Strona Główna BIP Strona Główna
SZKOŁY PODOFICERSKIE
 

SZKOŁY PODOFICERSKIE

 

Jednostkami szkolnictwa wojskowego kształcącymi kandydatów na podoficerów na potrzeby Sił Zbrojnych RP są szkoły podoficerskie. Zasadniczym zadaniem tych szkół jest przygotowanie dowódców dysponujących niezbędnym zakresem wiedzy i umiejętności do dowodzenia drużyną. 


Szkoły podoficerskie Wojsk Lądowych w Poznaniu, Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Marynarki Wojennej w Ustce zostały podporządkowane organizacyjnie pod komendantów centrów szkolenia.


W wyniku zmian organizacyjno-strukturalnych wprowadzono nowy model kształcenia oraz sposób rekrutacji do szkół, przyjmując główne źródło naboru kandydatów z pośród szeregowych zawodowych.  Środowisko cywilne będzie źródłem   uzupełniającym pozyskiwania kandydatów na specjalności deficytowe (np. muzycy, ratownicy medyczni, grupa inżynieryjno-lotnicza).


Czas szkolenia dla szeregowych zawodowych wynosi 6 miesięcy a dla kandydatów bez przeszkolenia wojskowego 9 miesięcy ( 3 mies. kształcenie podstawowe, 3 mies. ogólne, 3 mies. specjalistyczne).

Kształcenie kandydatów na podoficerów w korpusie osobowym medycznym jest realizowane w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, natomiast późniejsze kształcenie specjalistyczne jest realizowane w oparciu o Wojskowe Centrum kształcenia Medycznego w Łodzi.


W przypadku kandydatów na  muzyków orkiestr wojskowych późniejsze kształcenie specjalistyczne odbywa się w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.


Kształcenie podstawowe oraz ogólne kandydatów na podoficerów służby logistycznej jest realizowane w szkołach podoficerskich każdego rodzaju sił zbrojnych, natomiast szkolenie specjalistyczne w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu. Ponadto Szkoła Podoficerska w Poznaniu kształci kandydatów na podoficerów na potrzeby Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz Żandarmerii Wojskowej.


Proces rekrutacyjny dla kandydatów bez przeszkolenia wojskowego rozpoczyna się z początkiem roku do końca marca gdzie upływa termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły podoficerskiej.


Szczegóły odnośnie procesu rekrutacyjnego na dany rok zamieszczane są na stronach internetowych szkół podoficerskich.

 

Absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo ukończenia szkoły średniej mogą rozpocząć naukę w jednej z następujących szkół podoficerskich:

 

Opis: C:\Users\DELL\Desktop\pobrane.png

Szkoła Podoficerska Wojska Lądowych w Poznaniu
60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86,
tel. /61/ 857 59 55
      /61/ 857 56 22
www.spwl.wp.mil.pl

 

Opis: C:\Users\DELL\Desktop\pobrane (1).png

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 12,
tel. /81/ 883 97 73
www.csil.wp.mil.pl

Opis: C:\Users\DELL\Desktop\pobrane (2).png

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
76-271 Ustka Lędowo 1N,
tel. /59/ 815 10 61 
www.sp.mw.mil.pl