Strona Główna BIP Strona Główna
NASZE ŚWIĘTO
 

27 października

Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej

Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej Zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2012 roku, zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 27 października został ustanowiony Świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Jednocześnie święta poszczególnych instytucji TOAW zostały anulowane.
Za ustanowieniem święta w tym dniu przemawiało podpisanie 27 października 1918 roku „Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej”, która powołała do życia Okręgowe i Powiatowe Komedy Uzupełnień będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno- wojskowej w odrodzonej Polsce. Pierwsze Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej w całych siłach zbrojnych obchodzone było w 2013 roku.