Strona Główna BIP Strona Główna
sierpień
 

28.08.2015
ĆWICZENIA 9BKPanc W BRANIEWIE

Szanowni Państwo!

nawiązując do zaplanowanych na dni:

- 06.10.2015 do 15.10.2015

- 20.10.2015 do 29.10.2015


ćwiczeń 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie, po kliknięciu na poniższe zdjęcie zostaną Państwo przekierowani na profil WKU w Kaliszu na portalu Facebook, gdzie można pozostawić informację (po wcześniejszym zalogowaniu), dane kontaktowe dla osób zainteresowanych wspólnym dojazdem do miejsca zgrupowania.


17.08.2015
KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w

JW. 2423 w Żaganiu

Jednostka Wojskowa 2423 w Żaganiu organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej dla żołnierzy posiadających kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach NSR i mających odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej.

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie jednostki wojskowej (ul. Żarska 1) w każdy piątek o godz. 8.00.

Jednostka poszukuje kandydatów na n/w specjalności wojskowe:

Nazwa stanowiska

Specjalność wojskowa

Działonowy

SW 20B61 (24 stanowiska)

Kierowca

SW 20B63 (23 stanowiska)

Młodszy ładowniczy

SW 20B62 (19 stanowisk)

Kierowca

SW 38T65 (1 stanowisko)

Kierowca/obsługa

SW 38T65/38B74 (1 stanowisko)

Kierowca/operator

SW 38T65/38B70 (2 stanowiska)

Mechanik

SW 38T83 (1 stanowisko)

Mechanik/spawacz

SW 38T74/SW 38T84 (1 stanowisko)

Młodszy elektromechanik

SW 38T72 (1 stanowisko)

Młodszy kierowca

SW 38T64 (1 stanowisko)

Młodszy kierowca/spawacz

SW 38T64/38T84 (4 stanowiska)

Młodszy kierowca/ślusarz

SW 38T64/38T81 (3 stanowiska)

Młodszy ślusarz

SW 38T81 (1 stanowisko)

 Nie prowadzi się kwalifikacji w korpusie podoficerów młodszych.

W korpusie podoficerów poszukiwani są:

Nazwa stanowiska

Specjalność wojskowa

Szyfrant

SW 28B37 (1 stanowisko)

Dowódca ośrodka analizy skażeń

SW 36A23 (3 stanowiska)

Dowódca drużyny remontowej

SW 38T31 (3 stanowiska)

       Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego (w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej),
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (w przypadku żołnierzy NSR)

 Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu  261 688 924.

UWAGA!!!

Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie (261 688 924 ) o celowości wyjazdu.

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW. 5700 MIĘDZYRZECZ

  

Jednostka Wojskowa 5700 w Międzyrzeczu (ul. Wojska Polskiego 17) rozpoczyna zintensyfikowany nabór  do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych we wszystkich specjalnościach wojskowych. W jednostce występują obecnie 143 wolne stanowiska służbowe. Kwalifikacje polegać będą na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej.

Kwalifikacje odbywać się będą w siedzibie jednostki wojskowej w każdy wtorek o godzinie 8.00

Żołnierze zainteresowani przystąpieniem do egzaminu powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

 • dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,
 • kserokopia kontraktu NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

UWAGA ! ! !

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261 674 814 lub 261 674265

 

   

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w

1 batalionie strzelców podhalańskich w Rzeszowie

 

1 batalion strzelców podhalańskich w Rzeszowie poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na n/w stanowisko służbowe:
  

Lp.

Nazwa stanowiska

STE

SW 1

SW 2

1

Kucharz

szer. /st. szer.

38B61

 

 

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-155-574.

