Strona Główna BIP Strona Główna
RWKL BYDGOSZCZ
 

Badania Lekarskie dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu wykonuje:

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5
85-915 Bydgoszcz

Odwołanie od orzeczenia:
Od orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie (00-911 Warszawa ul. Koszykowa 78) za pośrednictwem Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy.