Strona Główna BIP Strona Główna
- Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 
Porozumienie o współpracy między WKU a LOK w Pleszewie.
Porozumienie o współpracy między WKU a stowarzyszeniem strzeleckim Bellona w Kaliszu.