Strona Główna BIP Strona Główna
listopad
 


26.11.2015
SPOTKANIE ZE STUDENTAMI PWSZ W KALISZU.26.11.2015 r. z inicjatywy płk. prof. dr. hab. inż. Jarosława WOŁEJSZO odbyło się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu spotkanie ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, którzy kształcą się na nowo utworzonym kierunku obronność państwa.

W trakcie spotkania Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI zapoznał studentów z ogólna organizacją służby i pracy w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu. Następnie mjr Przemysław BOJARCZUK przedstawił studentom jak ważną rolę pełni WKU w zapewnieniu mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, wykonywaniu świadczeń na rzecz obrony oraz utrzymywaniu współpracy z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi organami i instytucjami państwowymi, a także przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi bezpośrednio związanymi z obronnością państwa. Po krótkiej przerwie mjr Jerzy SOBCZAK zapoznał studentów z zasadami naboru do służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych, zawodowej służby wojskowej oraz służby kandydackiej. Swoje wystąpienie zakończył omówieniem współdziałania z właściwymi organami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Włodzimierz Seliga

 

 

 

 25.11.2015
PRELEKCJA W ZSP NR 2 W KALISZU.Dnia 25.11.2015 r. oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek WOLF z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu odwiedził młodzież ostatnich klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu. Spotkanie z „mundurem” miało na celu przedstawienie uczniom kryteriów jakie należy spełnić aby zostać żołnierzem zawodowym. Kpt. Jacek WOLF omówił zasady naboru do uczelni wojskowych, przedstawił kryteria jakie należy spełnić aby zostać powołanym do służby przygotowawczej i zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych oraz wyjaśnił zasady wykonywania obowiązków żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. W niedalekiej przyszłości uczniowie tych szkół będą podejmować ważne decyzje życiowe związane z dalszą edukacją czy też z karierą zawodową. Być może część z nich zapragnie, aby swoją przyszłość związać właśnie z mundurem.

Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: Monika SOSNOWSKA

 

 

 

 25.11.2015
SPOTKANIE W KALISKIM PRZEDSZKOLU.25 listopada br. kpt. Jacek WOLF – oficer wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu spotkał się z grupą dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” w Kaliszu. Około 100 przedszkolaków z ogromnym zainteresowaniem słuchała kpt. Jacka WOLFA o codziennej służbie żołnierza Wojska Polskiego. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom zawodu żołnierza, a także zapoznać najmłodszych z podstawowym sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu sił zbrojnych. Przedszkolaki po krótkiej prezentacji multimedialnej z ogromnym zaangażowaniem wzięli udział w treningu musztry ucząc się stania w postawie zasadniczej i swobodnej, oddawania honorów, maszerowania krokiem defiladowym jak również czołgania na brzuchu. Na zakończenie spotkania z „Mundurem” na pytanie, kto z przedszkolaków chciałby w przyszłości pracować w wojsku, zdecydowana większość podniosła rękę do góry.

Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: www.bajka.kalisz.pl

 

 

 

 21.11.2015
KONCERT REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO W KALISZUDobrą zabawę, ale i wiele wzruszeń przyniósł sobotni koncert z okazji Dnia Niepodległości z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Koncertu poświęconego historii i tradycji oręża polskiego można było wysłuchać w hali Arena.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego śpiewa i tańczy już od ponad 60 lat. Początki jego działalności sięgają tradycji teatru frontowego – wywodzi się on z Teatru Żołnierza 2. Dywizji Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego.

Tym razem wojacy przywieźli do Kalisza barwny program artystyczny, który trafił do publiczności w każdym wieku. Zaprezentowali widowisko muzyczne, składające się z pieśni patriotycznych i powstańczych, tańców narodowych oraz popularnych piosenek żołnierskich. Program obejmował najnowszą historię Polski, od uzyskania niepodległości w 1918 roku, poprzez II wojnę światową, aż po czasy współczesne. Występ zakończył obchody 94. rocznicy Odzyskania Niepodległości. To widowisko historyczne wywołało wśród wielu osób zasiadających w hali Winiary Arena łzy wzruszenia.

Publiczność ze szczególną nostalgią wsłuchiwała się w pierwszą część programu, prezentującą piosenki o miłości, o stolicy, jak i o trudzie zmagania się z walką o niepodległość kraju: ,,Rozszumiały się wierzby płaczące”, ,,Czerwone maki na Monte Cassino”, ,,Serce w plecaku”. Oprócz dawnych pieśni wojennych i wojskowych, w drugiej części programu artyści przywołali wspomnienia z lat 70 i 80-tych ubiegłego wieku, związane z popularnym w tamtych czasach Festiwalem Piosenki Żołnierskiej oraz Festiwalem Zespołów Artystycznych Wojska Polskiego.

Autor tekstu: na podstawie www.zyciekalisza.pl
Autor zdjęć: Anna BŁASZCZYK - na podstawie www.kalisz.pl

 

 

 

 19.11.2015
SZKOLENIE W STAROSTWIE POWIATOWYM W PLESZEWIEDnia 19.11.2015 roku w Starostwie Powiatowym w Pleszewie odbyło się szkolenie dotyczące zasad funkcjonowania Akcji Kurierskiej. W spotkaniu z pracownikami starostwa wzięli udział przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu Marek REGULSKI oraz Joanna SIKORA.

Autor tekstu: Marek REGULSKI
Autor zdjęć: Adrian LIS

 

 

 

 19.11.2015
PRELEKCJA W OSTROWSKICH SZKOŁACH.Dnia 19.11.2015 r. oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek WOLF z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu odwiedził Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych oraz Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, aby zapoznać młodzież z możliwością wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. Spotkanie z „mundurem” miało na celu przedstawić uczniom kryteria jakie należy spełnić aby zostać żołnierzem zawodowym. Kpt. Jacek WOLF omówił zasady naboru do uczelni wojskowych, przedstawił kryteria jakie należy spełnić aby zostać powołanym do służby przygotowawczej i zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych oraz wyjaśnił zasady wykonywania obowiązków żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. W niedalekiej przyszłości uczniowie tych szkół będą podejmować ważne decyzje życiowe związane z dalszą edukacją czy też z karierą zawodową. Być może część z nich zapragnie, aby swoją przyszłość związać właśnie z mundurem.


Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: kpt. Jacek WOLF, Marek POPŁAWSKI

 

 

 

 19.11.2015
SPOTKANIE W OSTROWSKIM PRZEDSZKOLU.19 listopada br. kpt. Jacek WOLF z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu spotkał się z grupą dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 14 „Maluszek” w Ostrowie Wlkp. Grupa Świerszczyków oraz Ekoludków z dużym zainteresowaniem słuchała o odpowiedzialnej służbie żołnierza. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom zawodu oraz misji jaką niesie żołnierz. Przedszkolaki po krótkiej prezentacji multimedialnej z ogromnym zaangażowaniem wzięli udział w treningu musztry ucząc się stania w postawie zasadniczej i swobodnej, oddawania honorów, maszerowania krokiem defiladowym jak również czołgania na brzuchu. Na zakończenie lekcji wszystkie dzieci otrzymały symboliczne prezenty.


Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: Ewelina Kaliciak

 

 

 

 18.11.2015
SZKOLENIE Z PRACOWNIKAMI POCZTY POLSKIEJ S.A.W dniach 18.11.2015 i 26.11.2015 r. w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, odbyły się szkolenia z pracownikami Poczty Polskiej S.A. Tematem szkoleń były procedury dostarczania dokumentów powołania w trybie szczególnym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich placówek Poczty Polskiej S.A. rozlokowanych na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu.

Autor tekstu: Marek REGULSKI
Autor zdjęć: Monika MARCINKOWSKA

 

 

 

 18.11.2015
HONOROWY OBYWATEL GMINY ŁĘKA OPATOWSKA.


W środę 18 listopada 2015r. w sali konferencyjnej Rządcówki odbyła się pierwsza w historii naszej gminy uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łęka Opatowska. W uroczystości wziął udział szef wydziału rekrutacji mjr Jerzy Sobczak.