 

 

 

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w CSWL w Poznaniu

 

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu  poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów zawodowych (w stopniu: plutonowy, sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży) na n/w stanowiska służbowe:

a) w korpusie szeregowych zawodowych:

SW

Nazwa specjalności wojskowej

38T64

Kierowca kategorii C

38T65

Kierowca kategorii C + E

20B72

Kierowca KTO Rosomak

20B68

Kierowca pojazdu na podwoziu czołgowym

20B69

Kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego

b) w korpusie podoficerów zawodowych (w stopniu: plutonowy, sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży)

SW

Nazwa specjalności wojskowej

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Stanowisko

20B21

Ogólna

Wojsk Lądowych

Pancerno-Zmechannizowana

Starszy Instruktor

28B21

Ogólna

Łączności i Informatyki

Eksploatacji Systemów Łączności

Instruktor

30A21

Ogólna

Rozpoznania i Walki Elektronicznej

Rozpoznania Ogólnego

Instruktor

34A21

Ogólna

Inżynierii Wojskowej

Saperska

Instruktor

34A27

Eksploatacja sprzętu do prac ziemnych

Inżynierii Wojskowej

Saperska

Instruktor

34B21

Ogólna

Inżynierii Wojskowej

Przeprawowa

Instruktor

36A21

Ogólna

Obrony przed Bronią Masowego Rażenia

Rozpoznania i Likwidacji Skażeń

Instruktor

38B25

Gospodarka magazynowa środków bojowych

Logistyki

Materiałowa

Starszy Instruktor

38T24

Instruktor nauki jazdy

Logistyki

Techniczna

Starszy Instruktor

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-575-240.

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 86/90) w dniu 16.09.2015 r. o godzinie 07.40.

 

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 

·         dokument tożsamości,

·         książeczkę wojskową,

·         dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

·         dokumenty potwierdzające wykształcenie,

·         zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,

·         strój sportowy;

·         przybory piśmiennicze.

 

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

·         dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,

·         kserokopia kontraktu NSR,

·         kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,

·         kserokopię opinii z ćwiczeń.

 

 UWAGA!!!

Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie ( tel. 261-575-240) lub drogą mailową: cswlpoznan.sekcjapersonalna@wp.mil.pl potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.

 

 Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w

6 batalionie chemicznym w Śremie

 
6 batalion chemiczny w Śremie  poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska służbowe:   
 

Lp.

Nazwa stanowiska

STE

SW 1

SW 2

Uwagi

1.

Kierownik laboratorium

ppor./por.

36A01

36A03

 

2.

Podoficer sztabowy

pdf.

54B21

   

3.

Starszy podoficer sztabowy

pdf.

20B21

   

4.

Starszy podoficer sztabowy

pdf.

36A21

   

5.

Starszy podoficer sztabowy

pdf.

36A21

   

6.

Podoficer sztabowy

pdf.

36A21

   

7.

Młodszy podoficer sztabowy

pdf.

54C21

   

8.

Instruktor

pdf.

36A21

   

9.

Starszy podoficer sztabowy

pdf.

28B21

   

10.

Dowódca radiostacji

pdf.

28B26

   

11.

Technik

pdf.

38T21

38T26

 

12.

Dowódca drużyny/ dowódca obsługi

pdf. mł.

36A23

   

13.

Dowódca drużyny

pdf. mł.

36A22

   

14.

Dowódca plutonu

pdf.

36A21

 

wakat od 01.10.2015 r.

15.

Ratownik medyczny

pdf. mł.

40H21

   

16.

Młodszy podoficer

pdf. mł.

38B21

38T21

wakat od 01.02.2016 r.

17.

Dowódca radiostacji

pdf.

28B26

   

18.

Starszy ratownik/kierowca

pdf.

36A24

38T27

 

19.

Starszy ratownik

pdf.

36A21

   

20.

Ratownik

pdf. mł.

36A21

   

21.

Technik

pdf.

36A23

   

22.

Odkażacz/elektromechanik

szer./st.szer.

36A62

34T64

wakat od 01.10.2015 r.

23.

Kierowca/odkażacz

szer./st.szer.

38T64

36A62

 

24.

Kierowca/odkażacz

szer./st.szer.

38T64

36A62

 

25.

