Strona Główna BIP Strona Główna
listopad
 

21.11.2014
SPOTKANIE EDUKACYJNE W PRZEDSZKOLU.

Dnia 21 listopada bieżącego roku w Niepublicznym Przedszkolu „Szczęśliwa Trzynastka” w Kaliszu odbyły się zajęcia edukacyjne o tematyce wojskowej. Grupa najstarszych przedszkolaków zaprosiła na spotkanie kpt. Jacka Wolfa z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu. Maluszki z ogromnym zainteresowaniem obejrzały pokaz slajdów oraz wysłuchały wykładu poszerzając swoje horyzonty dotyczące zawodu żołnierza oraz odpowiedzialnej służbie. Następnie z ogromnym entuzjazmem włączyły się do krótkiego treningu musztry połączonego z lekcją czołgania się na brzuchu. Każdy przedszkolak przymierzył nakrycie głowy, maskę przeciwgazową oraz kamizelkę taktyczną. Na pytanie kto w przyszłości chciałby pracować wojsku wszyscy zdecydowanie podnieśli ręce do góry. W nagrodę każdy przedszkolak otrzymał od kapitana Jacka Wolfa symboliczne upominki.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: Elżbieta Sękowska


20.11.2014
UROCZYSTE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU OFICERÓW REZERWY W OSTROWIE WLKP.

Dnia 20 listopada bieżącego roku w Ostrowie Wlkp. odbyło się zebranie członków Klubu Oficerów Rezerwy przy Zarządzie Rejonowym Ligi Obrony Kraju w Ostrowie Wielkopolskim. Zebranie odbyło się w związku z 70 rocznicą istnienia największej organizacji proobronnej jaką jest właśnie Liga Obrony Kraju.
Po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych, odsłuchaniu hymnu LOK oraz uroczystym powitaniu zaproszonych gości, prezes KOR sierż. w st. spocz. Tadeusz WŁÓDARCZYK, przedstawił referat nt. 70 lat patriotyczno –obronnej działalności LOK. W czasie uroczystego spotkania wręczono również odznaczenia oraz uhonorowano okolicznościowymi dyplomami najbardziej zasłużonych działaczy stowarzyszenia.
Ostrowski Klub Oficerów Rezerwy ma już 58 letnią tradycję. Jest w kraju jedynym takim stowarzyszeniem. Pozostałe zakończyły swoją działalność lub przekształciły się w inne stowarzyszenia. Od wielu lat prowadzi bogato ilustrowaną kronikę. W Klubie działa również sekcja strzelecka odnosząca sukcesy w kraju i za granicą, oraz sekcja sędziów strzelectwa sportowego i sportów obronnych, obsługująca społecznie różnego rodzaju turnieje i zawody.
Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek WOLF, który w imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzeja KRUPIŃSKIEGO oraz kadry i pracowników WKU złożył prezesowi KOR najserdeczniejsze życzenia dziękując za wieloletnią współpracę.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: Ryszard NYKIEL


19.11.2014
SZKOLENIE DOT. POCZTY

W dniach 19 i 26 listopada 2014 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień W Kaliszu odbyło się szkolenie z Naczelnikami Urzędów Pocztowych znajdujących się na terenie administrowanym przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu.

Spotkania prowadzone przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzeja Krupińskiego oraz Szefa Wydziału -Zastępcę Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu mjr Przemysława Bojarczuka miało na celu zapoznanie pracowników Poczty Polskiej z działalnością komendy i trybem współpracy struktur MON z Urzędami Pocztowymi w wypadkach szczególnych.

