Strona Główna BIP Strona Główna
KORPUS SZEREGOWYCH
 
KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH
Korpus szeregowych zawodowych to nowy korpus stworzony w armii w celu uzawodowienia stanowisk, które w znacznej mierze obsadzone były przez osoby powoływane do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Korpus szeregowych zawodowych obejmuje docelowo wszystkie stanowiska młodszych specjalistów, kierowców zasadniczej służby wojskowej, wymagających długotrwałego kosztownego szkolenia. Szeregowi zawodowi obejmują także część stanowisk dotychczas przewidzianych dla podoficerów zawodowych. 

Powołany do korpusu szeregowych zawodowych może być: żołnierz rezerwy, który ukończył gimnazjum, ma przygotowanie zawodowe, odbytą w pełnymwymiarze zasadniczą służbę wojskową (służbę przygotowawczą) oraz niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez wojskową komendę uzupełnień;
Żołnierz powołany do korpusu szeregowych zawodowych pełni ją na podstawie kontraktu na pełnienie służby kontraktowej.