Podczas wrześniowej sesji Rada Gminy uchwaliła Uchwałę Nr XIII/46/2015 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łęka Opatowska Panu majorowi Stanisławowi Jeziornemu mieszkańcowi Kuźnicy Słupskiej. Tytuł ten jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz Gminy Łęka Opatowska. Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpiła będąca dumna ze swojego przyjaciela społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu. W uroczystości wręczenia aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Panu Stanisławowi Jeziornemu towarzyszyła małżonka oraz najbliższa rodzina. W tym podniosłym wydarzeniu uczestniczyli również: Wójt Gminy Adam Kopis, Przewodniczący Rady Gminy Michał Jerczyński, Sekretarz Gminy Małgorzata Gąszczak, Zenon Kasprzak Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół wraz z uczniami, kierownicy jednostek organizacyjnych, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu oraz lokalne media. Przed uroczystym wręczeniem aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łęka Opatowska Sekretarz Gminy Małgorzata Gąszczak przedstawiła liczne zasługi Pana Stanisława Jeziornego: „…Pan Stanisław podczas II wojny światowej pracował jako przymusowy robotnik najpierw we Wrocławiu, a później we Francji w Rouen. Po utworzeniu drugiego frontu w Europie wstąpił jako ochotnik do 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, a po wyzwoleniu Abbeville (3 września 1944r.) do 4 Kompanii Strzelców Podhalańskich. Przeszedł cały szlak bojowy wyzwalając francuskie, belgijskie i holenderskie miasta. Po powrocie do Ojczyzny w 1946 roku był brutalnie przesłuchiwany przez Urząd Bezpieczeństwa w Kępnie. Szykanowany za udział w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie znalazł zatrudnienie we wrocławskim PAFAWAG-u, a od 1950r. w warsztatach kolejowych w Kępnie. Dopiero po odzyskaniu pełnej wolności przez Polskę w 1989r. ujawnił społeczeństwu swoje wojenne losy. Obecnie utrwala pamięć polskich żołnierzy i ich bohaterstwo w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Uczestniczy w uroczystościach kombatanckich na terenie Polski, m. in. w 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, która przejęła tradycje 1 Dywizji Pancernej gen. S. Maczka oraz na terenie Belgii, Holandii. Pan major Stanisław Jeziorny przeszedł cały szlak walk 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka i 4 Kompanii Strzelców Podhalańskich od Falaise do Wilheishaven rozsławiając dobre imię polskiego żołnierza. W okresie powojennym cieszy się autorytetem i uznaniem wśród społeczności Gminy Łęka Opatowska. Major Stanisław Jeziorny posiada wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in.: Krzyż Walecznych, Krzyż Czynu Bojowego, Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta B. Komorowskiego, Brytyjska Gwiazda Zasługi za Walkę o Wyzwolenie Francji, Medal Jerzego VI za Walkę u boku Armii Brytyjsiej, Brytyjska Gwiazda Zasługi za ofiarną Walkę na terenie Niemiec, Holenderski Medal Zasługi za wyzwolenie Holandii, Belgijski Medal Zasługi za wyzwolenie Belgii, Medal Pro Memoria oraz wiele innych polskich, brytyjskich, holenderskich i belgijskich odznaczeń bojowych. Chętnie korzysta z zaproszeń na spotkania z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy i powiatu, dzieli się z nimi wspomnieniami i pamiątkami z okresu II wojny światowej. Obecnie jest wzorem patrioty dla młodego pokolenia”.

Wręczenia aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy dokonali: Wójt Gminy Adam Kopis, Przewodniczący Rady Gminy Michał Jerczyński oraz Sekretarz Gminy Małgorzata Gąszczak. Przedstawiciele samorządu Gminy wręczyli także kwiaty oraz przekazali wyrazy uznania. Gratulacje Panu Stanisławowi złożyli również: Major Jerzy Sobczak, Zenon Kasprzak, dyrektorzy oraz uczniowie szkół z terenu gminy oraz harcerze. Do podziękowań przyłączyły się wysyłając list gratulacyjny, które został odczytany podczas uroczystości: Poseł na Sejm RP Bożena Henczyca oraz Poseł Na Sejm RP Andżelika Możdżanowska. Podniosłą ceremonię uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trzebieniu. Po zakończonej oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani goście odśpiewali Panu Stanisławowi „Sto lat” i zostali zaproszeni na pyszny tort oraz rozmowy przy kawie. Cała uroczystość upłynęła w miłej, pełnej wzruszeń, radosnej i rodzinnej atmosferze.

Opracowano na podstawie strony internetowej Gminy Łęka Opatowska.