Kierowca/zwiadowca

szer./st.szer.

20B72

36A65

 

26.

Obsługa

szer./st.szer.

36A62

   

27.

Młodszy odkażacz

szer./st.szer.

36A62

   

28.

Młodszy odkażacz

szer./st.szer.

36A62

   

29.

Młodszy kierowca

szer./st.szer.

38T64

   

30.

Elektromechanik/kierowca

szer./st.szer.

34T64

38T64

 

31.

Mechanik/kierowca

szer./st.szer.

36T65

38T65

 

32.

Młodszy elektryk

szer./st.szer.

34T64

   

33.

Mechanik

szer./st.szer.

36T65

   

34.

Młodszy kierowca

szer./st.szer.

38T64

   

35.

Kierowca

szer./st.szer.

38T68

   

36.

Kierowca

szer./st.szer.

38T65

   

37.

Kierowca

szer./st.szer.

38T68

   

38.

Młodszy kierowca

szer./st.szer.

38T64

   

39.

Kierowca/elektryk

szer./st.szer.

38T65

38T72

 

 

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-524-651. 

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie 6 batalionu chemicznego w Śremie w

dniu 16.10.2015 r. o godzinie 08.00.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

·         dokument tożsamości,

·         książeczkę wojskową,

·         dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

·         dokumenty potwierdzające wykształcenie,

·         zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,

·         strój sportowy;

·         przybory piśmiennicze.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

·         dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,

·         kserokopia kontraktu NSR,

·         kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,

·         kserokopię opinii z ćwiczeń.

 UWAGA!!!

Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie ( tel. 261-524-651) potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.

 

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w

2 Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu

 

2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na n/w stanowiska służbowe:
  

Lp.

Nazwa stanowiska

STE

SW 1

SW 2

1

Kierowca

szer. /st. szer.

38T64

28B70

2

Elektromechanik

szer. /st. szer.

34T64

 

3

Młodszy mechanik

szer. /st. szer.

38T75

 

  
Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-371-191.

 

 

 

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w

5 pułku inżynieryjnym Szczecin - Podjuchy

 

5 pułk inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na n/w stanowiska służbowe:
  

Lp.

Nazwa stanowiska

STE

SW 1

SW 2

1

Młodszy operator

szer. /st. szer.

34A74

 

2

Młodszy kierowca/ elektromechanik

szer. /st. szer.

38T62

28B70

3

Saper/obsługa

szer. /st. szer.

34A64

34A65

4

Młodszy pontonier

szer. /st. szer.

34B64

 

5

Kierowca/operator

szer. /st. szer.

38T64

38C62

6

Młodszy saper

szer. /st. szer.

34A62

20B78

7

Operator

szer. /st. szer.

34A75

 

8

Kierowca

szer. /st. szer.

38T65

 

9

Młodszy kierowca/obsługa

szer. /st. szer.

38T65

34B64

10

Młodszy kierowca/obsługa

szer. /st. szer.

38T64

38B64

 

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie Jednostki Wojskowej 2901 Szczecin Podjuchy (ul. Metalowa 39) w dniu 26.08.2015 r. w godzinach 08.00-13.00

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

·         dokument tożsamości,

·         książeczkę wojskową,

·         dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

·         dokumenty potwierdzające wykształcenie,

·         zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,

·         strój sportowy;

·         przybory piśmiennicze.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

·         dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,

·         kserokopia kontraktu NSR,

·         kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,

·         kserokopię opinii z ćwiczeń.

UWAGA!!!

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-454-788. Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.

 

 

 

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w

Jednostce Wojskowej 1128 Malbork

Jednostka Wojskowa 1128 w Malborku  poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na n/w stanowiska służbowe:
  

Lp.

Nazwa stanowiska

STE

SW 1

SW 2

1

mechanik/kierowca

szer. /st. szer.

22J62

38T65

2

mechanik/kierowca

szer. /st. szer.

22J68

38T65

3

mechanik/kierowca

szer. /st. szer.

