Strona Główna BIP Strona Główna
EGZAMIN Z W-F
 

NORMY SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH:

1 BATALIONIE KAWALERII POWIETRZNEJ

 

 

965

 

16 BATALION POWIETRZNODESANTOWY W KRAKOWIE

Wykaz ćwiczeń i norm sprawdzianu sprawności fizycznej kandydatów NSR (mężczyźni)

 

963

 

Wykaz ćwiczeń i norm sprawdzianu sprawności fizycznej kandydatów NSR (kobiety)

 

1029