Strona Główna BIP Strona Główna
WNIOSKI DO KOMENDANTA
 

Zwracamy się z prośbą o czytelne wypełnianie dokumentów kolorem CZARNYM.

Informacja o wyjeździe za granicę
Wzór wniosku w dowolnej sprawie
Postępowanie w razie utraty, zniszczenia lub zagubienia książeczki wojskowej
Zawiadomienie o utracie (zniszczeniu) książeczki wojskowej
Zawiadczenie o potwierdzeniu pełnienia służby wojskowej