22J79

38T64

4

kierowca/obsługa

szer. /st. szer.

38T64

22J77

5

młodszy/kierowca

szer. /st. szer.

38T64

 

6

elektromechanik/kierowca

szer. /st. szer.

22G66

38T65

7

kierowca

szer. /st. szer.

38T65

38T64

8

kierowca/elektromechanik

szer. /st. szer.

38T65

22H63

9

operator

szer. /st. szer.

34A75

 

10

kierowca

szer. /st. szer.

38T68

 

 Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-536-742. 

Kwalifikacje odbędą się w siedzibie Jednostki Wojskowej 1128 Malbork (ul. 17-go Marca 20) w dniu 15.09.2015 r. o godzinie 08.30.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

·         dokument tożsamości,

·         książeczkę wojskową,

·         dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

·         dokumenty potwierdzające wykształcenie,

·         zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,

·         strój sportowy;

·         przybory piśmiennicze.

Żołnierze którzy odbyli służbę przygotowawczą dodatkowo:

·         dokument potwierdzające odbycie służby przygotowawczej,

·         kserokopia kontraktu NSR,

·         kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,

·         kserokopię opinii z ćwiczeń.

 UWAGA!!!

Przed przystąpieniem do egzaminu należy telefonicznie ( tel. 261-536-742) potwierdzić w jednostce wojskowej celowość wyjazdu.

 

 

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w

16 batalionie saperów w Nisku

  

16 batalion saperów w Nisku poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska służbowe:
  

Nazwa stanowiska

SW 1

SW 2

Stopień etatowy

Starszy instruktor

 

54F21

 

Podoficer

Starszy podoficer sztabowy

 

28B21

28C22

Podoficer

Starszy podoficer sztabowy

 

34A21

 

Podoficer

Zwiadowca

Młodszy nurek

34A63

24F61

Szer./st. szer.

Dowódca obsługi

Starszy instruktor

40H21

24E26

Podoficer

Podoficer

 

24E26

 

Podoficer młodszy

Pomocnik Dowódcy Plutonu

Dowódca drużyny

34A21

 

Podoficer

Pomocnik Dowódcy Plutonu

Dowódca drużyny

34A21

 

Podoficer

Pomocnik Dowódcy Plutonu

Dowódca drużyny

34A21

 

Podoficer

Pomocnik Dowódcy Plutonu

Dowódca drużyny

34A24

 

Podoficer

Zastępca dowódcy zespołu

Lekarz

40A01

 

Ppor./por.

  
Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261-152-556 lub 261-152-558.

 

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w

JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim

  

Jednostka wojskowa 4391 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach: 04, 11, 18, 25 września 2015 r. o godz. 8:30.

Kandydat kierowany na kwalifikacje powinien posiadać:

 • dokument osobisty,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • życiorys,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze.

Szczegółowych informacji dla kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261 167 011 oraz 261 167 017

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w jednostkach podległych Dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie

  

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w jednostkach podległych Dowódcy 6 Brygady powietrznodesantowej w Krakowie:

1.     6 batalion dowodzenia w Krakowie,
ul. Ułanów 43 (tel. 261-135-538):

·         9, 22 wrzesień 2015 r.;

·         6, 20 październik 2015 r.;

·         3, 17 listopad 2015 r.;

·         8, 15 grudzień 2015 r..

2.     6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach,
ul. Andersa 47 (tel. 261-111-713):

·         9, 23 wrzesień 2015 r.;

·         7, 21 październik 2015 r.;

·         4, 18 listopad 2015 r.;

·         2, 16 grudzień 2015 r.

3.     16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie,
ul. Wrocławska 82 (tel. 261-134-602):

·         8, 22 wrzesień 2015 r.;

·         13, 27 październik 2015 r.;

·         10, 24 listopad 2015 r.;

·         8, 15 grudzień 2015 r.

