Strona Główna BIP Strona Główna
styczeń
 

30.01.2015
GRA DECYZYJNA

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć WKU w Kaliszu na 2015 r.” w dniu 30 stycznia 2015r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu przeprowadzono Grę Decyzyjną na temat „Realizacja zadań zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych przez ogniwa układu pozamilitarnego. Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 roku”.

W Grze Decyzyjnej udział wzięli przedstawiciele Starostw powiatowych z terenu administrowanego przez WKU w Kaliszu, przedstawiciele powiatowych komend Policji oraz Poczty Polskiej.

Celem spotkania było zapoznanie z organizacją i prowadzeniem akcji kurierskiej WKU w Kaliszu w procesie zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, przedstawienie organizacji i sposobu doręczania dokumentów powołania przez terenowe organy administracji publicznej, Policję oraz Pocztę, a także współdziałania Policji z WKU oraz TOAP w celu zabezpieczenia przebiegu akcji kurierskiej na administrowanym terenie.

W trakcie prowadzenia Gry Decyzyjnej sprawdzono aktualizację porozumień zawartych między Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Kaliszu a Komendantem Miejskim i Powiatowymi Policji, Urzędami Miast oraz Starostwami Powiatowym z administrowanego terenu, dotyczących organizacji akcji kurierskiej oraz zabezpieczenia realizacji zadań mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: kpt. Jacek WOLF


28.01.2015
UROCZYSTE PODPISANIE UMÓW PARTNERSKICH ORAZ OBCHODY DNIA PATRONA SZKOŁY W LISKOWIE

28 stycznia 2015 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona połączona z podpisaniem umów partnerskich z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu i z Kaliskim Bractwem Strzelców Kurkowych. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie p. Piotr Pasik, który powitał zebranych, m. in. Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu Jana Chajdę, panią Wójt Gminy Lisków Marię Krawiec oraz Starszego Bractwa Kurkowego Jerzego Wypycha.

Następnie głos zabrała Marta Karolczyk-Kordas, która zaprezentowała dotychczasową działalność Liceum Ogólnokształcącego przygotowującego do pracy w służbach mundurowych i jednostkach zarządzania kryzysowego. Liceum istniejące zaledwie czwarty rok kształci obecnie 84 uczniów i może pochwalić się ciekawą i bogatą ofertą zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Otóż młodzież nasza uczęszcza na zajęcia w mundurach i zdobywa kolejne stopnie awansu (widoczne na pagonach) według regulaminu awansowania. Uczestniczy w cotygodniowych apelach, szkoleniach z zakresu musztry i w zajęciach z policjantami, żołnierzami oraz strażakami. Klasy trzecie LO przechodzą szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (zakończone certyfikatem) oraz uczestniczą w patrolach Straży Miejskiej. Uczniowie odbywają szereg zajęć poza szkołą. Są to np. biwaki, zajęcia strzeleckie, jazda konna, pływanie, obozy-warsztaty w Ośrodku Szkoleniowym Policji w Kiekrzu, warsztaty kryminalistyczne, lekcje w jednostkach wojskowych i wiele innych. Nasi uczniowie rokrocznie biorą udział w Zawodach Strzeleckich o Puchar Starosty. Nie stronią od akcji charytatywnych-wzięli udział w zbiórce na rzecz koleżanki, która uległa wypadkowi, w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w zbiórce darów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu. Wielokrotnie oddawali krew. Brali udział w rekonstrukcjach historycznych i wielu wydarzeniach sportowych.

Po prezentacji dotychczasowej działalności Liceum Ogólnokształcącego nastąpił uroczysty moment podpisania umów partnerskich pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Liskowie (reprezentowanym przez dyrektora Piotra Pasika i Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala) oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, w której imieniu akt zawarł rektor Jan Chajda. Podobną umowę przedstawiciele naszej szkoły podpisali z dr. Jerzym Wypychem, Starszym Bractwa Kurkowego w Kaliszu. Pan dyrektor Piotr Pasik wyraził nadzieję, że zawarcie umów przyczyni się do prężnej i owocnej współpracy w najbliższej przyszłości.

Druga część uroczystości rozpoczęła się od symbolicznego podziękowania księdzu Wacławowi Blizińskiemu, którego imię nasza szkoła nosi już sześć lat, za budzenie świadomości patriotycznej w Liskowie oraz za jego działalność społecznikowską i duszpasterską. Uczniowie pod kierunkiem p. Anety Cieślak-Waliś oraz p. Kingi Rogozińskiej przygotowali i przedstawili widowisko przypominające 39 lat pracy Wacława Blizińskiego w Liskowie. Fragmenty bogatego życiorysu księdza przeplatane były wierszami poświęconymi naszemu Patronowi autorstwa Agaty Agaciak oraz Katarzyny Ostojskiej.

