Strona Główna BIP Strona Główna
KURSY PRZESZKOLENIA KADRY REZERWY
 

 

 

List Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
do żołnierzy rezerwy


 


KURSY PRZESZKALANIA KADRY REZERWY

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu poszukuje chętnych do odbycia kursów przeszkolenia kadry rezerwy. Kursy organizowane są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich, a w szczególności poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

Głównym celem szkolenia kursowego jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP. Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

Uczestnikami kursów mogą być żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, stosownie do poniższych ustaleń.

KURSY OFICERSKIE

1. Na kursy będą kierowani żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłoszą się do odbycia ćwiczeń wojskowych.

2. Na kursy oficerskie kierowani będą żołnierze rezerwy posiadających wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową. Jako kryterium kwalifikacji uwzględniane będzie SW, (specjalność wojskowa), w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

3. Na kurs oficerski w SW 44A02, 44C01 46A02,dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie wyższe i podlegających obowiązkowi służby wojskowej, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

4. Na kursy kieruje się najmłodszych wiekiem, którzy będą przebywać na przydziałach mobilizacyjnych przez dłuży czas (nie starsze niż 40 lat).

5. Na kursy oficerskie nie kieruje się podchorążych ze zdanym egzaminem na oficera.

6. Po zakończeniu kursu oficerskiego, wobec żołnierzy, którzy zdali egzamin na oficera, sporządzane będą wnioski o mianowanie na stopień podporucznika.