Strona Główna BIP Strona Główna
lipiec
 

31.07.2015
UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI W KALISZU

Tegoroczne, kaliskie główne uroczystości związane ze Świętem Policji odbyły się w Auli Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Podczas uroczystej akademii szef kaliskich policjantów mł. insp. Mirosław Ścisły wraz ze swoimi zastępcami wręczył nominacje na wyższe stopnie służbowe. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni otrzymali również odznaczenia i wyróżnienia za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych. W obchodach Święta Policji uczestniczyli między innymi insp. Zbigniew Maj Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, Biskup Kaliski Edward Janiak, a także wiceprezydent Miasta Kalisza Piotr Kościelny.

Uroczystości rozpoczęło złożenie wiązanki kwiatów przez szefostwo Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, pod tablicą upamiętniającą policjantów Ziemi Kaliskiej zamordowanych w 1940 roku w Ostaszkowie. W ten sposób najważniejsi policjanci kaliskiej jednostki, w imieniu wszystkich osób pełniących służbę i pracujących w komendzie, oddali hołd polskim funkcjonariuszom pomordowanym 75 lat temu.

Punktualnie o godzinie 12:00 w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu odprawiona została msza święta w intencji policjantów, pracowników policji i ich rodzin, której przewodniczył Biskup Kaliski Edward Janiak. Uroczystość uświetniła swoją obecnością Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Następnie w uroczystej oprawie policjanci, pracownicy Policji oraz przybyli goście przemaszerowali przy dźwiękach Orkiestry „Gród nad Prosną” ulicami Kalisza do Auli Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, gdzie została zorganizowana uroczysta akademia.

Meldunek Komendantowi Miejskiemu Policji mł. insp. Mirosławowi Ścisłemu złożył dowódca uroczystości podinsp. Mariusz Kucharski – Naczelnik Wydziału Prewencji. W uroczystej gali udział wzięli zaproszeni goście, wśród których obecni byli przedstawiciele lokalnych władz, a także służb i instytucji na co dzień współpracujących z kaliską jednostką. Na sali obecni byli a także funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z rodzinami.

Po przywitaniu gości, głos zabrał szef kaliskich policjantów. „W tym szczególnym dniu pragnę podziękować wszystkim policjantom pracownikom Policji za ogromny trud i ciężką pracę okupioną nierzadko wieloma wyrzeczeniami. Dziękuję za gotowość służenia wspólnemu dobru, jakim jest bezpieczeństwo – istota nowoczesnego, demokratycznego państwa prawa i życzę satysfakcji i zadowolenia z dobrze wypełnionego obowiązku, bezpieczeństwa w służbie i pracy, szczęścia na co dzień. A wszystkim Paniom składam dziś szczególne podziękowania za cenne wartości jakie wnosicie w funkcjonowanie naszej jednostki. Dziękuję Państwa najbliższym to dzięki ich wsparciu łatwiej pokonujecie trudy codziennej służby i pracy” – tymi słowami zwrócił się do obecnych na sali policjantów i pracowników cywilnych mł. insp. Mirosław Ścisły.

Komendant kaliskiej jednostki podziękował również zaproszonym gościom – władzom miasta, samorządowcom oraz przedstawicielom służb mundurowych, za wspieranie działań Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu kaliskiego.

Podczas uroczystości odznaczeniami uhonorowani zostali wyróżniający się w służbie funkcjonariusze Policji. Wręczone został, resortowe odznaczenia „Zasłużony Policjant”, a także akty mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz promesy nagrodowe.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach składali życzenia z okazji Święta Policji, a także wyrażali podziękowania dla policjantów pełniących służbę na terenie miasta i powiatu kaliskiego składając kwiaty i listy gratulacyjne na ręce mł. insp. Mirosława Ścisłego

W uroczystości udział wziął również Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Foto na podstawie: www.kalisz.naszemiasto.pl

Tekst na podstawie: www.kalisz.policja.gov.pl

 

 

 

 03.07.2015
PROMOCJA OFICERSKA W COSSW W KALISZU

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, 3 lipca 2015 r. odbyła się uroczysta promocja oficerska absolwentów szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej w której udział wziął Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

W uroczystości, na placu apelowym Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej uczestniczyli: Minister Sprawiedliwości, Borys Budka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pani Andżelika Możdżanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Wojciech Węgrzyn, Wojewoda Wielkopolski, Piotr Florek, Poseł, Witold Sitarz, reprezentujący Marszałka Senatu RP, Bogdana Borusewicza, Poseł Rzeczypospolitej Polskiej, Józef Racki, Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński, Prezydent Miasta Ostrowa Wlkp., Pani Beata Klimek, Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej, ks. Łukasz Buzun, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński. W promocji uczestniczyli także przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości z Polski i Dolnej Saksonii oraz przedstawiciele więziennictwa z Francji. W promocyjnej uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, przedstawiciele sądownictwa, prokuratury, kurateli, nauki, szkolnictwa, wojska, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, straży miejskiej oraz przedstawiciele środowiska więziennego.

Prymusem szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej został ppor. Piotr Krochmal, kierownik działu kadr Zakładu Karnego w Wierzchowie, uzyskał najwyższą ocenę, celującą ze średnią ocen 5,56. Prymus został wyróżniony także przez Niezależny Samorządny Związek Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, reprezentowany przez Wiceprzewodniczącego ZG, Dariusza Grajczyńskiego a z rąk przedstawicieli Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, prymus otrzymał pamiątkową szablę oficerską.

Oprawę muzyczną i artystyczną promocji zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod dowództwem mł. insp. Janusza Trzepizura. Tamburmajorem był st. sierż. Jakub Pietrucha.

Minister Sprawiedliwości, Borys Budka odczytał list od Prezes Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz, skierowany do absolwentów szkolenia, w którym podkreślała że w obecnych czasach obowiązki Służby Więziennej wykraczają poza strzeżenie osób odbywających karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych. Obejmują one również organizację dla osadzonych opieki medycznej, edukacji, resocjalizacji i społecznej readaptacji, także poprzez pracę. W swoim liście życzyła wytrwałej pracy w realizacji codziennych zadań, licznych sukcesów oraz satysfakcji z pełnionych obowiązków.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński w swoim przemówieniu pogratulował absolwentom, życząc spełnienia aspiracji zawodowych, dalszych awansów oraz pomyślności w życiu osobistym (…) by zdobytą wiedzę umiejętnie wykorzystali w codziennej służbie. Głos zabrał także Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Łukasz Kamiński, podkreślając dobrze układającą się współpracę pomiędzy instytucjami, a w imieniu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztofa Kwiatkowskiego, przemówił Wiceprezes NIK, Mieczysław Łuczak.

W przededniu uroczystości odbyła się msza św., odprawiona w intencji nowomianowanych oficerów oraz funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w Kościele pod wezwaniem Podniesienia Krzyża Świętego w kaliskim Szczypiornie, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Biskup Edward Janiak.

Autor tekstu: mjr Joanna Kempa
Autor zdjęć: mjr Grzegorz Wieczorek