Po zakończonej uroczystości władze szkoły, gminy i powiatu, zaproszeni goście oraz nauczyciele i uczniowie opuścili salę gimnastyczną z poczuciem, że kontynuują wielkie dzieło założyciela naszej szkoły-ks. Wacława Blizińskiego.

W spotkaniu udział wziął również Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Foto: j. Bachrynowski
Tekst: na podstawie: www.zs1liskow.pl


27-28.01.2015
SZKOLENIE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

W dniach 27-28 stycznia w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu odbyło się szkolenie osób zatrudnionych do prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej w czasie prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku. Przybyłe na szkolenie osoby z powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, jarocińskiego oraz pleszewskiego przywitał Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Szef Wydziału Rekrutacji wz. kpt Jacek WOLF przeprowadził szkolenie w trakcie, którego zapoznano osoby funkcyjne z podstawami aktami prawnymi, terminami i przebiegiem kwalifikacji wojskowej oraz ochroną danych osobowych. Osoby prowadzące pracę świetlicową zapoznano z obowiązującymi przepisami dotyczącymi powszechnego obowiązku obrony RP, zasadami powoływania do służby przygotowawczej, zawodowej, kandydackiej oraz naborem do Narodowych Sił Rezerwowych jak również przekazano niezbędne materiały edukacyjne.

Ostatnim etapem szkolenia było zapoznanie z zasadami wypełniania książeczek wojskowych oraz praktyczne wykonywanie czynności przy zakładaniu i aktualizowaniu ewidencji wojskowej na kartach ewidencyjnych oraz na elektronicznych nośnikach pamięci przez poszczególne osoby funkcyjne.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: kpt. Jacek WOLF, Tomasz SIEKLUCKI.


26.01.2015
UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALU „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU W JAROCINIE

26 stycznia br. w sali tradycji 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk, odbyła się uroczystość wręczenia medalu "Za Zasługi dla Obronności Kraju" nadanym przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których co najmniej trzech synów odbyło służbę wojskową. Uroczystość miała wyjątkowy charakter, ponieważ odbyła się w obecności trójki dzieci uhonorowanych rodziców, w dodatku każde z nich aktualnie pełni zawodową służbę wojskową w jednostkach wojskowych Sił Powietrznych oraz Wojsk Lądowych.

Nadanie medalu jest wyrazem wielkiego szacunku i uznania kierownictwa resortu Obrony Narodowej i całej armii dla rodzicom, których synowie nie uchylają się od spełnienia obywatelskiego obowiązku i pełnili lub pełnią tę służbę w sposób godny i uczciwy.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 roku w uznaniu zasług dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej uhonorował:

- ZŁOTYM MEDALEM "Za Zasługi dla Obronności Kraju" otrzymała Pani Elżbieta FRYCHOLC z Jarocina. W imieniu Ministra Obrony Narodowej zaszczytne odznaczenie Pani Elżbiecie FRYCHOLC wręczyli Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI oraz Dowódca 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk ppłk Andrzej GALAN. Gratulacje złożył także obecny podczas uroczystości Zastępca Dowódcy 16. brl mjr Jacek GOCHNO.

W uznaniu wyrzeczeń i trudu wychowania swych dzieci na wzorowych żołnierzy zawodowych, również i my dołączamy się do gratulacji.

Tekst: Kpt. Jacek WOLF
Foto: Robert LEŚNIEWSKI


23.01.2015
IV Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół o Profilu Mundurowym w Liskowie

23 stycznia 2015 r. w hali sportowej w Liskowie odbył się IV Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół o Profilu Mundurowym zorganizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Liskowie. W turniejowych zmaganiach uczestniczyło sześć zespołów z następujących szkół ponadgimnazjalnych: z Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, z I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach oraz z Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie. Do rywalizacji ze starszymi kolegami przystąpili również uczniowie z gimnazjów w Goszczanowie, Koźminku i Liskowie.

Zespoły zostały podzielone na trzy grupy. Do półfinałów awansowali zwycięzcy z poszczególnych grup oraz jedna drużyna z drugiego miejsca z najlepszym bilansem punktowym. Wynik losowania zadecydował o tym, że pierwszy mecz półfinałowy zagrali zawodnicy z ZS nr 1 w Liskowie z ZSP nr 2 w Kaliszu. W bardzo emocjonującym meczu zwycięstwo odniosła drużyna z Liskowa, pokonując rywali 4:2. W drugim półfinale spotkały się zespoły z Kaczek Średnich oraz z Przygodzic. To spotkanie także obfitowało w olbrzymie emocje. Zwycięstwo 4:1 przypadło drużynie z Kaczek Średnich.

