Strona Główna BIP Strona Główna
- STATUS PRAWNY
 

Podstawy prawne funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu:

- Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 543)

- Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2014 r. poz. 1433, z późn. zm.).