Strona Główna BIP Strona Główna
marzec
 

01.03.2015
CZAS OCHOTNIKÓW

CZAS OCHOTNIKÓW Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.

 Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które nie były w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ramach ćwiczeń rezerwy.

Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:

- W przypadku gdy do WKU zgłosi się osoba bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana do odbycia służby przygotowawczej;

- W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant uzupełnień skieruje go do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach szkolenia rezerw w jego macierzystej jednostce wojskowej zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym w ramach przydzielonego limitu;

- W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy bez nadanego przydziału mobilizacyjnego (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant uzupełnień nada mu taki przydział w przypadku wystąpienia potrzeb uzupełnieniowych i w ramach przydzielonego limitu, skieruje do odbycia ćwiczeń wojskowych zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym. Przy braku takiej możliwości ujmie go w bazie danych ochotników do odbycia ćwiczeń w pierwszej kolejności.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania wojskowych komend uzupełnień w celu składania stosownych deklaracji.

To jest Wasz czas – czas ochotników.

 


30.03.2015
POŻEGNANIE PANI JADWIGI TRAWCZYŃSKIEJ

W dniu 30 marca 2015 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI na uroczystej zbiórce pożegnał odchodząca na emeryturę panią Jadwigę TRAWCZYŃSKĄ.

Pani Jadwiga TRAWCZYŃSKA w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu przepracowała 25 lat. Od 1 września 1989 r. wykonywała kolejno obowiązki na stanowisku inspektora w sekcji poboru i uzupełnień, następnie referenta w wydziale poboru i uzupełnień oraz starszego referenta w wydziale rekrutacji. Na ostatnio zajmowanym stanowisku wykonywała czynności administracyjne związane z powoływaniem do służby przygotowawczej.

Za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków pani Jadwiga TRAWCZYŃSKA została wyróżniona brązowym i srebrnym medalem „Siły Zbrojne w służbie ojczyzny” oraz brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Odchodzącą na emeryturę Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu uhonorował listem gratulacyjnym oraz nagrodą pieniężną. Wraz z żołnierzami i pracownikami wojska życzył dużo spokoju, stabilizacji i pewności jutra oraz podziękował za bardzo duże zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Bożena Tomaszewska; Włodzimierz Seliga

 

 


25.03.2015
PRELEKCJA W KROTOSZYNIE ORAZ W OSTROWIE WLKP.

Dnia 25.03.2015 r. oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek Wolf z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu spotkał się z uczniami klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp. Przeprowadzona prelekcja miała na celu zapoznanie uczniów z wymaganiami jakie trzeba spełniać aby zostać żołnierzem oraz możliwościami naboru do służby wojskowej w 2015 roku w ramach szkolnictwa wojskowego, służby przygotowawczej oraz NSR. Uczniowie z największym zainteresowaniem przysłuchiwali się informacjom dotyczącym możliwości kontynuacji nauki na różnych kierunkach studiów w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: Mariusz Kędzierski, Wioletta Lis, kpt. Jacek Wolf

 

 


23.03.2015
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM

Od dnia 23 marca 2015 r. do dnia 16 kwietnia 2015 r. w pomieszczeniach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ,ul. Mickiewicza 11 w Krotoszynie zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Podczas rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej w Krotoszynie byli obecni przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Przemysław BOJARCZUK, Starosta Krotoszyński p. Stanisław SZCZOTKA oraz z-ca Burmistrza Krotoszyna p. Ryszard CZUSZKE. Powiatowa Komisji Lekarskiej orzeknie o kategorii zdrowia stających do kwalifikacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdolności do czynnej służby wojskowej. Osobom zgłaszającym się do kwalifikacji założona zostanie ewidencja wojskowa oraz wydane zostaną wojskowe dokumenty osobiste, książeczki wojskowe. Wszystkie osoby zostaną zapoznane z ochotniczymi formami służby wojskowej, służbą przygotowawczą, służbą w NSR oraz służbą kandydacką i zawodową. Podczas kwalifikacji wojskowej obowiązki przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu realizować będzie Pani Monika MARCINKOWSKA.

Osoby zobowiązane są do stawienia się do kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gmin powiatu krotoszyńskiego w następujących terminach:

1. Miasto i Gmina Krotoszyn - 23.03 ÷ 01.04.2015r.
2. Miasto Sulmierzyce - 01.04.2015r.
3. Gmina Rozdrażew - 02.04.2015r.
4. Miasto i Gmina Kobylin - 03-07.04.2015r.
5. Miasto i Gmina Zduny - 08- 09.04.2015r.
6. Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. - 10-14.04.2015r.
7. Kobiety - 15.04.2015r.

Autor tekstu: Monika Marcinkowska
Autor zdjęć: Monika Marcinkowska


20.03.2015
70-LECIE LOK W KALISZU

Z okazji 70-lecia Ligi Obrony Kraju w Kaliszu w dniu 20 marca br. w sali recepcyjnej ratusza spotkali się członkowie LOK oraz przedstawiciele wielu instytucji i stowarzyszeń współpracujących z Ligą. Spotkanie prowadził Andrzej Michalski, prezes Zarządu Rejonowego LOK w Kaliszu, który wygłosił także krótką prelekcję na temat działalności LOK w naszym regionie.

Zasłużonym działaczom oraz przyjaciołom LOK wręczono medale 70-lecia LOK, za zasługi oraz zasłużony działacz LOK. Wśród odznaczonych był Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Część artystyczną spotkania przygotowali uczniowie z klasy mundurowej Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie..

Opracowano na podstawie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kaliszu

 

 


20.03.2015
VIII TARGI EDUKACYJNE W KALISZU

20 marca w Hali Kalisz Arena odbyły się VIII Kaliskie Targi Edukacyjne. 40 wystawców z miasta Kalisza oraz sąsiednich powiatów chwaliło się swoimi osiągnięciami, żeby zachęcić jak najwięcej młodych kaliszan do wstąpienia w ich progi.

Oficjalnego otwarcia targów dokonał Prezydent miasta Kalisza Grzegorz SAPIŃSKI wraz z przedstawicielami poszczególnych szkół i instytucji w których skład wszedł Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Podczas targów stoisko promocyjne wystawiła również Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu w którym oficerowie wydziału rekrutacji mjr Jerzy SOBCZAK i kpt. Jacek WOLF udzielali zainteresowanym informacji na temat dalszej edukacji w uczelniach wojskowych oraz o zasadach naboru do służby przygotowawczej, natomiast st. szer. rez. Agnieszka GAWEŁ, będąca obecnie żołnierzem Kompanii Narodowych Sił Rezerwowych przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu przybliżyła zainteresowanym zasady powoływania na ćwiczenia rotacyjne oraz sposób ich realizacji w jednostkach wojskowych. Wyposażenie stoiska promocyjnego w sprzęt i uzbrojenie zabezpieczyli żołnierze z 16 Jarocińskiego Batalion Remontu Lotnisk. St. kpr. Piotr ZACHWIEJA, szer. Joanna SZYMKOWIAK i szer. Mariusz PIJACKI prezentowali poszczególne rodzaje broni oraz informowali osoby odwiedzające stoisko o zasadach pełnienia służby zawodowej w jednostce wojskowej.

Organizatorami Kaliskich Targów Edukacyjnych był Urząd Miejski w Kaliszu przy współpracy Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: mjr Jerzy Sobczak, kpt. Jacek Wolf, Agnieszka Gaweł

 

 


19.03.2015
SPOTKANIA Z TEGOROCZNYMI MATURZYSTAMI

W dniach 18-19.03.2015 r. odbył się cykl spotkań z młodzieżą szkolną, która w tym roku przystępować będzie do egzaminu dojrzałości. W prelekcji uczestniczyli uczniowie kończący naukę w:
- I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp.;
- II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp.;
- Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp.;
- Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.;
- Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie.

Przeprowadzona prelekcja dotyczyła:
• zasad naboru oraz możliwości pełnienia służby przygotowawczej;
• zasad naboru oraz możliwości pełnienia służby wojskowej w ramach NSR;
• zasad naboru oraz możliwości pełnienia zawodowej służby wojskowej;
• zasad naboru oraz możliwości podjęcia nauki w ramach służby kandydackiej w uczelniach wojskowych oraz uczelni medycznej.
Prelekcję przeprowadził przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu kpt. Jacek Wolf. Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: kpt. Jacek Wolf, Marcin Wlizło, Ewelina Koszkało, Jan Mądry, Beata Klimczak

 

 


12.03.2015
IV POWIATOWE TARGI PRACY W OSTRZESZOWIE

2300 osób odwiedziło IV Powiatowe Targi Pracy, które odbywały się 12 marca br. w hali sportowej Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie. Na targach zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie zaprezentowało się 46 wystawców, w tym 4 prywatne agencje zatrudnienia i 22 pracodawców. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował mjr Jerzy SOBCZAK. Osoby odwiedzające nasze stanowisko promocyjne interesowały się przede wszystkim możliwościami zatrudnienia w wojsku. Pytano o zasady naboru do uczelni wojskowych, interesowano się naborem do służby przygotowawczej, zawodowej służby wojskowej oraz ćwiczeniami wojskowymi.

W ramach Targów, które objął swoim patronatem starosta ostrzeszowski, odbyły się również warsztaty: „Postaw na pracę – szanse i korzyści dla pracodawców zatrudniających pracowników z niepełnosprawnością” i „Znaleźć pracę w Europie” oraz wykłady na temat sytuacji a rynku pracy oraz usług EURES.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Kazimierz Miś

 

 


09.03.2015
SPOTKANIE Z OFICERAMI SZTABU GENERALNEGO WP

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.

Na ten temat odbyło się w dniu 9 marca br. spotkanie żołnierzy i pracowników WKU w Kaliszu z przedstawicielami Sztabu Generalnego WP. W czasie spotkania płk Stanisław ŁODZIŃSKI i ppłk Marek PAŃCZYK podkreślili, że przeprowadzenie takiej rejestracji, pozwoli dowiedzieć się ilu obywateli chciałoby przejść przeszkolenie wojskowe. Dzięki temu będzie wiadomo, jakim potencjałem dysponuje państwo polskie i wtedy będzie można przygotować właściwą ofertę dla tych osób.

Informacje na temat ilości kandydatów oraz deklarowany sposób odbycia przeszkolenia wojskowego będzie na bieżąco przekazywany do komórek Sztabu Generalnego WP. Po przeprowadzeniu analizy zostaną podjęte decyzje odnośnie sposobu realizacji szkolenia.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak

Autor zdjęć: Włodzimierz Seliga. Monika Marcinkowska

 

 


06.03.2015
OBÓZ DYSCYPLINARNY W V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA III SOBIESKIEGO W KALISZU

Trzy dni zajęć. Wyczerpanie fizyczne, psychiczne, doprowadzenie młodego człowieka do granicy, kiedy zadaje sobie pytanie czy służby mundurowe są przeznaczeniem dla niego.

Zaczęło się wszystko w piątek 6 marca późnym popołudniem. Sformowanie obozu i panele zajęć od 19:30 do 23:30, a w nich: regulaminy i dyscyplina wojskowa, musztra wojskowa, ćwiczenia do przysięgi oraz wyszkolenie strzeleckie i strzelectwo sportowe. Po tym chwila na posiłek, czas na krótki sen i dwa alarmy nocne. Pierwszy to wymarsz w rejon działań wroga i próba zdobycia zajętego wcześniej przez niego wzgórza. Wróg bronił się zaciekle. Dzięki wykorzystaniu środków pozoracji pola walki były to ćwiczenia bardzo realnie oddające działania wojskowe - szczególne ukłony dla st. strzelca Mateusza Skoczylasa oraz sekc. ZS Roberta Wodnika. Drugi alarm - tzw. OPLOT, to ewakuacja z pokojów na najniższą kondygnację budynku przy całkowitym zaciemnieniu. Dodatkowo należało "zbudować wirtualny pokój" na sali gimnastycznej - czyli odwzorować układ swojego miejsca zakwaterowania - wszystko na czas i pod presją krzyku! Sobota upłynęła pod znakiem zajęć z musztry, pierwszej pomocy, regulaminów i przygotowań do uroczystej przysięgi w której wziął udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI. Następnie przemarsz ulicami Kalisza na Plac Św. Józefa i złożenia przyrzeczenia na sztandar nowych strzelców z Jarocina, Lubonia, Poznania, Konina i Kalisza.

