Strona Główna BIP Strona Główna
- 2016
 
Plan współpracy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2016 roku.

 

Załącznik do planu współpracy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2016

 

PLAN WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODPORZĄDKOWANYCH SZEFOWI SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W 2016 ROKU