W meczu o trzecie miejsce zagrały zespoły, które przegrały w półfinałach-zwycięstwo odniósł ZSP nr2 z Kalisza, wygrywając aż 7:2.

W wielkim finale spotkali się gospodarze turnieju z uczniami z Kaczek Średnich. Po zaciętym meczu zawodnicy ZS nr 1 w Liskowie uznać musieli wyższość drużyny z Kaczek, która zwyciężyła 2:0. Podsumowując: pierwsze miejsce zajęła drużyna z Kaczek Średnich, drugie-zawodnicy z Liskowa, zaś trzecie-uczniowie z ZSP nr 2 w Kaliszu. Najlepszym bramkarzem turnieju został Rafał Stasiak z Kaczek Średnich, a najlepszym strzelcem-z siedmioma bramkami na koncie-Szymon Urbański z Przygodzic. Po zakończonym turnieju nagrody (ufundowane przez ZS nr 1 w Liskowie, Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu) i dyplomy wręczyli pułkownik Andrzej Krupiński, kapitan Jacek Wolf oraz kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie p. Marek Buchnajzer.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy, a naszej drużynie życzymy dalszych sukcesów w kolejnych rozgrywkach.


Tekst: na podstawie www.zs1liskow.pl
Foto: kpt. Jacek Wolf, Marek Balcerek


23.01.2015
OBCHODY 70. ROCZNICY WYZWOLENIA KALISZA SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

W piątek na Głównym Rynku odbyły się obchody 70. rocznicy wyzwolenia Kalisza spod okupacji hitlerowskiej. Na placu przed ratuszem pojawili się Kaliscy Patrioci, którzy zademonstrowali swój sprzeciw wobec tego wydarzenia.

Tegoroczne obchody wyzwolenia Kalisza od kilku dni wzbudzały spore emocje. Wszystko za sprawą stowarzyszeń KoLiber oraz Kaliscy patrioci, którzy sprzeciwiają się upamiętnianiu wydarzeń z 23 stycznia 1945 roku. Ich zdaniem, wyzwolenie miasta spod okupacji hitlerowskiej przyniosło kolejną okupację, tym razem sowiecką. Dlatego apelowali do prezydenta miasta o zaniechanie obchodów.

„Ludzi, których ofiarę dzisiaj doceniamy, którzy zginęli w walce o wolną Polskę, walczyli o to, żeby każdy mógł manifestować swoje poglądy. Chcemy, aby każdy miał prawo uczestniczyć w rozmowie na temat ważnych dat historycznych. Chciałbym, aby ci ludzie, którzy dzisiaj tak się denerwują, mogli porozmawiać z osobami, które żyły w tamtych czasach, które rzeczywiście to przeżyły. Nie widzę nic zdrożnego w tym, żeby składać kwiaty i oddawać hołd ofiarom walki o wolną Polskę, bo to jest nasz obowiązek i tak do tego podchodzę” - podkreśla Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza.

70. rocznice wyzwolenia Kalisza uczcili składając wieńce i zapalając znicze pod tablicą pamiątkową na ścianie kaliskiego ratusza parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta, powiatu i województwa, reprezentacje organizacji kombatanckich i stowarzyszeń, harcerze, przedstawiciele służb mundurowych i kaliskich szkół. Przedstawiciele władz Kalisza złożyli także kwiaty na Cmentarzu Wojskowym na Majkowie oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ulicy Częstochowskiej.

Wszystkiemu przyglądała się grupa przeciwników obchodów, którzy pojawili się z transparentami "Śmierć wrogom Ojczyzny” czy "zniewolenie, to nie wyzwolenie".

„Świętowanie wyzwolenia Kalisza i w ogóle Polski spod okupacji niemieckiej było wymysłem Armii Czerwonej. A przypominam, że Armia Czerwona była agresorem wobec Polski, która razem z Niemcami nas zaatakowała. Jak można świętować wygranie wojny przez Armię czerwoną, która na wile, wiele lat upokorzyła” - mówi Grzegorz Raszkowski, z klubu ,,Gazety Polskiej’’, jeden z przeciwników upamiętniania 23 stycznia w Kaliszu.

Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował Szef Wydziału – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Przemysław BOJARCZUK.

Foto oraz tekst: na podstawie www.kalisz.naszemiasto.pl


22.01.2015
ODPRAWA ROZLICZENIOWA ZA 2014 ROK SZEFA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W POZNANIU POŁĄCZONA ZE SZKOLENIEM NARADĄ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2015 ROKU.

W dniu 22 stycznia 2015 r. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI, przeprowadził z kierowniczą kadrą WSzW, wojskowymi komendantami uzupełnień, szefami wydziałów rekrutacji wojskowych komend uzupełnień oraz zaproszonymi gośćmi z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu szkolenie – naradę dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

W czasie szkolenia Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień podsumował kwalifikację wojskową prowadzoną w 2014 roku na terenie administrowanym przez WSzW w Poznaniu. Z- ca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu poinformowała o jej przebiegu na terenie województwa wielkopolskiego, a Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Poznaniu zapoznał z orzecznictwem powiatowych komisji lekarskich w zakresie zdolności do służby wojskowej.

