Strona Główna BIP Strona Główna
październik
 

31.10.2014
ŻOŁNIERSKA PAMIĘĆ

W dniu 31.10.2014 r., w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, delegacja żołnierzy i pracowników wojska, w imieniu całej żołnierzy zawodowych oraz pracowników służby cywilnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, odwiedziła groby żołnierzy, którzy polegli w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Znicze złożono na grobie śp. kpt. Daniela AMBROZIŃSKIEGO, śp. sierż. Piotra ŁOSIAKA oraz śp. kpr. Radosława SZYSZKIEWICZA.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Marzanna Szyszkiewicz; Jadwiga Trawczyńska


27.10.2014
ŚWIĘTO TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ

W dniu 27 października 2014 r. odbyły się uroczyste obchody z okazji drugiej rocznicy Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

Za ustanowieniem święta w tym dniu przemawiało podpisanie 27 października 1918 roku "Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej", która powołała do życia Okręgowe i Powiatowe Komedy Uzupełnień będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno - wojskowej w odrodzonej Polsce.

W uroczystości, obok Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, płk dr. Zdzisława MAŁKOWSKIEGO i Wojskowych Komendantów Uzupełnień w Poznaniu, Nowym Tomyślu, Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie, Komendanta Garnizonu Poznań oraz pracowników wojska WSzW i WKU, uczestniczyli Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr FLOREK, zastępca prezydenta miasta Poznania Pan Tomasz KAYSER, Dowódca 2.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego – Dowódca Garnizonu Poznań Pan gen. bryg. pil. Dariusz MALINOWSKI, a także liczni szefowie jednostek i instytucji wojskowych, starostowie i prezydenci miast województwa wielkopolskiego oraz przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, prezesi towarzystw, związków i stowarzyszeń kombatanckich, oficerowie rezerwy, byli żołnierze i pracownicy WSzW i WKU.

Uroczystość o godzinie 12:00 rozpoczęła msza święta w intencji żołnierzy i pracowników Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Kościele Garnizonowym w Poznaniu.

Kolejnym punktem obchodów była uroczysta zbiórka w Teatrze Muzycznym, podczas której Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI wręczył odznaczenia, medale, odznaki, akty mianowań na kolejne stopnie wojskowe oraz dyplomy uznania.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej o nadaniu Medalu "Za Zasługi dla Obronności Kraju" w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" za długoletnią, wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim, odznaczeni zostali również pracownicy podległej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu:

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU:
- Pan Włodzimierz SELIGA.

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU:
- Pani Ilona SOSNOWSKA.

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU:
- Pani BARBARA WOJCIESZAK.

ZŁOTYM MEDALEM SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY:
- Pani Bożena TOMASZEWSKA;
- Pan Andrzej GRZYWACZ.


Za długoletnią pracę w administracji wojskowej i bardzo dobre wywiązywanie się z obowiązków służbowych niżej wymienieni pracownicy wojska wyróżnieni zostali dyplomem uznania:
- Pan Zdzisław STOLECKI.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu na zakończenie swojego okolicznościowego wystąpienia życzył: "aby dzisiejsze świętowanie było czasem radosnego przeżywania spotkania, ale też potwierdzeniem tożsamości i chwilą refleksji nad naszą służbą i pracą". Jednocześnie wyraził uznanie, za siłę i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu, optymizm w pokonywaniu trudności dnia codziennego, a także życzył wielu sukcesów zawodowych, pogody ducha, wiary w siebie i drugiego człowieka.

Prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju Pan płk mgr Grzegorz JARZĄBEK nadał płk. dr. Zdzisławowi MAŁKOWSKIEMU Medal 70-lecia Ligi Obrony Kraju "Za Zasługi".

Po przedstawieniu okolicznościowej prezentacji, wygłoszeniu przemówień i wręczeniu wyróżnień rozpoczęła się część artystyczna, podczas której wystąpił Zespół artystyczny.

Autor tekstu: Jagoda Burda – Orłowicz
Autor zdjęć: Jagoda Burda – Orłowicz, Tomasz Nowak


24.10.2014
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH W ZSP CKU PRZYGODZICE

24 października 2014 miało miejsce ślubowanie klas pierwszych technikum oraz liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. W uroczystości wziął udział Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej KRUPIŃSKI oraz szef wydziału mjr Jerzy SOBCZAK.

Liceum ogólnokształcące tworzą klasy mundurowe (wojskowa i zarządzanie kryzysowe), co wpływa na oryginalny charakter uroczystości ślubowania. Elementy musztry, galowe wersje umundurowania Uczniów, obecność przedstawicieli służb mundurowych z regionu tworzą niezwykły klimat, pełen poczucia obowiązku, ale i szczerej dumy z Uczniów. Szczególnie przeżywają to zaproszeni Rodzice, którzy co roku bardzo chętnie w tym ważnym dla ich dzieci wydarzeniu uczestniczą. Tak było i w tym roku. Przy wypełnionej po brzegi Sali gimnastycznej w obecności przedstawicieli Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Centralnego Ośrodka Służby Więziennej oraz Rady Rodziców i Absolwentów ZSP CKU Przygodzice z nieskrywanym wzruszeniem byliśmy świadkami złożenia przysięgi na rotę ślubowania szkoły i przyjęcia w poczet jej uczniów 157 nowych członków. Uczniowie klas mundurowych, którzy ukończyli obóz integracyjny na ostrowskich Piaskach otrzymali od Dyrektora szkoły, Pana Tomasza Gulińskiego awans na stopień młodszego kadeta ZSP CKU Przygodzice.

Uroczystość zakończył występ szkolnego zespołu muzycznego, który wraz z uczniami klas pierwszych wykonał utwór „Chcemy być sobą” zespołu Perfect.

Opracowano na podstawie materiałów otrzymanych z ZSP CKU w Przygodzicach.


03.10.2014
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO W SZCZYTNIKACH

3.10.2014 roku w Zespole Szkół w Szczytnikach odbyła się Powiatowo-Gminna Inauguracja Roku Szkolnego połączona z Dniem Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu reprezentował mjr Jerzy SOBCZAK.

Bardzo ważnym elementem uroczystości było otwarcie sali sportowej przy Zespole Szkól. Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej sprawiła, że szkoła ma teraz 6 nowych klas, w tym wygospodarowano pomieszczenia dla GOK i biblioteki. W ramach inwestycji powstała sala gimnastyczna z zapleczem, nowe miejsca parkingowe, wyremontowane zostały toalety. W ramach projektu wspólnie realizowanego z powiatem odbyła się termomodernizacja starej części szkoły, w tym wymiana centralnego ogrzewania wraz z piecami, ocieplenie ścian z nową elewacją, ocieplenie dachu. Przy szkole odnowiono teren i „Orlik”. Rozbudowana szkoły to bardzo ważna i konieczna inwestycja, co wielokrotnie podkreślano podczas uroczystości.

Uroczystego otwarcia nowej sali sportowej dokonali Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki Andrzej Kupaj, Anna Przybylska dyrektor szkoły oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego i rodziców. Nowoczesny obiekt poświęcił Biskup kaliski Edward Janiak.

Podczas uroczystości najbardziej zasłużonym dyrektorom szkół i nauczycielom powiatu wręczono medale, nagrody, statuetki i dyplomy.

Część artystyczną przygotowali uczniowie ze szkół z gminy Szczytniki.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Wioletta Przybylska