Tekst: Marek REGULSKI
Foto: Marek REGULSKI


14.11.2014
UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W CENTRALNYM OŚRODKU SZKOLENIA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KALISZU

Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w czasie których wręczone zostały odznaki za „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz akty nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej, zbiegły się z obchodami 100. rocznicy powstania Legionów Piłsudskiego, 95. rocznicy powstania Służby Więziennej oraz 20. rocznicą nadania imienia Legionów Józefa Piłsudskiego, Szkole Podstawowej Nr 21 w Kaliszu, dlatego w naszej małej ojczyźnie, Szczypiornie, świętowaliśmy wspólnie.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Włodarski, Prezydent Miasta Kalisza, dr Janusz Pęcherz oraz Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, płk Danuta Kalaman, złożyli wiązankę okolicznościową pod pomnikiem upamiętniającym poległych w służbie funkcjonariuszy Służby Więziennej. W centralnej części obchodów udział wziął również wiceprezydent Miasta Kalisza, Dariusz Grodziński, osoby reprezentujące władze samorządowe, inne służby mundurowe, szkolnictwo, duchowieństwo oraz kadra i słuchacze Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Za współpracę ze Służbą Więzienną, wspólne z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu inicjatywy i przedsięwzięcia, Złotą odznaką Za Zasługi W Pracy Penitencjarnej został uhonorowany Prezydent Miasta Kalisza, dr Janusz Pęcherz.

W epokę tamtych czasów, o historii powstania Legionów Józefa Piłsudskiego, o szarym życiu legionisty, wprowadził wszystkich uczestników uroczystości wykład Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Kaliszu, Leszka Tomczaka, pt.: „Słowo o Legionach Józefa Piłsudskiego”.

Oprawę literacko-artystyczną przygotowały dzieci wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej Nr 21 w Kaliszu.

Po uroczystości, w budynku sztabowym ośrodka odsłonięta została wystawa pt.: W Szczypiornie rodziła się Niepodległość. Wystawę przygotowała Centralna Biblioteka Więziennictwa, przy opracowaniu graficznym Jakuba Sadurskiego, wykorzystując materiały, będące w zbiorach biblioteki, a także zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego, osiedlowej strony internetowej Szypiorno.info oraz cyfrowego muzeum fotografii Kalisz.

W imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzeja Krupińskiego w uroczystości wziął udział oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek Wolf.

Tekst i foto: na podstawie www.cossw.pl


12.11.2014
IX POWIATOWY FESTIWAL PIEŚNI LEGIONOWEJ I HISTORYCZNEJ W GODZIESZACH WIELKICH

12 listopada 2014r. odbył się IX Powiatowy Festiwal Pieśni Legionowej i Historycznej „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”. Organizatorami festiwalu były dwie szkoły godzieskie: Zespół Szkół nr 1 im. Marii Konopnickiej oraz Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki. Patronat nad festiwalem sprawował Starosta Powiatu Kaliskiego oraz Wójt Gminy Godziesze Wielkie.

Tegoroczny festiwal prowadzili przewodniczący szkół: podstawowej oraz gimnazjum. Na początku gości powitały, występujące gościnie, zespoły Żółtodzioby oraz Bel canto, prowadzone przez panią Izabelę Woszczek – koordynatora festiwalu.

W zmaganiach konkursowych wzięło udział 13 szkół z powiatu kaliskiego, w sumie przyjechało 195 uczestników wraz z 14 opiekunami. Każdy wykonawca (chór lub zespół) przygotował dwa utwory, dowolne pieśni o charakterze historycznym, patriotycznym lub legionowym. Największą popularnością wśród wykonawców cieszyła się pieśń „Dziś idę walczyć mamo”.

Komisja konkursowa, w składzie: przewodnicząca – pani Beata Szymańska oraz członkowie: pani Katarzyna Kubera i Wojciech Zjawiony, oceniali przede wszystkim: umiejętności wokalne, emisję, intonację, wrażliwość muzyczną, a także dobór repertuaru (wartości wychowawcze, patriotyczne, historyczne płynące z treści utworu) oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury, po wysłuchaniu prezentacji chórów i zespołów, wydało następujący werdykt:

Kategoria chóry mieszane – szkoły podstawowe i gimnazja:
I miejsce – Zespół Szkół w Cekowie Kolonii
II miejsce – Zespół Szkół w Stawie
III miejsce - Zespół Szkół w Radliczycach.

Kategoria chóry gimnazja:
I miejsce – Gimnazjum im. Ks. W. Blizińskiego w Liskowie
II miejsce – Gimnazjum w Brzezinach
III miejsce – Zespół Szkół w Woli Droszewskiej
Wyróżnienie – Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku

Kategoria zespoły szkoły podstawowe:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Ciepielowie
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Koźminku
Wyróżnienie - Szkoła Podstawowa w Rajsku

Kategoria chóry szkoły podstawowe:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Moskurni
Kategoria zespoły gimnazjum:
I miejsce – Gimnazjum w Tłokini Wielkiej

Wzorem lat ubiegłych także i w tym roku obradowało jury młodzieżowe, które przyznało swoją nagrodę dla chóru z Gimnazjum w Brzezinach.
Zwycięscy oraz wyróżnione chóry i zespoły otrzymały nagrody rzeczowe, a wszystkim uczestnikom i opiekunom wręczono pamiątkowe dyplomy.

Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek WOLF.

Foto oraz tekst: na podstawie www.zst2godziesze.pl


11.11.2014
96 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.2014 r. na placu przed kaliskim ratuszem odbyła się uroczystość związana z 96 rocznicą odzyskania niepodległości. W uroczystości wziął udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Obchody rozpoczęły się o 9.45 złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Następnie uczestnicy przeszli na plac przed ratuszem, gdzie powitał ich koncert w wykonaniu Stowarzyszenia Orkiestry Dętej „Gród Nad Prosną” pod dyrekcją Wojciecha Zielezińskiego. Do zgromadzonych kaliszan tradycyjnie przemówił prezydenta Kalisza Janusz Pęcherz, który zaapelował o jedność i współpracę, bo jak mówił to dzięki nim udało się Polsce odzyskać wolność.

W trakcie oficjalnych uroczystości przyznano odznaczenia tym, którzy walczyli o wolną Polskę i osobom, które dziś dbają o pamięć o bohaterach i historii kraju. Przy okazji podsumowano konkurs historyczny poprzedzający XIII Marsz Wolności w Kaliszu.

Sprzed ratusza uroczystości przeniosły się do Katedry Kaliskiej, gdzie odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny celebrowana przez Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Iwona Cieślak, Andrzej Kurzyński


03.11.2014
MINISTER OBRONY NARODOWEJ W KALISZU

3 listopada 2014 r. Tomasz Siemoniak, wicepremier i minister obrony narodowej, przebywał na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu. W pierwszej części wizyty Szef resortu obrony spotkał się z kadrą dowódczą i żołnierzami 16 Batalionu Remontu Lotnisk. 16 Batalion Remontu Lotnisk to bardzo dobra i wyróżniająca się jednostka, której w najbliższych latach na pewno nie zabraknie zadań. Z dużą satysfakcją patrzę na rozwój jednostki. Dziś mogłem się też przekonać, że jarociński batalion jest stabilnym punktem na mapie wojskowej Polski - powiedział wicepremier Tomasz Siemoniak podczas pobytu w Jarocinie. Po zakończeniu rozmów minister Siemoniak dokonał przeglądu sprzętu i wyposażenia jednostki.

Kolejnym punktem wizyty był Kalisz. Minister spotkał się z przedstawicielami władz samorządowych oraz zwiedził nowo otwarte Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych. Podczas wizyty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej wygłosił wykład dla studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz obejrzał Centrum Dydaktyczne Badania Kół Zębatych. Przyznał, że cieszy się z powstania obiektu, ponieważ będzie miał on pozytywny wpływ dla rozwiniętego w Kaliszu przemysłu lotniczego, a co za tym idzie – także dla obronności. W spotkaniu wziął udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.


Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: mjr Jerzy Sobczak, chor. Zaborowski, Iwona Cieślak