Szef WSzW w Poznaniu postawił zadania wojskowym komendantom uzupełnień, dotyczące właściwego i sprawnego współuczestnictwa przy przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

Następnie Szef WSzW przeprowadził odprawę rozliczeniową za 2014 rok, w której uczestniczyła kierownicza kadra WSzW, wojskowymi komendanci uzupełnień i komendant garnizonu Poznań.

Foto oraz tekst: Jagoda Burda-Orłowicz (Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu)


19.01.2015
UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU W KROTOSZYNIE

19 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za Zasługi dla Obronności Kraju" nadanych przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których co najmniej trzech synów odbyło służbę wojskową.

Nadanie medalu jest wyrazem wielkiego szacunku i uznania kierownictwa resortu Obrony Narodowej i całej armii dla rodzicom, których synowie nie uchylają się od spełnienia obywatelskiego obowiązku i pełnili lub pełnią tę służbę w sposób godny i uczciwy.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 roku w uznaniu zasług dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej uhonorował:

- ZŁOTYM MEDALEM "Za Zasługi dla Obronności Kraju" otrzymała Pani Pospiech Władysława z Zalesia Małego gmina Kobylin.

- SREBRNYM MEDALEM "Za Zasługi dla Obronności Kraju" otrzymali Ziembińska Bernadeta oraz Ziembiński Jan z Rozdrażewa.

W imieniu Ministra Obrony Narodowej medale wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, w asyście Starosty Krotoszyńskiego Stanisława Szczotki.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: kpt. Jacek Wolf, W. Wronecki.


16.01.2015
SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZE ZŻWP W OSTROWIE WLKP.

W dniu 16 stycznia bieżącego roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim. Zebranie poświęcone było podsumowaniu działalności związku w 2014 r. oraz określeniu celów na rok bieżący. Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Kaliszu płk w st. spocz. Ryszard Opaliński w asyście Prezesa Zarządu Koła nr 2 ZŻWP mł. chor. w st. spocz. Antoniego Łukomskiego wręczył odznaczenia najbardziej zasłużonym działaczom koła. Zebranie zakończono gratulacjami oraz życzeniami dobrej i owocnej pracy dla zarządu oraz wszystkich członków koła.

W spotkaniu udział wziął również Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Ostrowie Wielkopolskim Piotr Olszak, natomiast Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował Oficer Wydziału Rekrutacji kpt. Jacek Wolf.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: kpt. Jacek Wolf, Sławomir Łukomski.


14.01.2015
SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI W KALISZU

14 stycznia br. kpt. Jacek WOLF z Wojskowej Komendy uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu spotkał się z przedszkolakami z grupy „Pszczółek” w Niepublicznym Przedszkolu im. Marii Konopnickiej w Kaliszu.

Celem spotkania było przybliżenie dzieciom zawodu oraz misji jaką niesie żołnierz. Przedszkolaki po krótkiej prezentacji multimedialnej, z ogromnym zaangażowaniem wzięli udział w treningu musztry ucząc się zwrotów w miejscu, oddawania honorów, maszerowania krokiem defiladowym jak również czołgania na brzuchu. Następnie przymierzyli różnego rodzaju nakrycia głowy, maski przeciwgazowe oraz kamizelki taktyczne.

Na zakończenie lekcji wszystkie dzieci otrzymały symboliczne prezenty. W ramach podziękowania za mile spędzony razem czas, przedszkolaki wręczyły kapitanowi specjalny dyplom.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: Ewelina BANASZAK


11.01.2015
XXIII FINAŁ WOŚP.

11 stycznia 2015 r. po raz dwudziesty trzeci zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zebrana kwota zostanie przeznaczona dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Finał WOŚP w Kaliszu odbył się w hali Arena gdzie nie zabrakło licytacji oraz koncertów. Imprezę zwieńczył występ grupy Blue Cafe.

W największą charytatywną akcję włączyła się również kadra i pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu oraz pracownicy Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kaliszu. W dniu 9 stycznia w porozumieniu z Kaliskim Sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie komendy przeprowadzono zbiórkę pieniędzy oraz przekazano na licytację ryngraf pamiątkowy z logo WKU.

W Ostrowie Wielkopolskim w ramach akcji WOŚP kpt. Jacek WOLF należący do Ostrowskiego Klubu Morsów wziął udział w kąpieli w basenach brezentowych ustawionych na ostrowskim rynku.


Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: kpt. Jacek Wolf, Monika Marcinkowska,