 

 

 

 16.11.2015
NIEZŁOMNI ŻOŁNIERZE WIELKOPOLSKI.


16 listopada br. w murach Zespołu Szkół w Blizanowie odbyło się wyjątkowe spotkanie z dr hab. prof. nadzw. Waldemarem Handke, historykiem, archiwistą, współtwórcą i prezesem Instytutu im. gen. Stefana '' Grota'' Roweckiego, redaktorem naczelnego pisma '' Grot'', pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej.

Prelekcja poświęcona była ''żołnierzom wyklętym''- młodym chłopcom w wieku 18-25 lat, którzy w czasie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu walczyli o Orła Białego i Koronę dla niego, czyli o niepodległą Polskę. Został im Honor i Ojczyzna. Większość z tych żołnierzy oddała swoje życie za wolną i niepodległa Ojczyznę. Wiele ciekawych informacji w szczególności z okolic województwa wielkopolskiego przekazał nam pan profesor zajmujący się tą tematyką od prawie 40 lat.

Prof. Waldemarem Handke - autor lub współautor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, m.in.: Stosunki państwo–Kościół w latach 1944-1956 (1984), Zbawca czy tyran? Wokół legendy Józefa Piłsudskiego (1985), Polegaj jak na Zawiszy... Dzieje młodzieżowej organizacja AK „Zawisza” (1997), „Solidarność” Region Leszczyński 1980-2005 (2005) oraz Solidarność Leszczyńska 1980-1990 (2010), Semper Fidelis. Dzieje Pułku 6 Pancernego „Dzieci Lwowskich” (2006), Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce, t. 1-4 (2007), Specłagier NKWD nr 2 w Poznaniu. Dokumenty (2009). Współredaktor m.in. Wołyń i Małopolska Wschodnia 1943-1944 (2004), Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu 1946-1955 (2006), Bitwy generała Władysława Andersa (2007), Nie można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984-1989 (2009).

Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: Ireneusz TOMCZYK

 

 

 

 13.11.2015
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY W MARSZEWIEW dniu 13 listopada br. W Zespole Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Patrona Szkoły”, której patronem jest płk Ludwik BOCIAŃSKI.

W uroczystości udział wzięły władze samorządowe z powiatu pleszewskiego, a także przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień W Kaliszu: ppłk Andrzej KRUPIŃSKI, mjr Jerzy SOBCZAK, kpt. Jacek WOLF oraz Marek REGULSKI. Uroczystość była okazją do wystawienia stoiska informacyjno-promocyjnego.

Pułkownik Ludwik Bociański, zasłużony żołnierz i polityk. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyża Komandorskiego i Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniami Republiki Francji, Finlandii, Łotwy, Czechosłowacji oraz Królestw Jugosławii i Rumunii.

W 2009 z inicjatywy Starosty Pleszewskiego – Michała Karalusa prochy płk Ludwika Bociańskiego – zgodnie z jego ostatnią wolą – zostały sprowadzone do rodzinnego Pleszewa i z honorami wojskowymi złożone w kwaterze powstańców wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Kaliskiej.

Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: Marek REGULSKI, kpt. Jacek WOLF

 

 

 

 11.11.2015
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.


W dniu 11 listopada br. na placu przed kaliskim ratuszem odbyła się uroczystość związana z 97 rocznicą odzyskania niepodległości. W uroczystości wziął udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Na placu przed ratuszem licznie zgromadzili się parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu Kalisza i powiatu kaliskiego oraz władz wojewódzkich oraz mieszkańcy Kalisza. Nie zabrakło również pocztów sztandarowych służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz szkół kaliskich. Tradycyjnie pod tablicą ku czci ofiar I i II Wojny Światowej na ścianie kaliskiego ratusza zostały złożone wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent Grzegorz SAPIŃSKI.

W tak ważnym dniu dla każdego Polaka W Kaliszu po raz 14. zorganizowano Marsz Wolności, w którym wzięło udział ponad 400 uczniów. Odbyły się również dwa rajdy rowerowe zorganizowane przez Klub Turystyki Kolarskiej Cyklista oraz Stowarzyszenia Rowerem do Nowoczesności, a także Marsz Nordic Walking. Ponadto dla miłośników pieśni patriotycznych w Katedrze Kaliskiej w godzinach wieczornych odbył się IV Koncert Pieśni o Polsce „Jej Oblicze” zorganizowany przez fundację „Mocni Miłości”.

Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: Katarzyna KRZYWDA

 

 

 

 09.11.2015
PRELEKCJA Z PRZYSZŁYMI MATURZYSTAMI W ZSTE W KALISZU.


Dnia 9 listopada br. na zaproszenie pedagog szkolnej Pani Anny KUCZYŃSKIEJ odbyło się spotkanie z uczniami klas IV Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek WOLF.

Przeprowadzona prelekcja miała na celu zapoznanie uczniów z wymaganiami jakie trzeba spełnić aby zostać żołnierzem oraz możliwościami naboru do służby wojskowej w 2016 roku w ramach służby kandydackiej, służby przygotowawczej oraz NSR. Uczniowie z dużym zainteresowaniem przysłuchiwali się informacjom dotyczącym możliwości kontynuacji nauki na różnych kierunkach studiów w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: Anna KUCZYŃSKA

 

 

 

 09.11.2015
LEKCJA PATRIOTYZMU U SIÓSTR NAZARETANEK.


Kto Ty jesteś? – Polak mały… tak rozpoczęła się 9 listopada br. lekcja patriotyzmu dla najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Kaliszu upamiętniająca zbliżające się Święto Niepodległości.

Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował oficer wydziału rekrutacji - kpt. Jacek Wolf. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem słuchali lekcji o tematyce wojskowej wraz z pokazem slajdów, poszerzając swoje horyzonty dotyczące zawodu żołnierza oraz odpowiedzialnej służbie dla ojczyzny. Ponadto z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w krótkim treningu musztry ucząc się przyjęcia postawy zasadniczej i swobodnej, oddawania honorów oraz maszerowania krokiem defiladowym. Na zakończenie spotkania kpt. Jacek Wolf wręczył każdemu uczniowi drobny prezent w postaci chorągiewki i smyczki.

Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: Mirosława SELIGA

 

 

 

 05.11.2015
SPOTKANIE EDUKACYJNE W PRZEDSZKOLU.


Dnia 5 listopada bieżącego roku w Niepublicznym Przedszkolu „Szczęśliwa Trzynastka” w Kaliszu odbyły się zajęcia edukacyjne o tematyce wojskowej. Grupa Mróweczek i Pszczółek zaprosiła na spotkanie kpt. Jacka Wolfa z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu. Maluszki z ogromnym zainteresowaniem obejrzały pokaz slajdów oraz wysłuchały wykładu poszerzając swoje horyzonty dotyczące zawodu żołnierza oraz odpowiedzialnej służbie. Następnie z ogromnym entuzjazmem włączyły się do krótkiego treningu musztry połączonego z lekcją czołgania się na brzuchu. Każdy przedszkolak przymierzył nakrycie głowy, maskę przeciwgazową oraz kamizelkę taktyczną. Na pytanie kto w przyszłości chciałby pracować wojsku wszyscy zdecydowanie podnieśli ręce do góry. W nagrodę każdy przedszkolak otrzymał od kapitana Jacka Wolfa symboliczne upominki.

Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: Elżbieta Wysocka

 

 

 

 04.11.2015
NIECODZIENNA WIZYTA OFICERÓW Z BYDGOSZCZYW dniach 02-06.11.2015 oficerowie z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz 1 Brygady Logistycznej z Bydgoszczy odbyli podróż wojskowo-historyczną. Trasa podróży przebiegała przez następujące miejscowości: Bydgoszcz, Koronowo, Chełmno, Świecie, Kalisz, Kutno, Puszcza Mariańska, Góra Kalwarii oraz Warszawa. Tematem podróży wojskowo-geograficznej była: ”Taktyczna ocena terenu rejonu zgrupowania logistycznego TGW i WGW oraz dróg dowozu i ewakuacji w zakresie realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego”.

Dnia 4 listopada w siedzibie WKU w Kaliszu oficerowie z Bydgoszczy zostali serdecznie powitani przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzeja KRUPIŃSKIEGO. Na tę okoliczność Wojskowy Komendant przygotował prezentację multimedialną i w sposób szczegółowy omówił charakterystykę terenu administrowanego przez WKU. Następnie Szef Wydziału - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu mjr Przemysław BOJARCZUK omówił zagadnienia dotyczące współdziałania TOAW z elementami ugrupowania rozmieszczonymi w rejonie odpowiedzialności WKU w Kaliszu.

Na zakończenie wizyty wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali symboliczne prezenty.
Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: Monika MARCINKOWSKA

 

 

 

 03.11.2015
KONCERT REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO