Strona Główna BIP Strona Główna
luty
 

24.02.2015
UWAGA !!! Nowy prefix dla wojskowych numerów telefonicznych - 261

Już od 1 marca 2015 roku, dzwoniąc do abonentów sieci w resorcie obrony narodowej, trzeba będzie wybrać prefix 261, co oznacza, że wybrany numer będzie wyglądał następująco:

261 xxx xxx (gdzie xxx xxx to 6 cyfr z dotychczasowego numeru wojskowego - MON). Od początku marca br. wszyscy abonenci podsystemu łączności jawnej w resorcie obrony narodowej (RON) będą stosowali numerację 9- cyfrową zamiast dotychczasowej 6-cyfrowej

* * *

Wymiernym efektem planowanej zmiany będzie dostosowanie systemu numeracji wojskowej do modelu obowiązującego pozostałych operatorów, działających na naszym rynku. Każdemu abonentowi zostanie przydzielony prefix 261, dodawany do dotychczas użytkowanego numeru. Wdrożenie projektu WST-26 pozwoli na potrzebną racjonalizację wydatków, gdyż usługi wojskowej sieci telefonicznej będą wtedy rozliczane według cen hurtowych, z uwzględnieniem stawek określonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. MON będzie pionierem w sieciach telekomunikacyjnych administracji państwowej, gdyż wprowadzenie tego projektu stworzy jakościowo nową sytuację w publicznym środowisku telekomunikacyjnym, w którym sieć telefoniczna RON zacznie być traktowana jako sieć pełnoprawnego operatora telekomunikacyjnego. Jest to ważny element polityki optymalnych rozwiązań w zakresie centralnego zarządzania, finansowania i utrzymania sieci telekomunikacyjnych, stosowanej wobec wszystkich jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. Źródło: WSzW Poznań


19.02.2015
KWALIFIKACJA WOJSKOWA DO NSR W JW 3918 JAROCIN


10.02.2015
PODPISANIE KOLEJNYCH KONTRAKTÓW DO NSR W JAROCINIE

W dniu 10 lutego br. w JW 3918 w Jarocinie odbyło się spotkanie z żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych. W spotkaniu wzięli udział cz.p.o. szef sekcji kadr JW 3918 kpt. Krzysztof MIELCAREK, a także przedstawiciele wydziału rekrutacji WKU w Kaliszu kpt. Jacek WOLF wraz z Moniką MARCINKOWSKĄ.

W trakcie spotkania żołnierze rezerwy podpisali kolejne kontrakty w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Kpt. Jacek WOLF w imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu podziękował wszystkim za przybycie oraz zainteresowanie wykonywaniem obowiązków w ramach NSR w jarocińskim batalionie oraz wręczył żołnierzom karty przydziału kryzysowego, a także omówił zasady powoływania na ćwiczenia rotacyjne.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: Monika MARCINKOWSKA


07.02.2015
DRZWI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZYGODZICACH

7 lutego bieżącego roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach odbyły się Drzwi Otwarte. Miały one na celu przybliżenie potencjalnym uczniom bogatego dorobku szkoły, jak również przedstawienie bogatej oferty edukacyjnej, gdzie zaproponowano gimnazjalistom min. kierunki kształcenia takie jak liceum ogólnokształcące o profilu wojskowym oraz zarządzania kryzysowego.

Podczas tegorocznych Drzwi Otwartych Szkoły odwiedzający mieli okazję uczestniczyć w wielu interesujących zajęciach. Warsztaty przeprowadzone zostały w formie kilku bloków tematycznych między innymi: historycznym, ekologicznym, plastycznym, chemicznym, fizycznym, oraz musztry wojskowej. Zaprezentowano także wystawę historyczno - militarną, ekspozycję pojazdów militarnych, prezentację maszyn i urządzeń rolniczych, gry i łamigłówki matematyczne, zabawy językowe oraz turniej gier komputerowych. Ponadto zorganizowano pokazy technik kryminalistycznych oraz interwencji policyjnej, zajęcia z samoobrony i daktyloskopii, a także strzelanie z broni strzeleckiej.

W Dniach Otwartych udział wziął również kpt. Jacek Wolf z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu przybliżając zasady naboru do szkolnictwa wojskowego jak również do służby przygotowawczej oraz Narodowych Sił Rezerwowych wystawiając stoisko informacyjno – promocyjne.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: Aleksandra Osicka


06.02.2015
UROCZYSTE WRĘCZENIE ODZNAK PAMIĄTKOWYCH WKU W KALISZU

Dnia 06 lutego bieżącego roku w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu odbyła się uroczystość z okazji wręczenia odznak pamiątkowych WKU w Kaliszu.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzejowi KRUPIŃSKIEMU przez Szefa Wydziału – Zastępcę Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Przemysława BOJARCZUKA. Ppłk Andrzej KRUPIŃSKI powitał przybyłych gości, kadrę zawodową oraz pracowników wojska. Następnie oficer Wydziału Rekrutacji kpt. Jacek WOLF zapoznał wszystkich z krótkim rysem historycznym Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu oraz odczytał Rozkaz nr 3 Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie nadania odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu.

Po wręczeniu odznak pamiątkowych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłk Andrzeja KRUPIŃSKIEGO odbyły się okolicznościowe przemówienia.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło byłych komendantów WKU w Kaliszu: płk Eugeniusza PAŁYSĘ oraz płk Piotra MARKIEWICZA, Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Kaliszu płk Ryszarda OPALIŃSKIEGO, wiceprezesa koła nr 1 ZŻWP w Kaliszu ppłk Czesława KOWALCZYKA oraz wiceprezesa spółki cywilnej AGRO – RAMI w Kościelnej Wsi pana Jacka WICHORSKIEGO.

Na podstawie Decyzji Nr 188/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.07.2013 r. wprowadzona została odznaka pamiątkowa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu.

Odznaka pamiątkowa, jest wyrazem uznania za nienaganną służbę i pracę oraz zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym żołnierzom i pracownikom wojska, a także osobom szczególnie zasłużonym dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu. Odznaka pamiątkowa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu stanowi symbol przynależności do żołnierskiej rodziny WKU oraz jest zewnętrznym wyrazem więzi duchowej, łączącej wszystkie osoby, ktore się z nią identyfikują. Odznaka jest wyrazem uznania za wzorową służbę wojskową i pracę. Odznaka powinna symbolizować więź wojska z regionem oraz wpisywaą się w jego historię i tradycję jak rownież odzwierciedlać trwały związek WKU z miastem Kalisz.

Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

o Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Kaliszu z dniem jej wprowadzenia, a kolejnym komendantom — z dniem objęcia stanowiska służbowego;
o żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w WKU co najmniej roku;
o pracownikom wojska po przepracowaniu w WKU co najmniej dwóch lat;
o żołnierzom rezerwy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie odznaki na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej;
o wyjątkowo — innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla WKU, na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień lub Komisji.
Odznaka jest dwuwarstwowa o wymiarach 40 x 40 mm. Wykonana jest z metalu. Układ graficzny odznaki oparty został na planie krzyża maltańskiego pokrytego chabrową emalią z brunatnym obramowaniem. Barwy te nawiązują do historycznych barw administracji Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. W centralnej części krzyża umieszczono herb Kalisza symbolizujący siedzibę WKU. W odznakę wkomponowano szablę i wieczne pióro – symbole oddające charakter działalności administracji wojskowej. Wieniec przepasany jest szarfą czarno-brunatną, na której widnieją białe litery „WKU”.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: Monika MARCINKOWSKA, Bożena TOMASZEWSKA


02.02.2015
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W KALISZU

W dniu 2 lutego 2015 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu funkcjonować będzie 8 powiatowych komisji lekarskich. Kwalifikacja wojskowa kończy się z dniem 30 kwietnia 2015 r. Jako pierwsza w dniu 2 lutego swoją działalność rozpoczęła Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Kaliszu, która zlokalizowana jest przy ul. Śródmiejskiej 34 ( Przychodnia Lekarska Rogatka). Komisja urzędować będzie do 5 marca i przyjmie 558 mężczyzn rocznika podstawowego – 1996, który jest zobowiązany zgłosić się do kwalifikacji wojskowej w 2015 r., mężczyzn roczników starszych 1991-95, którzy z różnych przyczyn nie zgłosili się jeszcze do kwalifikacji wojskowej, kobiet kończących naukę w szkołach policealnych oraz uczelniach wyższych związanych ze służbą zdrowia, jak również ochotników.

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport, zaświadczenie ze szkoły o pobieranej nauce, jedno zdjęcie oraz dokumenty potwierdzające stan zdrowia o ile takie posiadają i mogą one mieć wpływ na określenie kategorii zdrowia.

W pierwszym dniu w trakcie realizacji kwalifikacji wojskowej została przeprowadzona konferencja prasowa mająca na celu poinformowanie mediów o zasadach i sposobie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. W konferencji wzięli udział Wiceprezydent Kalisza, Karolina PAWLICZAK, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu, ppłk Andrzej KRUPIŃSKI, oficer Wydziału Rekrutacji, kpt. Jacek WOLF, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnym w Urzędzie Miejskim, Aleksander QUOOS oraz przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu, dr Jerzy NOWICKI.

Poniedziałkowa inauguracja kwalifikacji wojskowej w Kaliszu była okazją do uhonorowania przewodniczącego komisji lekarskiej dr Jerzego NOWICKIEGO. Na wniosek prezydenta miasta oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu został odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej srebrnym medalem „Za Zasługi dla obronności Kraju”.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: na podstawie www.kalisz.naszemiasto.pl