4.     18 batalion powietrznodesantowy w Bielsko-Białej,
ul. Bardowskiego 3 (tel. 261-123-432):

·         9, 23 wrzesień 2015 r.;

·         7, 21 październik 2015 r.;

·         4, 18 listopad 2015 r.;

·         2, 16 grudzień 2015 r.

5.     6 batalion logistyczny w Krakowie,
ul. Głowackiego 11 (tel. 261-134-466):

·         15, 29 wrzesień 2015 r.;

·         6, 20 październik 2015 r.;

·         3 listopad 2015 r.;

·         1, 15 grudzień 2015 r.

 

 

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w

JW. 4393 Leźnica Wielka

Jednostka Wojskowa 4393 w Leźnicy organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w specjalnościach: 20B, 20C, 20D, 28B, 30A, 38T dla żołnierzy posiadających kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach NSR i mających odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej.

Kwalifikacje odbywają się w siedzibie jednostki wojskowej 
w każdy wtorek o godzinie 9.00.
 

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
  z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej oraz o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych (w przypadku żołnierzy NSR).

UWAGA !!!

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261 168 218. Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie o celowości wyjazdu.

 

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW. 2399 ŚWIĘTOSZÓW.

   Jednostka Wojskowa 2399 w Świętoszowie  (ul. Sztabowa 1) przeprowadzać będzie kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, w każdy czwartek miesiąca o godzinie 8.30. Kwalifikacje polegać będą na zdaniu egzaminu ze sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej.

 Żołnierze zainteresowani przystąpieniem do egzaminu powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
  z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze.

Dodatkowo żołnierze NSR po odbyciu służby przygotowawczej.

 • kserokopię kontraktu NSR,
 • kserokopię zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych,
 • kserokopię opinii z ćwiczeń.

                                                UWAGA !!!

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów udziela sekcja personalna jednostki wojskowej pod nr telefonu 261 686 241. Przed udaniem się na egzamin należy upewnić się telefonicznie o celowości wyjazdu.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

15.08.2015
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO ORAZ 95. ROCZNICA „CUDU NAD WISŁĄ” W KALISZU

W sobotę 15 sierpnia przedstawiciele władz Kalisza, organizacji społecznych, kombatanckich oraz służb mundurowych uczcili 95 rocznicę "Cudu nad Wisłą". Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował oficer WPMiAR kpt. Robert SAKOWSKI.
Z okazji święta w Kościele Garnizonowym odprawiona została msza święta, następnie wszyscy uczestnicy złożyli kwiaty i znicze przed kaplicą mjr Stefana Waltera na Cmentarzu Wojskowym na Majkowie. Wartę honorową przy kaplicy majora Stefana Waltera wystawiła kaliska Straż Miejska. Organizatorem uroczystości był Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kaliszu.
Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r. stoczonej w ramach wojny polsko-bolszewickiej.

Foto: na podstawie www.wkaliszu.pl
Tekst: kpt. Jacek WOLF


15.08.2015
XXIV BIEG IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KOBYLINIE

W Kobylinie odbył się kolejny XXIV już Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego honorowy patronat objął Minister Obrony Narodowej. W dniu 15 sierpnia 2015 r. tradycyjnie jak co roku z okazji Święta Wojska Polskiego zjechali się biegacze z całej Polski jak również z zagranicy.

Celem przedsięwzięcia zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Kobylin jest popularyzacja sportu i zdrowego stylu życia, uczczenie Święta Wojska Polskiego jak również uczczenie pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W XXIV edycji na starcie stanęło 263 zawodników. W tym roku po raz pierwszy 15-kilometrowa trasa wiodła ulicami miasta, gdzie zawodnicy dodatkowo musieli zmagać się z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi. Żar lejący się z nieba nie przeszkodził jednak czołowej trójce. Każdy bowiem z pierwszych trzech zawodników uzyskał zdecydowanie lepszy czas od ubiegłorocznego zwycięzcy. Najlepsi długodystansowcy otrzymali puchary, medale jak również nagrody finansowe oraz rzeczowe.

Wyniki w kwalifikacji generalnej mężczyzn:

1 miejsce – Paweł OCHAL z „PREFBET ŚNIADOWO ŁOMŻA” (1981 r.), czas 00:47:39;
2 miejsce – Pawlo OLIJNIJ z „KS ICE MAT TEAM OSTRÓW WLKP.” (1988 r.), czas 00:48:38;
3 miejsce – Wiktor NAGIRNIAK z „ACHILLES LESZNO” (1987 r.), czas 00:48:59.

Wyniki w kwalifikacji generalnej kobiet:

1 miejsce – Olga OCHAL z „PREFBET ŚNIADOWO ŁOMŻA” (1985 r.), czas 0:55:18;
2 miejsce – Switlana OLIJNIJ z „KS ICE MAT TEAM OSTRÓW WLKP.” (1985 r.), czas 00:58:55;
3 miejsce – Natalia NAGIRNIAK z „ACHILLES LESZNO” (1991 r.), czas 00:59:24.

Co ciekawe, w gronie kobiet oraz mężczyzn na podium stanęli zawodnicy o tych samych nazwiskach i w tej samej kolejności. Tak więc medalowe pozycje w grupie panów oraz w grupie pań zgarnęły trzy rodzinne duety.

Prócz biegu głównego tradycyjnie przeprowadzono również biegi dla dzieci oraz młodzieży w różnych kategoriach wiekowych.

Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk Zdzisława MAŁKOWSKIEGO reprezentował Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu przygotowała stoisko informacyjno – promocyjne, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród sportowców oraz przybyłych gości. Oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek WOLF przedstawił zainteresowanym możliwość naboru do ochotniczych form służby wojskowej, a w szczególności do Narodowych Sił Rezerwowych.

Tekst: kpt. Jacek WOLF;
Foto: kpt. Jacek WOLF, Piotr GULIS


14.08.2015
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO ORAZ 95 ROCZNICY „CUDU NAD WISŁA” W OSTRZESZOWIE.

W dniu 14 sierpnia br. mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego obchodzili Święto Wojska Polskiego oraz 95 rocznicę Cudu nad Wisłą – jednego z największych w dziejach zwycięstw polskiego oręża.

Okolicznościowe uroczystości rozpoczęły się mszą święta w kościele farnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w intencjach patriotycznych, którą odprawił ks. Stefan SZKARADKIEWICZ. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości – przedstawiciele europarlamentu, samorządów lokalnych, służb mundurowych, organizacji społeczno-politycznych, harcerze oraz mieszkańcy w asyście pocztów sztandarowych przeszli na ostrzeszowski rynek, gdzie złożyli wiązanki kwiatów pod pamiątkowymi tablicami na ścianie ratusza.

Powiatowe obchody Święta Wojska Polskiego zaszczycił swoją obecnością Dowódca 6 BPD gen. bryg. Adam JOKS. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek WOLF.

Organizatorami uroczystości byli: Starosta Ostrzeszowski Lech JANICKI, Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów Mariusz WITEK, Prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ostrzeszowie kpt. Wacław MICKIEWICZ.

Tekst: kpt. Jacek WOLF;
Foto: na podstawie www.ostrzeszow.pl


14.08.2015
95. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ I ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Tradycyjnie jak co roku obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego oraz rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

W dniu 14 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu, ppłk Andrzej KRUPIŃSKI, przeprowadził uroczystą zbiórkę z żołnierzami rezerwy, kadrą zawodową, pracownikami wojska oraz zaproszonymi gośćmi. Podczas uroczystości wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe, medale resortowe oraz odznakę pamiątkową, a następnie złożył wszystkim najserdeczniejsze gratulacje. Wyraził wielkie uznanie za dotychczasowe sumienne wywiązywanie się z obowiązków na rzecz obrony kraju. Życzył również aby mianowanie na wyższe stopnie wojskowe wzmocniło dalsze zaangażowanie w pracy na rzecz obronności Ojczyzny, a służba dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej była dla nich zaszczytem i honorem.

