Strona Główna BIP Strona Główna
DZIENNE STAWKI
 

Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Wynika to z Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodnych (Dz. U. 2015.551 z późn. zm.)

496