Strona Główna BIP Strona Główna
EGZAMIN Z W-F
 
Normy z egzaminu z wychowania fizycznego


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2010 r.)
 
MĘŻCZYŹNI

Motoryka
Ćwiczenia
Jedn. Miary
Grupy wiekowe
Żołnierze zawodowi pododdziałów desantowo- szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i jednostek specjalnych- pododdziały bojowe
Żołnierze zawodowi pododdziałów desantowo- szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i jednostek specjalnych- pododdziały zabezpieczenia
pozostałe stanowiska szeregowych zawodowych
oceny
oceny
oceny
5
4
3
5
4
3
5
4
3
Wytrzymałość
Marszobieg na 3000m
min/sek
do 25
12,15
13,15
14,30
12,30
13,30
14,40
13,50
14,50
16,10
26-30
12,30
13,30
14,45
12,45
13,45
14,55
14,15
15,15
16,35
pow. 30
13,00
14,00
15,10
13,00
14,00
15,10
14,40
15,40
17,00
Siła
Podciąganie się na drążku wysokim
Ilość
do 25
14
12
10
13
11
9
10
8
6
26-30
12
10
8
11
9
7
9
7
5
pow. 30
11
9
7
10
8
6
8
5
3
Skłony tulowia w przód w czasie 2 min.
Ilość
do 25
70
65
60
65
60
55
50
40
35
26-30
65
60
55
60
55
50
45
35
30
pow. 30
60
55
50
55
50
45
40
30
25
Szybkośc i zwinność
bieg wahadłowy 10x10m
sek
do 25
29,2
30,2
31,2
29,8
30,8
31,8
31,0
32,0
33,2
26-30
29,5
30,5
31,5
30,1
31,1
32,1
31,4
32,4
33,6
pow. 30
29,8
30,8
31,8
30,4
31,4
32,4
31,8
32,8
34,0

 
Opis ćwiczeń:

Marszobieg na 3000 m - odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych).
Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 30 kandydatów. Na komendę „Start” lub sygnał grupa kandydatów rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

Skłony w przód w czasie 2 minut - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kandydat przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon tułowia w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby splecione palce na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.

Bieg wahadłowy 10 x 10 m - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kandydat rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystywane są „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg.


KOBIETY
Motoryka
Ćwiczenia
Jedn. Miary
Grupy wiekowe
Żołnierze zawodowi pododdziałów desantowo- szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i jednostek specjalnych- pododdziały bojowe
Żołnierze zawodowi pododdziałów desantowo- szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i jednostek specjalnych- pododdziały zabezpieczenia
pozostałe stanowiska szeregowych zawodowych
oceny
oceny
oceny
5
4
3
5
4
3
5
4
3
Wytrzymałość
Marszobieg na 1000m
min/sek
do 25
4,15
4,45
5,30
4,15
4,45
5,30
4,45
5,10
5,50
26-30
4,30
5,00
5,45
4,30
5,00
5,45
5,00
5,20
6,05
pow. 30
4,45
5,15
6,00
4,45
5,15
6,00
5,15
5,35
6,20
Siła
Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce
Ilość
do 25
33
28
23
33
28
23
28
23
18
26-30
30
25
20
30
25
20
25
20
15
pow. 30
27
22
17
27
22
17
22
17
12
Skłony tulowia w przód w czasie 2 min.
Ilość
do 25
42
37
32
42
37
32
37
32
28
26-30
40
35
30
40
35
30
35
30
26
pow. 30
38
33
28
38
33
28
33
28
24
Szybkośc i zwinność
Bieg zygzakiem "koperta"
sek
do 25
26,00
27,00
28,5
26,00
27,00
28,5
27,00
28,00
29,5
26-30
26,5
27,5
30,00
26,5
27,5
30,00
27,5
28,5
30,00
pow. 30
27,00
28,00
29,5
27,00
28,00
29,5
28,00
30,00
30,5
Opis ćwiczeń:
Bieg na 1000 m - odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 15 kandydatek. Na komendę „Start” lub sygnał grupa kandydatów rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kontrolowana wykonuje podpór leżąc przodem na ławeczce, nogi złączone lub w lekkim rozkroku – maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę „Ćwicz!” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuję się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość wykonanych prawidłowo powtórzeń. Jeżeli kontrolowana nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.

Skłony w przód w czasie 2 minut - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kandydatka przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon tułowia w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby splecione palce na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowana nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.

Bieg zygzakiem „koperta” - odbywa się w stroju sportowym w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie- przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5kg. 
Sposób prowadzenia: na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowana rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną.