Strona Główna BIP Strona Główna
SZKOLNICTWO ŚREDNIE
 
SZKOLNICTWO ŚREDNIE
 
Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie to jedyna szkoła średnia podległa Ministerstwu Obrony Narodowej:
Od roku szkolnego 2003/2004 OLL funkcjonuje jako trzyletnie liceum ogólnokształcące o rozszerzonym programie nauczania matematyki, fizyki i języka angielskiego. 
 
REKRUTACJA
 
W terminie od 1 listopada do 15 maja roku szkolnego poprzedzającego naukę w klasie pierwszej należy przesłać na adres OLL:
 
1. wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły;
2. podanie kandydata o przyjęcie do szkoły;
3. życiorys kandydata;
4. potwierdzoną przez macierzystą szkołę kserokopię świadectwa ukończenia II klasy gimnazjum.
 
Kandydaci do Liceum Lotniczego winni spełniać podstawowe wymogi zdrowotne:
 
1. prawidłowa budowa ciała (wzrost 160-185 cm; prawidłowa masa ciała);
2. wyleczone uzębienie (obecność 2 ognisk próchnicy wymaga leczenia);
3. pełna drożność dróg oddechowych, brak zmian w zatokach przynosowych;
4. płynna, wyraźna wymowa (kandydaci z zaburzeniami mowy lub w trakcie leczenia zaburzeń mowy nie będą przyjmowani);
5. pełna ostrość wzroku (wady refrakcji, zez, niezdolność rozróżniania barw eliminują kandydata z dalszych badań);
6. prawidłowy słuch – nieprawidłowy wynik audiogramu dyskwalifikuje kandydata;
7. układ kostno-stawowy oceniony w MRI kręgosłupa i głowy – skrzywienia, wady kręgosłupa i inne patologie eliminują z dalszych badań;
8. prawidłowy stan układu sercowo-naczyniowego (między innymi zaburzenia rytmu, przewodzenia, wady serca stanowią przeciwwskazania do dalszych badań).
Kandydat zostanie powiadomiony o terminie badań lotniczo-lekarskich, które odbywają się w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Badania trwają do 3 dni. W trakcie badań nie zapewniamy bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania. Kandydat zgłasza się na badania wypoczęty i na czczo. Badania lekarskie kandydata do OLL, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu Rekrutacji w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym, wykonywane są na koszt kandydata. Według cennika WIML w Warszawie całkowity koszt badań kandydata do OLL wynosi 1 828,00 zł. Kandydat zgłasza się na badania z rodzicem (opiekunem prawnym) i legitymacją szkolną. Prosimy o zabranie ze sobą posiłku na pierwszy dzień badań. Kandydatki do OLL przyjeżdżają z zaświadczeniem od ginekologa. Istnieje możliwość spożywania posiłków na miejscu (śniadanie 7 zł, obiad 14 zł, kolacja 7 zł). WIML dysponuje także miejscami w bazie noclegowej.

Kadra dydaktyczna szkoły złożona jest z doświadczonych pedagogów, którzy legitymują się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Całodobowy nadzór nad młodzieżą sprawuje w internacie profesjonalny zespół wychowawców.

Oprócz rzetelnej wiedzy ogólnej uczniowie OLL zdobywają podstawy teoretycznej i praktycznej wiedzy lotniczej w ramach realizacji autorskich programów nauczania: wychowania fizycznego, kondycyjnego przygotowania do lotów, modelarstwa, higieny lotniczej, angielskiej frazeologii lotniczej, historii lotnictwa. Mają możliwość uczestniczenia w teoretycznych i praktycznych szkoleniach lotniczych (spadochronowym, szybowcowym, samolotowym), organizowanych w czasie roku szkolnego i wakacji. 
Uczniowie OLL osiągają wysoką sprawność fizyczną. Służy temu realizacja autorskiego programu wychowania fizycznego a także zajęcia w ramach kondycyjno-sprawnościowego przygotowania do lotów. W czasie lekcji wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych uczniowie korzystają z obiektów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Należą do nich:
 
  • dwie pełnowymiarowe sale sportowe do koszykówki i siatkówki;
  • pełnowymiarowa sala gimnastyczna (mata i przyrządy gimnastyczne);
  • kryty basen;
  • boisko do piłki ręcznej;
  • cztery boiska do piłki koszykowej;
  • cztery boiska do piłki siatkowej;
  • ośrodek sprawności fizycznej (tor przeszkód);
  • siłownia;
  • sala kondycyjnego przygotowania do lotów (koła reńskie, koła żyroskopowe, loopingi).
 
Uczniowie OLL mogą wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. 

Uczniowie mają zagwarantowany bezpłatny internat, wyżywienie, opiekę lekarską  i umundurowanie.
 
 
                                
Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie
08-521 Dęblin 3
ul. II Pułku Kraków 5

www.lotnik.wp.mil.pl