Strona Główna BIP Strona Główna
BADANIA PSYCHOLOGICZNE
 

Badania Psychologiczne dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu wykonuje:

Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Kaliszu

Pl. św. Józefa 5
62-800 Kalisz

Odwołanie od orzeczenia:
Od orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie do Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Poznaniu (60-780 Poznań, ul. Szylinga 2) za pośrednictwem Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kaliszu.