Strona Główna BIP Strona Główna
grudzień
 

30.12.2014
ZMIANY PODOPRZĄDKOWANIA WOJEWÓDZKICH SZTABÓW WOJSKOWYCH.

W dniu 30 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste przekazanie Szefowi Sztabu Generalnego WP w bezpośrednie podporządkowanie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych przez Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ. Protokoły przekazania terenowych organów administracji wojskowej (TOAW) podpisali gen. Mieczysław Gocuł szef Sztabu Generalnego WP oraz gen. broni Lech Majewski Dowódca Generalny RSZ. W uroczystości uczestniczyli I Zastępca Szefa SG WP, Zastępca Szefa SG WP, Radca Generalny Szefa SG WP, Szefowie Zarządów, Szef Biura Koordynacyjnego, Szef CO MON, Szef Sekretariatu Szefa SG WP, Doradca ds. Sił Powietrznych Szefa SG WP, Główni Specjaliści w Kierownictwie SG WP ds. SP i MW, Szef Zespołu Prasowego Szefa SG WP oraz Szefowie WSzW w: Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Olsztynie i Bydgoszczy. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował Szef WSzW w Poznaniu, płk dr Zdzisław Małkowski.

Tekst i zdjęcia na podstawie strony internetowej http://www.wszwpoznan.wp.mil.pl19.12.2014
DOWÓDCA KOMPANII NSR

19 grudnia br. w WKU w Kaliszu gościł kpt. rez. Robert JANCZEWSKI. Oficer od trzech lat pełni obowiązki na stanowisku dowódcy Kompanii Narodowych Sił Rezerwowych przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu. Dzięki doświadczeniu jakie zdobył w czasie służby jako żołnierz zawodowy i własnemu zaangażowaniu dowodzona przez niego kompania osiągają bardzo dobre wyniki w szkoleniu i wysoko jest oceniana przez przełożonych. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu podziękował oficerowi za sumienne wywiązywanie się z obowiązków dowódcy Kompanii NSR, życzył dalszych sukcesów oraz złożył życzenia świąteczne i noworoczne.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Monika Marcinkowska


19.12.2014
PRACE REMONTOWE W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ W KALISZU

W miesiącu październiku i listopadzie 2014 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu zostały przeprowadzone prace konserwacyjno-remontowe, które obejmowały następujący zakres robót:

1. Wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń
2. Położenie nowych wykładzin na posadzkach korytarzy oraz na klatce schodowej
3. Zamontowanie nowych balustrad wykonanych ze stali kwasoodpornej
4. Prace malarskie na korytarzu i klatce schodowej

Prace konserwacyjno-remontowe wykonała firma EUROKOLOR z Kalisza pod nadzorem specjalistów z Sekcji Obsługi Infrastruktury Zespołu Zabezpieczenia w Jarocinie.
Przeprowadzone prace poprzedzały modernizację instalacji elektrycznej wewnątrz budynku.


19.12.2014
SPOTKANIE OPŁATKOWE

19 grudnia 2014 roku w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podległej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu odbyło się „spotkanie opłatkowe” z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej KRUPIŃSKI, powitał wszystkich zaproszonych gości oraz kadrę i pracowników. Wśród zaproszonych gości obecny był proboszcz parafii pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu ks. płk w st. spocz. Tadeusz PAŁUSKA oraz pracownicy Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kaliszu. Po krótkim podsumowania kończącego się 2014 roku, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu podziękował wszystkim zebranym za trud i zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych oraz złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku. Odczytany fragment Pisma Świętego wprowadził zgromadzonych w świąteczny nastrój i wszyscy zebrani złożyli sobie życzenia łamiąc się opłatkiem.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Monika Marcinkowska


17.12.2014
POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

7 i 8 stycznia 2015 roku to kolejne termin powołania do służby przygotowawczej. W związku z tym w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu zorganizowano rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które złożyły wnioski o powołanie do służby przygotowawczej. Po udzieleniu rekomendacji kandydaci zostali skierowani na badania psychologiczne a następnie powołani przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kalisza ppłk. Andrzeja KRUPIŃSKIEGO do służby przygotowawczej, którą przez cztery miesiące będą odbywać w ośrodkach szkolenia. Zgodnie z otrzymanymi zadaniami powołano 16 osób w tym jedna kobietę.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Monika Marcinkowska


10.12.2014
WRĘCZENIE AKTÓW MIANOWANIA

W dniu 10.12.2014 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania na pierwszy stopień oficerski podporucznika dwóm żołnierzom rezerwy:

1. kpr. pchor.. rez. ADAMEK Rafał Piotr s. Zbigniewa
2. kpr. pchor.. rez. BŁASZCZYK Bartosz Andrzej s. Kajetana

oraz aktów mianowania trzem żołnierzom nie podlegającym obowiązkowi służby wojskowej:

1. Na stopień majora:
– kpt. WILNER Jan s. Leona

2. Na stopień młodszego chorążego:
– sierż. sztab. MOTAŁA Teodor s. Adama;
– sierż. sztab. SIERSZUŁA Leszek s. Zenona

Gratulacje i życzenia kolejnych awansów złożył Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.
Autor tekstu: kpt. Robert Sakowski
Autor zdjęć: Monika Marcinkowska


09.12.2014
SPOTKANIE Z KANDYDATAMI DO NSR

W dniu 9 grudnia br. w JW 3918 w Jarocinie odbyło się spotkanie z żołnierzami rezerwy, kandydatami do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z jednostki wojskowej oraz szef wydziału WKU w Kaliszu mjr Jerzy SOBCZAK.

W trakcie spotkania mł. chor. Mariusz ŚWIERKOWSKI omówił obowiązki jakie spoczywają na żołnierzach rezerwy podpisujących kontrakty w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, natomiast szef sekcji personalnej jarocińskiej jednostki kpt. Krzysztof GÓRNAŚ podziękował wszystkim za przybycie oraz zainteresowanie wykonywania obowiązków w ramach NSR w jarocińskim batalionie . Na zakończenie spotkania mjr Jerzy SOBCZAK w imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu wręczył żołnierzom karty przydziału kryzysowego, omówił zasady powoływania na ćwiczenia rotacyjne oraz złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt.

Autor tekstu: mjr Jerzy SOBCZAK
Autor zdjęć: Paulina Pilarczyk


04.12.2014
NADAWANIE PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH W CSL W GRUPIE ORAZ CSSP W KOSZALINIE

Na uroczystej zbiórce stanęli elewi kończący służbę przygotowawczą do wykonywania zadań żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych w Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie koło Grudziądza. Podczas zbiórki komendant Ośrodka płk Dariusz Żuchowski podziękował żołnierzom za włożony trud w szkolenie, a najlepszych wyróżnił. Wśród kończących służbę było dwóch elewów z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu: szer. elew Zbigniew Strzyż i szer. elew Adam Kubiak. Ten ostatni za osiąganie bardzo dobrych wyników w strzelaniu znalazł się wśród wyróżnionych przez Komendanta. Po uroczystej zbiórce żołnierze podpisali kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i otrzymali od przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień p. Włodzimierza Seligi karty przydziału kryzysowego.

Kończą szkolenie w ramach III turnusu służby przygotowawczej również elewi w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. 05 grudnia, w ostatnim dniu pełnienia służby, dwie osoby z administrowanego przez nas terenu : szer. elew Magdalena Przybyłek i szer. elew Łukasz Sobiech podpisały kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz otrzymały z rąk przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień p. Włodzimierza Seligi karty przydziału kryzysowego.

Tekst: Włodzimierz SELIGA
Foto: Włodzimierz SELIGA