Strona Główna BIP Strona Główna
DO POBRANIA
 
Wniosek o powołanie do służby kandydackiej
Kwestionariusz osobowy kandydata do szkoły oficerskiej
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Zarządzenie Nr 11/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2015/2016
Decyzja Nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.
Decyzja Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.
Regulamin nauki – szkolenia wojskowego studentów studiów medycznych uczelni cywilnych
Regulamin nauki studium oficerskiego WSOWL Wrocław
Decyzja Nr 167 MON o naborze kandydatów do SPWLad w Poznaniu na potrzeby WOT