wrzesień 2015 r.;

·         13, 27 październik 2015 r.;

·