Strona Główna BIP Strona Główna
ZOSTAŃ LEKARZEM
 
ZOSTAŃ LEKARZEM
 
Aktualnie w systemie szkolnictwa wojskowego funkcjonują 2 modele pozyskiwania i przygotowania przyszłych kadr oficerskich w korpusie osobowym medycznym, które obejmują:
  1. Studia stacjonarne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.
  2. 3 miesięczne studium oficerskie w WSOWL we Wrocławiu dla absolwentów cywilnych uczelni medycznych posiadających prawo wykonywania zawodu w specjalności medycznej.                


SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W KORPUSIE MEDYCZNYM NA I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI:

Studia te adresowane są do absolwentów szkół średnich (posiadających świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych), chcących związać swoją przyszłość zawodową ze służbą w jednostkach Wojska Polskiego oraz pragnących zdobyć wykształcenie wyższe, podnieść swoje kwalifikacje, by w przyszłości zostać oficerem Wojska Polskiego. W zawodzie lekarza - dotyczy kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. 


REKRUTACJA
Rekrutacja zostanie uruchomiona po ustaleniu przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia limitu miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym medycznym ubiegających się o przyjęcie w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2015/2016. 
Wniosek na pierwszy rok studiów stacjonarnych kandydat składa do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu (do 15 maja 2015 roku).
Egzaminy (lipiec) odbywają się w Wyższej Szkole  Oficerskiej we Wrocławiu a po zdanym egzaminie kandydat będzie się kształcił na koszt MON w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na 1 rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wydział wojskowo-lekarski, kierunek lekarski, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w roku akademickim 2015/2016 przedstawia Uchwała Senatu.   Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji studentów cywilnych uczelni medycznych do służby kandydackiej m.in. terminy składania wniosków i zasady postępowania rekrutacyjnego dostępne są na stronie internetowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Informacji można również zasięgnąć telefonicznie:Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 
51 – 150 Wrocław 
ul. Czajkowskiego 109 
Telefony: (71) 765 81 51 lub 765 81 79
www.wso.wroc.pl
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
90-647 Łódź, 
Pl. Hallera 1
Telefony: (42) 272 51 77 lub 272 51 78

rekrutacja.umed.lodz.pl

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia 
00-911 Warszawa,
ul. Niepodległości 218 
Telefony: (22) 6874 954 lub 6845 883
www.iwsz.wp.mil.pl