Niżej wymienieni żołnierze rezerwy decyzją Ministra Obrony Narodowej zostali mianowani na stopień:

PODPUŁKOWNIKA:
- mjr rez. KRAWCZYK Bogdan.

MŁODSZEGO CHORĄŻEGO:
- st. sierż. sztab. rez. KRYSTEK Marian.

STARSZEGO SIERŻANTA:
- sierż. rez. WŁÓDARCZYK Tadeusz.

Niżej wymienieni żołnierze rezerwy decyzją Ministra Obrony Narodowej zostali uhonorowani:

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU:
- chor. rez. ZBAWIONY Mariusz.

Niżej wymienieni żołnierze rezerwy postanowieniem Prezydenta RP odznaczeni zostali:

GWIAZDĄ AFGANISTANU za udział w 14 zmianie:
- chor. rez. ZBAWIONY Mariusz.

Na wniosek Komisji do spraw Odznaki Pamiątkowej, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu nadał:

ODZNAKE PAMIĄTKOWĄ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W KALISZU:
- płk rez. ks. PAŁUSKA Tadeusz.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej o nadaniu medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" za długoletnią, wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim, odznaczeni zostali również pracownicy podległej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu:

ZŁOTYM MEDALEM SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY:
- JĘDRZEJCZAK Grażyna;
- SOSNOWSKA Ilona.

SREBRNYM MEDALEM SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY:
- KURZYŃSKA Ewa.

BRĄZOWYM MEDALEM SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY:
- REGULSKI Marek.

Za bardzo duży wkład pracy w realizacji zadań służbowych Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu niżej wymienionych żołnierzy wyróżnił:

POCHWAŁĄ:
- kpt. WOLF Jacek;
- kpt. SAKOWSKI Robert.

Na wniosek Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kaliszu płk w st. spocz. Ryszarda OPALIŃSKIEGO, niżej wymienieni żołnierze zostali uhonorowani:

ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP:
- ppłk KRUPIŃSKI Andrzej;

MEDALEM „XXX-LECIA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP”:
- kpt. WOLF Jacek.

Tekst: kpt. Jacek WOLF;
Foto: Monika MARCINKOWSKA.


14.08.2015
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W PLESZEWIE

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, stoczonej w 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

W czwartek 14 sierpnia bieżącego roku w Pleszewie tradycyjnie uroczystości ku czci żołnierzy odbyły się w przededniu Święta Wojska Polskiego. Członkowie koła nr 4 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pleszewie oraz zaproszeni goście zgromadzili się przed dawnymi koszarami. Delegacje władz powiatowych i miejskich, związków kombatanckich, służb mundurowych, organizacji społecznych i partii politycznych złożyły wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze przy pomniku „Chwały artylerzystów”, upamiętniającym szlak bojowy 4 Brygady Artylerii Przeciwpancernej I Armii LWP oraz żołnierzy 70 Pułku Piechoty WP, poległym w czasie II wojny światowej.

Uroczysty apel poprowadził członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego koła nr 4 w Pleszewie Zygmunt Reszel. Na warcie honorowej przy pomniku stanęli żołnierze z 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk, rekonstruktorzy w mundurach historycznych z Drużyny Tradycji 70 Pułku Piechoty w Pleszewie oraz harcerze z Hufca ZHP im. Antoniego Rymarczyka w Pleszewie.

Po uroczystości goście udali się na poczęstunek do „Kasyna” CKiW OHP, gdzie odbyło się min. uroczyste wręczenie medali oraz odznaczeń zasłużonym rezerwistom.

W uroczystości udział wziął również Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Tekst. kpt. Jacek WOLF

Foto: Mirosław KUBIAK


02.08.2015
ŚWIĘTO 203. OCHOTNICZEGO PUŁKU UŁANÓW W KALISZU.

W niedzielę przed kaliskim ratuszem odbył się uroczysty capstrzyk przypominający o wydarzeniach z 2 sierpnia 1920 roku. W ceremonii udział wzięła kompania honorowa 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie.

28 lipca 1920 roku rotmistrz Adam Zakrzewski - Bogoria otrzymał rozkaz powołania nowego pułku ułanów. Następnego dnia podpisał pierwszy rozkaz pułkowy, w którym m.in. wyznaczył dowódców formujących się szwadronów.

- Ciężkie chwile, jakie przeżywa nasza droga Ojczyzna, nakładają na każdego, w czyjej piersi bije serce Polaka, obowiązek wytężenia siły i woli, by dać najeźdźcy należyty odpór. Naszym udziałem, żołnierzy jest ten zbiorowy wysiłek narodu zadokumentować czynem zbrojnym - pisał w rozkazie pułkowym rotmistrz Adam Zakrzewski, dowódca 203. Ochotniczego Pułku Ułanów w Kaliszu.

2 sierpnia 1920 roku, na kaliskim rynku, major Zygmunt Podhorski dokonał przeglądu 203. Ochotniczego Pułku Ułanów i odebrał przysięgę żołnierzy. Jednostka, dla której 7 sierpnia miał być pierwszym dniem spotkania z wrogiem, została więc sformowana w ciągu trzech dni.

W marcu 1921 roku 203. ochotniczy pułk ułański dołączono do regularnych pułków ułańskich. Otrzymał nr 27 i od tej pory występował jako 27 Pułk Ułanów. W 1936 roku pułk otrzymał imię króla Stefana Batorego.

Kaliscy ułani walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej. W czerwcu 1943 roku 27 Pułk Ułanów reaktywowano w strukturach Armii Krajowej. Ułani walczyli m.in. w powstaniu warszawskim.

W niedzielę, dokładnie 95 lat po uroczystej przysiędze, na Głównym Rynku w Kaliszu odbył się capstrzyk. Udział w nim wzięli przedstawiciele władz miasta, zaproszeni goście i kompania honorowa 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie, która jest spadkobiercą tradycji 203. Ochotniczego Pułku Ułanów.

W programie wydarzenia przewidziano m.in. apel pamięci i salwę honorową oraz pokaz musztry młodzieży z klasy mundurowej V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu. Chętni mogli także spróbować wojskowej grochówki. Współorganizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Strzeleckie “Bellona” w Kaliszu, które współpracuje z 9 Brygadą Kawalerii Pancernej w Braniewie.

W uroczystości udział wziął również Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Tekst oraz foto na podstawie: www.kalisz.naszemiasto.pl


01.08.2015
OBCHODY Z OKAZJI 71 ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Przedstawiciele włodarzy miasta, rady miejskiej i samorządowców, organizacje kombatanckie, kaliscy parlamentarzyści, przedstawiciele władzy wojewódzkiej oraz powiatowej, a także harcerze i poczty sztandarowe wzięli udział w kaliskich uroczystościach 71. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

W dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00, na pamiątkę godziny „W”, w Kaliszu zabrzmiały syreny alarmowe. Miasto włączyło się w ogólnopolską akcję minuty pamięci o ofiarach powstania, które wybuchło w Warszawie w 1944 roku. Następnie o godzinie 18.30 przy obelisku Armii Krajowej w ogrójcu OO. Jezuitów złożone zostały kwiaty i znicze oraz w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego odbyła się msza święta w intencji ofiar powstania.

Zryw w okupowanej Warszawie trwał 63 dni i pochłonął ponad 200 tysięcy ludzi, w tym kilkanaście tysięcy powstańców. Przez dwa miesiące powstańcy prowadzili osamotnioną walkę z Niemcami, zanim skapitulowali 3 października. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Ze względu na tragiczne skutki, olbrzymie straty zarówno ludzkie, jak i materialne, wciąż toczy się debata na temat zasadności jego rozpoczęcia.

Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował kpt. Robert SAKOWSKI.

Tekst na podstawie: www.wkaliszu.pl

Foto na podstawie: www.kalisz.naszemiasto.pl