Nie możemy pominąć wyjątkowego wydarzenia z sobotniego przedpołudnia, czyli wizytacji procesu szkoleniowego na obozie dyscyplinarnym przez gen. dyw. w st. spocz. Bogumiła Packa. A dalej to żmudne szkolenia z technik konspiracyjnych, musztry, zajęcia wydolnościowe oraz wyszkolenie psychologiczne (nowość formuły na obozie dyscyplinarnym). Chwila snu i alarm mobilizacyjny połączony z ewakuacją szkoły - czyli zabieramy wszystko, co przywieźliśmy na obóz i udajemy się z tym w wyznaczone miejsce, krótki marsz kondycyjny - około 5 km - i powrót do snu. A niedziela to wielkie sprzątanie koszar - czyli V LO oraz uroczyste rozformowanie obozu, wręczenie zaświadczeń i dyplomów, wyróżnień oraz symbolicznej róży dla każdej dziewczyny i pani obecnej na obozie! Tak to było. Kto nie był - niech żałuje i czeka na kolejną edycję - już za rok!

Dodajmy, że w obozie uczestniczyli uczniowie klas mundurowych, strzelcy ZS Strzelec oraz kandydaci na strzelców z Poznania, Lubonia, Kalisza, Jarocina, Konina, Zielonej Góry. Łącznie prawie 200 osób - uczestników oraz kadry obozu.

Autor tekstu i zdjęć: Piotr Kępiński

 

 


03.03.2015
TARGI PRACY I EDUKACJI ZAWODOWEJ W OSTROWIE WLKP.

Dnia 3 marca bieżącego roku w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp. odbyły się Powiatowe Targi Pracy i Edukacji Zawodowej zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp. pod patronatem Starosty Ostrowskiego.

Głównym celem, jaki postawili sobie organizatorzy, było stworzenie okazji do bezpośredniego kontaktu pomiędzy poszukującymi i oferującymi pracę. Każdy uczestnik targów miał możliwość sprawdzenia, jakie są aktualne oferty na lokalnym rynku pracy, jakie jest zapotrzebowanie oraz możliwości po ukończeniu szkoły. Zainteresowane osoby podjęciem pracy mogły bezpośrednio porozmawiać z każdym pracodawcą.

Wśród wystawców nie zabrakło również służb mundurowych. Wojsko reprezentowali żołnierze z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu jak również kpt. Jacek WOLF z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, prezentując wspólnie ofertę dotyczącą służby przygotowawczej, służby w ramach NSR, służby zawodowej oraz szkolnictwa wojskowego. Oba stoiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród zwiedzających.

Uczestnictwo w targach pracy możliwe było dzięki współpracy z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Panią mgr Hanną Pawlak-Kornacką.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: Marcin Pawęska

 

 


01.03.2015
OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLETYCH W KALISZU

Wczoraj obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Kaliszanie wzięli udział w marszu ulicami naszego miasta, by oddać cześć poległym - walczącym o wolność ojczyzny.

W obchodach upamiętniających bohaterów – żołnierzy AK - pomordowanych przez komunistyczne władze, obok mieszkańców naszego miasta, wzięli udział również przedstawiciele władz na czele z prezydentem Grzegorzem Sapińskim, przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Plichtą oraz wiceprezydentem Arturem Kijewskim.

Po mszy świętej odprawionej intencji żołnierzy wyklętych przez biskupa Edwarda Janiaka w kościele pw. Świętej Rodziny, kaliszanie przeszli ulicami miasta do Ogrójca oo. Jezuitów. Przy pomniku poświęconym pamięci żołnierzy AK poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Wcześniej jednak Grzegorz Sapiński, prezydent Miasta Kalisza i wiceprezydent Artur Kijewski oddali cześć obrońcom ojczyzny przy pamiątkowej tablicy zamieszczonej na ścianie ratusza.

Marsz ulicami Kalisza zorganizowały stowarzyszenia: Kaliscy Patrioci, Obóz Narodowo – Radykalny i Tylko KKS.

Foto oraz tekst na podstawie: www.kalisz.pl